Sunday, November 28, 2010

Ufologi på flera nivåer

En verklig eloge till Clas Svahn och Anders Persson som är lyckligt hemkomna efter några minst sagt slitiga dagar i England. De har packat mellan fyra och fem ton böcker och annat material som nu bara väntar på att skeppas i en container till AFU. Inte nog med att de burit hundratals kartonger de tvingades också duscha i kallvatten eftersom varmvattnet var avstängt i huset där de packade. Ett stort TACK till Clas och Anders för denna förnämliga insats för svensk och internationell ufoforskning.

För egen del har jag hållit den offentliga kulturen vid liv (det vill säga jobbat på stadsbiblioteket i helgen). Så mycket ufoarbete har det därför inte blivit. Däremot har min alltid flitige kollega Anders Liljegren ordnat upp en stor del av det material som vi hämtat hos Jan-Ove Sundberg. Anders har också plockat ner allt material från Sundbergs GUST-projekt som funnits på nätet och satt in det i nya pärmar. Riktigt välordnat och prydligt som ni kan se på AFU:s hemsida med uppdateringar.

Anders Liljegren packar forteanaböcker hos Jan-Ove Sundberg

Med de stora samlingar forteana och kryptozoologi som vi nu erhållit från Jan-Ove Sundberg och som snart kommer från Hilary Evans i London får vi kanske framöver fundera på att ändra namn på AFU. Något som faktiskt Hilary Evans föreslagit. Vi är ju det enda verkligt internationella arkivet för ufo, forteana, paranormala fenomen med mera så kanske vi snart kan kalla oss International Archives for UFO and Fortean Research. Kanske vi ändå skulle behålla vår enkla akronym AFU. IAFUR eller liknande låter krångligare med tanke på att AFU är så inarbetat. Det blir en knäckfråga för styrelsen att fundera över.

Anders Liljegren och Hilary Evans i AFU 7 oktober 1996

I veckan har jag passat på att bli medlem i Sällskapet för parapsykologisk forskning. Dels för att jag vill stödja deras verksamhet och dels för att hålla mig mera ajour med vad som händer på området i Sverige. Parapsykologin är mera etablerad som forskningsområde än ufologin men ändå brottas vi med mycket samma problematik. På många sätt sysslar vi båda med det Jacques Vallee kallar Forbidden science. Ett vidare forskningssamarbete skulle säkert vara fruktbart för båda ämnena särskilt med tanke på att AFU får  alltmera litteratur om paranomala fenomen och parapsykologi.

Nu är det bara att hoppas att snökaoset inte håller i sig alltför länge. Om någon vecka kommer en container med cirka fem ton böcker som vi måste bära ner i vår nya källarlokal. Att göra det arbetet i snöstorm får väl betraktas som en ren initiationsrit. Vem sa att arkivarbete är fridfullt!

Tuesday, November 23, 2010

Planering och parapsykologi

Det krävdes ett ganska stort mått av envishet för att i snöyran cykla ner till arkivet i kväll. Men jag trotsade kung Bore eftersom jag ville fortsätta arbetet med etiketter för vårt klassifikationssystem, Ufocode, i biblioteket. Det är ett alldeles utmärkt system som Anders Liljegren lade grunden till redan 1983 och som Anders sedan byggt ut. Nu går det alltså lättare att hitta böcker i biblioteket om man söker på ämne. Ännu är inte alla avdelningar klara eftersom vi behöver köpa mera bokknubbar.


Jag har också passat på att förbereda i biblioteket för de stora samlingar som är på ingång genom att flytta om i hyllorna så det finns växtplats för nya böcker. När vi om några veckor får ett tillskott på cirka 9.000 nya titlar kommer vår bibliotekarie Ingrid Collberg att få mycket att göra. Vi är glada över att ha så professionell personal som Ingrid. Hon var tidigare katalogchef på Norrköpings stadsbibliotek och efter sin pensionering hjälper hos oss att katalogisera böcker i AFU på fritiden.

Ingrid Collberg

I kväll pratade jag också en stund med Göran Brusewitz, ordförande i Sällskapet för parapsykologisk forskning. Clas Svahn och jag har funderat på att till nästa kurs för fältundersökare, som en programpunkt, ta upp paranormala fenomen och parapsykologi, ämnen som ofta har kopplingar till ufologin. Jag diskuterade frågan om föreläsare med Göran och vi skall återkomma för eventuell vidare planering.

