Saturday, November 28, 2009

Styrelsemöte i Järfälla

Nyligen hemkommen från UFO-Sveriges styrelsemöte hemma hos Clas Svahn i Järfälla. Halv nio i morse hämtades jag upp av Tobias Lindgren och Rickard Andersson från Mantorp och vi körde upp till Stockholm i ett riktigt ruggigt höstväder med regn och blåst. Det var onekligen skönt att stiga in i Clas och Annelis ombonade villa.

Mats Nilsson och Clas Svahn i aktion under styrelsemötet


Redan på plats när vi kom var Mats Nilsson och Gunnar Karlsson. Extra roligt var att gamle enköpingsufologen Jörgen Granlie dök upp. Han är numera hemmahörande i Solna och suppleant i styrelsen. Sist (som vanligt...) kom också Håkan Ekstrand men styrelsen förlåter honom alltid för han bullrande charm :-). Irre Bredin kunde tyvärr inte komma på grund av sjukdom.

Håkan Ekstrand visar upp en LP med engelska ufologen Mollie Thompsons ufosånger från 1965. Skivan, som är mycket sällsynt, skall nu digitaliseras. I bakgrunden Tobias Lindgren.


Mötet kunde konstatera att antalet prenumeranter på både UFO-Aktuellt och Rapportnytt sakta men säkert ökar. Lite unikt i dessa nedläggningstider när det gäller tidskrifter. Förhoppningsvis kommer samtryckningen med norska UFO också att ge fler prenumeranter.

Från vänster Mats Nilsson, Håkan Blomqvist, Håkan Ekstrand, Clas Svahn, Jörgen Granlie, Rickard Andersson, Gunnar Karlsson, Tobias Lindgren

För övrigt diskuterades införandet av lokala representanter för UFO-Sverige som komplement till lokalföreningar och undersökningsgrupper. Andra frågor som ventilerades var en uppgradering av utställningen bland annat med tanke på nästa års riksstämma i Kalmar, rapportcentralens arbetsformer samt digitalisering av bilder. Nästa styrelsemöte blir i Ängelholm den 16 januari som kombineras med UFO-Sveriges julfest.Tre glada ufologer: Mats Nilsson, Gunnar Karlsson och Jörgen Granlie

Efter mötet åkte Clas och jag och hämtade pizza till de som stannat kvar. Även om vi under mötet bjöds på gott kaffe, smörgåsar, saffransbulle och pepparkaka så smakade det mycket gott med en rejäl pizza efter dagens möte. Och ett extra tack till Clas och Annelie för den goda whiskyn och ölen som vi som inte körde bil kunde unna oss. Mätta och nöjda efter ett välplanerat och trevligt möte var det så dags att sätta sig i bilen igen för hemfärd mot Norrköping och Mantorp.

Sunday, November 22, 2009

Värdefull databas för ufologer

Pressklipp från svenska dagstidningar är en viktig källa när det gäller gamla ufoiakttagelser och dokumentation av föreningar och enskilda personer som varit engagerade i ufofrågan. Pressklippssamlingen i AFU är tämligen heltäckande från 1970 och framåt, då vi haft prenumeration på artiklar i ämnet. Även 1960-talet är ganska väl täckt genom donationer från gamla ufologer. Men när det gäller 1950-talet och bakåt finns det stora luckor. Genom tålmodigt sökande i gamla mikrofilmade tidningar har en del kunnat spåras. Men mycket återstår att göra.


Samligen av svenska pressklipp i AFU (oranga pärmarna)

Det är därför jag med stor glädje noterar att Kungliga biblioteket startat ett digitaliseringsprojekt för svenska dagstidningar. Ännu så länge rör det sig huvudsakligen om tidningar från 1800-talet men förhoppningsvis kommer det mera. När det gäller de gamla tidningarna kan man hitta väldigt mycket intressant material om man bara hittar rätt sökord. Försök till exempel med eldkula, himlafenomen, järtecken, bergtagen eller liknande.

