Wednesday, April 29, 2009

Riksstämma i Norrköping

Lördagen den 9 maj är det dags för UFO-Sveriges årliga riksstämma som denna gång hålls i min hemstad Norrköping. Ett litet jubileum kan samtidigt noteras. Det är UFO-Sveriges fyrtionde riksstämma. Den första hölls i Motala 1970. Lustigt nog har aldrig tidigare något årsmöte avhållits i Norrköping trots att Arkivet för UFO-forskning funnits här sedan 1980. Men nu är det alltså dags. Och söndagen den 10 maj kommer AFU att hålla öppet hus för besökare mellan kl 13.00-16.00. Om du planerar att besöka arkivet vill vi dock att du anmäler ditt namn och antal deltagare så vi får en uppfattning om hur många som kommer. Anmäl dig på min epost på bloggen så får du vidare information.

Östgöta-Correspondenten presenterar första riksstämman 1970

Den första riksstämma jag själv deltog i var 1971 i Motala. Jag var en ung och tämligen naiv ufolog som i november 1970 bildat lokalföreningen UFO-Södertälje. På den tiden fanns i Sverige nästan ingenting av vetenskapligt inriktad ufologi vilket avspeglade sig i UFO-Sveriges verksamhet de första åren. På riksstämman 1970, då UFO-Sverige formellt bildades, togs beslutet att arbeta för ett "officiellt erkännande av de flygande tefatens utomjordiska ursprung". Ett av föredragen hade rubriken "Jag har sett dom! - en avgörande händelse i mitt liv". Gideon Johansson från Mariannelund i Småland berättade om sin närobservation av ett tefat med varelser 1959. En händelse som senare noggrannt undersökts och dokumenterats av Anders Liljegren från AFU. Idag kan vi konstatera att en psykologisk förklaring synes vara den mest troliga. Läs Anders djuplodande utredning här.

UFO-Sveriges förste ordförande Carl-Axel Jonzon vid riksstämman 1971

Det har hänt mycket inom svensk ufologi sedan UFO-Sverige bildades för snart fyrtio år sedan. Andra ufo-organisationer har kommit och gått under åren men UFO-Sverige har lyckats hålla verksamheten igång och utvecklats till en stabil vetenskapligt inriktad organisation. Jag brukar lite skämtsamt uttrycka det så att andra ufo-organisationer vänder kappan efter vinden men UFO-Sverige vänder vinden. Du som vill veta mer om UFO-Sveriges bakgrund kan läsa min lilla skrift om UFO-Sveriges historia här.

Med ett perspektiv på fyrtio år bakåt är det lockande att spekulera om framtiden för svensk ufoforskning. Mycket beror förstås på hur fenomenet kommer att uppträda framöver. Här famlar vi i blindo av den enkla anledningen att vi helt enkelt inte vet vad ufo är. Vi befinner oss i den lite märkliga situationen att vi inte vet vad det är vi undersöker. Sannolikt är det en kombination av flera okända fenomen. Om jag får komma med en önskelista för svensk ufoforskning så ser den ut så här:

  • Fler skickliga fältundersökare/forskare som undersöker och dokumenterar de mest intressanta närobservationerna i Sverige.
  • Ideella krafter till AFU som vill hjälpa till med allt arkivarbete: scanning av dokument, ordnande av foto- och bandarkiv, utbyten med andra länder, försäljning etc.

  • Privata sponsorer som gör det ekonomiskt och praktiskt möjligt för AFU att utvecklas till ett internationellt forskningscenter med anställd personal.

  • Akademiker som utifrån AFU:s samlingar presenterar doktorsavhandlingar inom områden som flyghistoria, underrättelseverksamhet, presshistoria, etnologi, religionshistoria, religionspsykologi, vittnespsykologi med mera.

Listan kan göras mycket längre men en lång resa börjar med ett steg. Mycket av det vi önskade och drömde om på 1970-talet har faktiskt slagit in.