Göran Brusewitz (då Ebbesson) på UFO-Sveriges riksstämma i Motala 1971

Göran är faktiskt gammal ufolog och var en tid med i min gamla förening Södertälje UFO-Center 1972-73. Före det hann han med att vara ordförande i både UFO-Vetlanda och UFO-Västerås. På UFO-Sveriges riksstämma i Nyköping 1993 höll han ett föredrag om parapsykologiska förklaringar till ufofenomen. Intresset för parapsykologi tog så småningom över helt och Göran Brusewitz är i dag en känd skribent inom ämnet med titlar som En ny världsbild växer fram: om parapsykologi och biomagnetism (1999). Ufologi och parapsykologi är ju, ur vetenskaplig synpunkt, kontroversiella gränsområden så ett utvidgat samarbete mellan UFO-Sverige och Sällskapet för parapsykologisk forskning vore intressant och säkert givande för båda parter.

Sunday, November 21, 2010

När vetenskapen inte räcker

Jag har nyligen läst och skrivit en recension på den mycket intressanta Hunt for the skinwalker av Colm Kelleher och George Knapp. Recensionen kommer i nästa UFO-Aktuellt. Boken visar mycket konkret hur svårt det är för forskare som ställs inför ett helt smörgåsbord med ufo- och paranormala fenomen. Trots att personerna i gruppen hade lång akademisk utbildning och var utrustade med all tänkbar teknisk utrustning drar Colm Kelleher, efter flera års fältundersökningar, slutsatsen att den vetenskapliga metoden helt enkelt inte räcker för att tackla denna problematik. Det handlar alltså inte om att överge vetenskapen som metod men att komplettera den när man ställs inför komplicerade fenomen.


Det här har Jacques Vallee påpekat många gånger i böcker och intervjuer. Klassiskt är följande citat från Messengers of deception:
"Vad får dig att tro att ufo är ett vetenskapligt problem?... vetenskapen arbetar efter vissa regler. Till exempel utgår man ifrån att fenomenet som observeras har en naturlig orsak snarare än konstgjort eller kontrollerat. Ufofenomenen kan vara kontrollerade av främmande varelser. Om det är så hör studiet av dem inte till vetenskapen utan till underrättelstjänsten, alltså kontraspionage." (Jacques Vallee, Messengers of Deception s. 67-68).

Att använda sig av underrättelsemetoder kan alltså vara ett alternativ i vissa fall, något som också Colm Kelleher tar upp i sin bok. Men det finns också ett tredje sätt. Betydligt mera komplicerat och kontroversiellt men intressant som möjlig arbetsmetod. Det är att ta hjälp av tränade och kunniga personer med paranormala förmågor. Detta görs också av underrättelseorganisationer i flera länder. Här måste man naturligtvis vara extra kritisk eftersom möjligheten till feltolkning av data är mycket stor.

I sammanhanget kan det också vara intressant att studera den litteratur som finns där tränade klärvoajanter beskriver många av de fenomen som ufologer kan stöta på i sina undersökningar. Här finns en del att hämta i den teosofiska litteraturen till exempel Charles Leadbeaters klassiska The astral plane som systematiskt går igenom mängder av paranormala fenomen. Även flera böcker av Geoffrey Hodson hör till samma kategori. Jag tänker här närmast på The kingdom of the gods samt The kingdom of faeri. Även här gäller det förstås att hålla en kritisk distans och använda utsagorna som en alternativ arbetshypotes.


Vi ufologer får se oss som stigfinnare och pionjärer i en komplicerad och svårframkomlig djungel. Det innebär att vi kommer att göra misstag. Ibland, likt Shirley MacLaine, hamnar vi ute på den yttersta grenen och får retirera för att få fast mark under fötterna. Men det är det pris vi får vara beredda att betala om vi ger oss in i vad Jacques Vallee kallar forbidden science.

Tuesday, November 16, 2010

Arbetskväll i AFU

Mörka höstkvällar är det ganska trivsamt att ägna några timmar åt diverse göromål i arkivet eller snarare arkiven. Anders Liljegren och jag träffas ofta i AFU efter jobbet. Så ock denna kväll där Anders passade på att katalogisera böcker och tidskrifter vi hämtade hos Jan-Ove Sundberg i helgen. Själv har jag försökt få ordning på de knubbetiketter vi har i bokhyllorna. Vi har ju, sedan 1983, ett eget klassifikationssystem, Ufocode, vilket är nödvändigt med så mycket speciallitteratur.