Jag sökte på eldkula och fann följande fascinerade historia i tidningen Norra Skåne 23 september 1896:
- Ett järtecken i Lund. En flammande röd eldkula af ganska betydande dimensioner iakttogs i Lunds i torsdags qväll vid 9-tiden, rakt norr ut. Den rörde sig ideligen upp och ned samt drog sig så småningom med vester. Den syntes omkring 20 minuter, hvarefter den öfverhöljdes af moln. Det högst märkliga och imposanta skådespelet åsågs af flera personer samtidigt, säger Lunds Veckoblad. Det märkliga fenomenet har dock sedermera erhållit en något enkel förklaring i det mera kritiskt folk tagit reda på att eldkulan utgjordes af en stor urholkad - rödbeta, som några skälmaktiga pojkar försett med ett tändt ljus och sedan sändt upp med en väldig pappersdrake, Lundaboarne till ett järtecken."


Tobias Lindgren, UFO-Sveriges rapportcentral, skickar upp en ufoballong under fältundersökarkursen på Barken konferens 2007


Där ser man, ufoballonger är inget nytt påhitt. Människor är sig lika i alla tider. Förutom denna lilla historia finns det säkert massor av spännande att hitta i databasen. Det är bara att sätta igång. Mejla gärna kopior till AFU när du hittar något intressant.

Thursday, November 19, 2009

Det räcker inte att vara kritisk

Ett av de bästa råd jag fått vad gäller ufoforskning kommer från författaren och religionspsykologen Örjan Björkhem. Han avled tyvärr i alltför unga år, 1996, endast femtio år gammal. Vi hade många diskussioner om ufo och paranormala fenomen där han ofta återkom till sin käpphäst: "Det räcker inte att vara kritisk. Man måste kunna något också." I ett svårt och kontroversiellt ämne som ufo är sakkunskap synnerligen viktigt men tyvärr något som inte alltid märks i den offentliga debatten.


Jag läser just nu första delen av den amerikanske historikern Richard Dolans faktatäta UFOs and the National Security State. Precis som Jacques Vallee påpekar Richard Dolan att ufo inte är en fråga som bara kan bedömas utifrån en snäv vetenskaplig synpunkt. I artikeln The Limits of Science in UFO Research utvecklar han sina tankegångar. Nämligen att om delar av ufofenomenet representerar en främmande teknologi så handlar det i lika hög grad om en underrättelsefråga.I sin bok Messengers of Deception skriver Jacques Vallee: "Vad får dig att tro att ufo är ett vetenskapligt problem?... vetenskapen arbetar efter vissa regler. Till exempel utgår man ifrån att fenomenet som observeras har en naturlig orsak snarare än konstgjort eller kontrollerat. Ufofenomenen kan vara kontrollerade av främmande varelser. Om det är så hör studiet av dem inte till vetenskapen utan till underrättelsetjänsten, alltså kontraspionage."


Ufofrågan har många dimensioner och är inte ett enkelt problem att tackla. Man ska man ha åsikter i frågan måste de baseras på sakkunskap. Föreningen Vetenskap och Folkbildning gör i många fall ett bra och viktigt arbete genom att kritisera pseudovetenskap och ohållbara föreställningar. Men just när det gäller ufo tycks man märkligt nog frångå sin egen grundinställning genom att kategoriskt uttala sig i en sakfråga utan verklig sakkunskap.


I de två böcker som publicerats av föreningen de senaste åren, Vetenskap eller villfarelse (2005) samt Fakta eller fantasier (2007), är ufoavsnitten av så undermålig kvalitet att jag undrar hur man kan presentera detta med en vetenskaplig ambition? Sven Ove Hansson skriver till exempel att "Ufo-rörelsen är en av de största pseudovetenskapliga riktningarna i vårt samhälle". Detta sägs utan egna undersökningar av de väsentliga ufofallen i Sverige. Vad skulle man säga om en forskare som utan kunskap om den internationella litteraturen i ämnet eller studier av empiriskt basmaterial kategoriskt uttalar sig i en sakfråga?


I sin recension av min senaste bok i Folkvett nr. 3, 2009, noterar Jesper Jerkert att jag under en period på 1990-talet "framförde åsikten att den organiserade skeptikerrörelsen var bättre skickad än UFO-Sverige att undersöka ufoberättelser. Denna åsikt tar han emellertid numera avstånd från, och han har återvänt till UFO-Sveriges hägn." Det är helt riktigt att jag en tid funderade på om inte skeptikerrörelsen skulle vara en bra grund för att undersöka ufofall. Jag kan bara konstatera att jag hade fel.


Någon ärlig ambition att undersöka ufofenomenet verkar inte finnas hos skeptikerrörelsen. Det är i själva verket UFO-Sverige som kunnat leverera, som kritiskt granskat och fortsätter granska svenska ufofall, som byggt upp världens största ufoarkiv och som bland annat med detta material kunnat presenterat noggranna utredningar. Det är i själva verket UFO-Sverige som står för en vetenskaplig ambition och ideologi genom den av Clas Svahn formulerade tredje vägens ufologi. Varken total skepsis eller naiv tro utan en öppen och försiktig hållning baserad på fältundersökningar, fakta och sakkunskap.


Ett gott råd till den svenska skeptikerrörelsen, vad gäller ufo, vore att lyssna på vad astronomen Allen Hynek brukade säga till sina studenter vid Northwestern University: "Om ni vet svaren i förväg är det inte forskning ni håller på med."

Thursday, November 12, 2009

Stor aktivitet på AFU

Nu börjar AFU mer och mer likna en vanlig arbetsplats med många anställda. Det råder febril aktivitet på arkivet hela dagarna och på kvällarna finns ofta Anders Liljegren eller jag där. AFU är med andra ord ett högst levande arkiv idag. Vad jag förstår är vi tämligen ensamma i världen om att ha anställd personal på ett ufoarkiv. Det är något som UFO-Sverige kan vara stolta över.


Delar av personalen på AFU. Fr v Malin Wirström, Ann-Christin Mårdh, Susanne, Håkan Landin, Sven-Olov Svensson

De senaste dagarna har jag ägnat mig åt att gå igenom medlemsblad från lokala UFO-Sverigeföreningar. Det har funnits många sådana genom åren. Ofta små enkla blad som speglat den lokala gruppens verksamhet. Att läsa gamla medlemsblad ger en fin närvarokänsla och insikt i lokala ufo-föreningarnas problem och medlemmarnas åsikter och aktiviteter.


Ett exempel är UFO Allehanda som började ges ut av Enköpings UFO-förening redan 1980. Det sista numret i arkivet är 1-2006. Redaktör under nästan samtliga år har varit Arnold Idebring, under lång tid också ordförande i föreningen. Med fantasifulla illustrationer och mycket eget material om olika aktiviteter ger den en god bild av den svenska uforörelsen på lokal nivå. Den visar också hur viktig den sociala sidan av föreningsverksamheten är för medlemmarna.Arnold Idebring framför klubbstugan i Enköping
Arnold Idebring är en av UFO-Sveriges verkliga oldboys som gjort många fina insatser för verksamheten under åren. 1985-1990 var han redaktör för UFO-Sveriges interna medlemsblad Lokal information. Med sin konstnärliga ådra är han också upphovsman till UFO-Sveriges logga och många andra dekaler, föreningssymboler och figurer till utställningar, varav några finns att beskåda i klubbstugan i Enköping. En del finns också i AFU varför tanken på ett framtida museum inte är orimligt.

Friday, November 6, 2009

Gamla UFO-Sverigebilder

Som jag berättade i min förra blogg var Anders Liljegren och jag i söndags och hämtade en fin donation med bland annat gamla UFO-Sverigefoton hos Karl-Olov Pettersson i Medåker utanför Arboga. På tisdagen däckades jag av feber och förkylning men mellan varven har jag ändå orkat scanna en del av de 2200 originalnegativ som vi fick. Många av dessa foton ger unika tidsbilder från UFO-Sveriges historia.