Anders Liljegren katalogiserar Jan-Ove Sundbergs samling 

Vi har nu hyrt vår sjunde arkivlokal för att få plats med de cirka 5 ton böcker, tidskrifter med mera som Clas Svahn och Anders Persson kommer att packa i London i helgen. En försiktig bedömning är att det rör sig om 9.000 titlar, det vill säga en dubblering av samlingen. Det kommer att behövas en hel del starka armar för att bära in de cirka 130 lådorna med material framöver. AFU är redan det största ufoarkivet/biblioteket i världen. Vad ska vi satsa på härnäst? Störst i solsystemet :-)

För övrigt har jag passat på att utöka min samling teosofisk litteratur. I den teosofiska/esoteriska litteraturen finns en hel del intressanta kopplingar till ufo och särskilt humanoidobservationer fast då naturligtvis utifrån en helt annan utgångspunkt. Senast inhandlade jag den klärvoajante teosofen Geoffrey Hodsons dagbok. Geoffrey Hodson (1886-1983) var oerhört produktiv och i många böcker beskriver han sina observationer av olika paranormala väsen. Observationer som har slående likheter med många av dagens humanoidrapporter.


Från hans American lectures, 1929, hämtar jag följande citat: "The gnome is the most unattractive of all the nature-spirits; his body appears to be made of some dark brown spongy substance, resembling peat; his limbs are loose and disproportionately long; his feet end in a point and his arms have the appearance of a closed fist. He is thin, his face is cadaverous, his eyes are deep sunk and slanting and upon his face is a weird and somewhat learing grin. He is generally unclothed and may be seen in open moorland, mountainsides and sometimes on newly-ploughed fields, floating or drifting with loosely-hanging limbs, just above the surface of the ground. "


Jag kan direkt påminna mig en antal ufofall där varelserna beskrivits på liknande sätt. Inte undra på att Jacques Vallee efter några års forskning skrev sin klassiska Passport to Magonia, där han jämförde ufovarelser med folktrons, religionens och den ockulta traditionens väsen. Det här visar hur viktigt det är att inte fastna i en tolkning av ufofenomenet utan också fördomsfritt undersöka alternativa traditioner och synsätt.

Saturday, November 13, 2010

Ännu mera forteana

I fredags var det meningen att jag och en bibliotekariekollega skulle åka till Västerås för att besöka Leanders antikvariat. Men vädret gjorde att vi ställde in resan. Istället har jag ägnat två dagar åt att få ordning på C-arkivet, sortera och flytta donationen från Roger Ersson till respektive arkivlokal och stuva om hyllor så vi får mer plats för inkommande samlingar. Dagens stora evenemang var annars ytterligare en resa till Motala eftersom Jan-Ove Sundberg hittat mer material vi kunde hämta till AFU. Anders Liljegren och jag gav oss av trots regn och rusk. Vad gör man inte när ufo och forteanasamlingar lockar.

Anders Liljegren fyller kasse efter kasse med spännande material

Den här gången hade vi med oss egna kassar och det behövdes verkligen. Jan-Ove hade bland sina gömmor hittat en hel del material som han missat vid vårt förra besök: böcker, tidskrifter, pressklipp, foton, bandinspelningar med mera. En salig blandning av ufo, forteana, kryptozoologi och andra mysterier. Medan Anders och jag packade kasse efter kasse underhöll oss Jan-Ove med anekdoter från gamla tider och sina äventyr i kryptozoologins värld.

Har jag berättat det här? Jan-Ove underhöll med anekdoter

Det blev inte mindre än elva kassar fullpackade med material som det blev ett konststycke att försöka packa in i bilen när regnet öste ner. Innan vi åkte bjöd Jan-Ove på en välbehövlig fika medan jag föreslog honom att han skulle skriva sina memoarer. Något jag brukar påpeka för alla gamla ufologer. Då finns våra erfarenheter och upplevelser på pränt och bevarade för eftervärlden.

Elva kassar material till AFU 

På hemvägen stannade vi till vid IKEA och handlade bokstöd till AFU. Gå igenom och sortera Jan-Oves material får bli morgondagens sysselsättning.

Sunday, November 7, 2010

Hyllor och synkronicitet

Denna allhelgonahelg har jag ägnat åt att snickra ihop en stor del av de olika typer av hyllor AFU köpte från Ikea för ett par veckor sedan. Två Billyhyllor till har det blivit i biblioteket vilken kommer att behövas när Clas Svahn och Håkan Ekstrand snart hämtar cirka 9.000 böcker och annat ufomaterial med en sammanlagd vikt av fem ton!!! Denna donation från England är den största samling AFU någonsin fått. En enastående fin gåva från Hilary Evans och flera andra engelska ufologer.

Biblioteket med nya hyllorna 

I C-arkivet har jag satt ihop två Ivarhyllor och allmänt gjort det lite mera estetiskt genom att sätta upp affischer. Slutligen har D-arkivet begåvats med nya praktiska sorteringshyllor för tidskrifter. Där fick jag hjälp av Anders Liljegren i lördags och fortsatte själv med resterande hyllor idag. Stora samlingar tidskrifter kommer i en stadig ström till AFU så nu blir de lättare att sortera på länder och år.

Nya sorteringshyllor för tidskrifter i D-arkivet

I veckan fick jag Solomon islands mysteries. Accounts of giants and ufos in the Solomon islands författad av Marius Boirayon. Samma vecka fick jag ett mail från Nils-Olof Jacobson som för många år sedan skrev den numera klassiska Liv efter döden?: om parapsykologin, mystiken och döden. Nils-Olof frågade om jag kände till berättelserna om ufo och olika typer av varelser som rapporterats från Solomon islands. Det visade sig att Nils-Olof forskat en hel del själv i saken, korresponderat med Marius Boirayon och andra som är insatta i frågan. Nils-Olof fick till och med in en insändare i Solomon Star News.


Här kan man tala om en lustig slump, närmast en synkronicitet á la Carl Gustav Jung. Nils-Olof har för övrigt en egen hemsida där han presenterar sina intressen och även lagt ut en hel del artiklar han skrivit. Vi var ju båda en gång skribenter i tidskriften Sökaren. Sorgligt att den försvann för ett par år sedan i och med Sven Magnussons alltför tidiga bortgång. Men hans livsverk lever kvar och jag är glad över att vi har hans samlade efterlämnade material i AFU.

Monday, November 1, 2010

Fin forteanasamling

I lördags var Anders Liljegren och jag hos Jan-Ove Sundberg i Motala för att hämta en samling forteana och kryptozoologi som vi köpt av Jan-Ove. Det blev sammanlagt sju stora kassar böcker, småtryck, foton, filmer, bandinspelningar med mera. En hel del sällsynt och unikt material om sjöodjur, Bigfoot och andra forteanska märkligheter som nu skall sorteras in i AFU:s samlingar.


Jan-Ove har av hälsoskäl övergivit planerna på ytterligare fältundersökningar av diverse sjöodjur även om han fortfarande benämner sig expeditionsledare i telefonkatalogen. Under många år gjorde han expeditioner under arbetsnamnet GUST - Global Underwater Search Team som man också kunde följa på en hemsida. Men nu när Jan-Ove (Texas) Sundberg sålt allt kryptozoologiskt material kommer han inte, enligt egen uppgift, att fortsätta hemsidan heller utan ägna sig åt roman- och artikelskrivande.


Kvällen har jag för övrigt ägnat åt flytta över en del föreningsmaterial från c- till d-arkivet. Börjar nu så smått få ordning på mastersamlingen av UFO-Sveriges planeringskonferenser. Med lite nostalgikänsla läste jag protokollet för den första planeringskonferensen den 26 augusti 1972. Den arrangerades av min gamla lokalförening UFO-Södertälje och hölls i UFO-Södertäljes dåvarande föreningslokal. Planeringskonferenser har sedan dess blivit tradition i UFO-Sverige.

Kent Y Johansson från dåvarande UFO-Västerås på planeringskonferensen i Södertälje 26 aug 1972

Har också kunnat lägga till en hel del artiklar jag skrev på 1980-talet på min hemsida. Detta tack vare min flitiga lady Susanne som fortlöpande hjälper mig att skriva ut gamla artiklar. Även om allt jag skrivit inte håller för tidens tand eller min kritiska blick så försöker jag lägga ut de artiklar som kan ha ett bestående värde.