Medlemmar i Köpings UFO-förening plockar häftet Fakta om UFO Flygande tefat 1976. Till höger ordförande Thorvald (Bevan) Berthelsen

Samlingen kom mycket lägligt nu när jag skriver på en ny utgåva av UFO-Sveriges historia. Ett arbete som kräver en väldig massa research. Eftersom jag varit sängliggande en stor del av veckan har jag, när orken funnits, läst gamla nummer av UFO-Aktuellt, Rapport-Nytt, verksamhetsberättelser, protokoll från rikssstämmor, styrelsemöten och planeringskonferenser plus redogörelser från fältundersökarkurser och andra sammankomster.


Det 250 kilo tunga tefatet som placerades utanför UFO-Expo i Köping 1978 och flera somrar i rad

Att försöka vaska fram det centrala ur denna informationsmängd är inte lätt och det blir förstås en subjektiv bedömning. Men jag hoppas att resultatet ändå skall ge en rättvisande bild av UFO-Sveriges snart 40-åriga historia.

UFO-Sveriges utställning på Tekniska museet 1979. På bilden t h Annika och Christer Nordin

När jag arbetar med historiken ser jag också att en myt, som man då och då hör, tydligt kan punkteras: påståendet att ufofrågan inte gått framåt. Jämför man med året 1970 då UFO-Sverige bildades, så är idag vår kunskap om åtminstone de svenska ufofenomenen betydligt mera omfattande. Och det tack vare det stora ideella arbete som lagts ner av alla ufologer under åren inom UFO-Sverige och AFU. Andra ufo-organisationer har kommit och gått men UFO-Sverige består. Bara det är värt att fira vid 40-årsjubileet 2010.


Riksstämma i Köping 1979. Fr v Thorvald Berthelsen, Birgitta Andersson, Henry Svensson, Jan FjellanderSunday, November 1, 2009

Unikt ufomaterial

Bredvid mig på golvet ligger just nu en fullständigt unik samling foton som Anders Liljegren och jag idag varit och hämtat hos Karl-Olov Pettersson i Medåker utanför Arboga. Förutom fotografier fick vi också en stor samling kassettband med föredrag och intervjuer samt en mängd gamla dekaler som vi direkt körde ner till AFU.

Karl-Olov och Anders försöker få ordning på allt material som skall packas


Karl-Olov bjöd på kaffe och bullar i sin rymliga villa efter att vi med stor entusiasm och nyfikenhet gått igenom och packat allt material i en stor kartong. För Anders och mig var det här lite samma känsla som när vi fick Gösta Rehns fina samling korrespondens 1989.

Karl-Olov bläddrar i pärmen med cirka 2200 negativ

Karl-Olov Pettersson var aktiv i Köpings UFO-förening 1975 och framåt. När Bevan Berthelsen lämnade ufoarenan 1980 tog Karl-Olov Pettersson över ordförandeklubban. Karl-Olov, som alltid varit tekniskt intresserad, tog mängder av foton, speciellt åren 1975-1980. Dessutom spelade han in alla riksstämmor och många lokala föredrag.

Anders Liljegren beundrar fotosamlingen

Hela denna unika samling har nu Karl-Olov donerat till AFU och det måste betecknas som en av de mest omfattande foto- och bandsamlingar vi fått. Ett enastående tillskott till UFO-Sveriges arkiv och viktiga pusselbitar för mig som nu skriver på UFO-Sveriges historia. Ett stort varmt tack till Karl-Olov för denna fina donation.

Anders Liljegren och Karl-Olov Pettersson

Jag har gjort en preliminär bedömning och räknar till cirka 2200 negativ i svartvitt och något mellan 500 och 1000 pappersbilder. De senare är svåra att bedöma eftersom de ännu så länge ligger helt osorterade i en stor kartong. Här finns mängder av bilder från riksstämmor, fältundersökarkurserna i Lersäter, lokala ufoföreningar och ufofall. Dessutom alla porträttbilder som togs i Lersäter i slutet på 1970-talet. Jag har bara hunnit titta på en del av materialet och hittar mängder av unika foton jag aldrig sett. Tala om julafton för en ufolog. Nu återstår det tidsödande men roliga arbetet att försöka scanna så många foton som möjligt.


På hemvägen stannade Anders och jag till på Sibylla i Kungsör och åt en välförtjänt rödspätta. Vi kunde inte annat än skåla för en mycket lyckad dag.