Tuesday, July 31, 2012

En profetisk artikel

Hälsade på som hastigast i AFU:s bibliotek efter jobbet där Anders Liljegren var i full färd med att ordna vårt huvudbibliotek.En hel del böcker måste flyttas om eftersom flera avdelningar flyttats över till Evansbiblioteket. I vår gamla bibliotekslokal kommer huvudsakligen att finnas ufo, forteana, astronomi och annan naturvetenskap. Det börjar nu se riktigt prydligt ut i de hyllor som Anders ordnat med god hjälp av vår Fas 3, Katarina och volontär Ingrid.Då och då har jag läst om en artikel, Son of the Sun, som första gången publicerades i Ray Palmers sf-tidskrift Fantastic Adventures, november 1947. Den trycktes senare också i bland annat Flying Saucer Review, nov-dec. 1958. Artikeln är skriven under pseudonymen Alexander Blade, som var en vanlig pseudonym bland sf-författare i USA under 1940- och 50-talen. I det här fallet är det känt att den skrevs av Millen Cooke, som förutom att hon skrev science fiction också var aktiv inom ufo-kretsar i Kalifornien. Artikeln finns att läsa på nätet på en site där man för övrigt kan läsa mängder av skannade äldre tidskrifter inom olika områden.


Det som är märkligt med artikeln är att den är så profetisk när gäller ufofenomenet och särskilt vad gäller kontaktfall. Den publicerades i november 1947 och skrev sannolikt strax efter att begreppet flygande tefat myntats men långt innan ufo började jämställas med utomjordiska besökare och flera år innan de första kontaktfallen i början av 1950-talet. Den är skriven som ett brev från en utomjordisk besökare som försöker förklara vad det hel handlar om. Här några citat:

"Vi är redan här, ibland er. Några av oss har alltid varit här, men ända avskilda, observerat och då och då guidat er när tillfälle givits. Nu har emellertid vårt antal utökats som föreberedelse för nästa utvecklingssteg för er planet... Vi har sammanblandats med religionens många gudar, men vi är inte gudar utan era medmänniskor, vilket ni kommer att lära er inom en snar framtid. Ni kommer att finna monument över vår närvaro in Egyptens mystiska symboler, där vi gjorde oss kända för att uppnå vissa mål...

En del av er har redan sett vår ”förtrupp”. Ni har ofta mött oss på gatorna i era städer men inte känt igen oss.  Men när vi blixtrar förbi på er himmel i våra traditionella farkoster blir ni förvånade och de av er som berättar vad de sett betraktas som lögnare och dårar.

Nu när konsten att tillverka plastmaterial har nått en hög grad av perfektion bland er, så kan ni kanske föreställa er ett material, nästan genomskinligt i vanligt ljus men ändå tillräckligt starkt att tåla påfrestningen vid extremt höga hastigheter... Vi färdas över era berg i horisontal flykt. Ni ser och rapporterar ett torpedformat föremål. Vi passerar över er, i formation, och ni rapporterar en serie av diskus- eller tallriksformade objekt eller kanske sfärer. Eller vi passerar lysande nattetid och ni ser orange diskusar."

Detta skrevs alltså hösten 1947. Då hade ännu har inga kontaktpersoner berättat att "ni har ofta mött oss på gatorna i era städer". Och rapporter om farkoster som är halvt genomskinliga kom, vad jag känner till, först några år senare med mera. Jag har försökt forska lite kring personen Millen Cook och hittat några sidor med intressant information. Hon hette egentligen Wilma Dorothy Vermileya (1915-1995) men var under åren 1943-1951 gift med mystikern och ockultisten John Starr Cooke. Millen var tidigt intresserad av filosofi, teologi och tibetansk buddhism. Under 1940-talet skrev hon en del artiklar i The American Theosophist Magazine. Samtidigt producerade hon noveller för amerikanska sf-magasin som Amazing Stories och Fantastic Fiction.

Millen Cooke var också under slutet av 1940- och 50-talet knuten till Borderland Sciences Research Associates (BSRA) i San Diego. Organisationen startades 1945 av Meade Layne, tidigare professor vid University of California. Meade Layne upptäckte ett intressant och ovanligt medium vid namn Mark Probert. De flesta mediers kanaliserade meddelanden är naiva och enkla budskap från olika väsen. Men Mark Proberts kontakter var av en ovanlig intellektuell kvalitet. Genom många diskussioner med de "personer" som manifesterade sig genom Mark Probert formulerade Meade Layne det som senare kom att kallas 4D-teorin om flygande tefat. Alltså att farkosterna och besökarna kommer från en för oss osynlig parallellvärld. De första meddelandena om utomjordiska besökare kom redan 1946.

Kan Millen Cooke ha fått sina informationer eller idéer från Mark Probert? Det antyds också att Millen Cooke själv var något av visionär med egna upplevelser. Hur som helst är hennes artikel Son of the sun märkligt profetisk vad gäller ufofenomenet under 1950-talet. Som en intressant anmärkning kan nämnas att Millen Cooke mellan 1961-1969 var gift med den kände engelske ufologen Brinsley Le Poer Trench, Earl of Clancarthy. Den som vill läsa mer om Meade Layne och Mark Probert hittar flera kapitel i den klassiska Flying Saucer Pilgrimage av Bryant & Helen Reeve (1957).
Saturday, July 28, 2012

Grattis Jörgen och Gunnar

Idag den 28 juli lyfter jag på hatten för två oldboys inom UFO-Sverige, Jörgen Granlie och Gunnar Karlsson, som fyller år på samma dag. Båda har varit och är verkliga klippor inom riksorganisationen och dessutom två riktigt trevliga pojkar. Så ett stort grattis på födelsedagen.

Jörgen Granlie, som fyller 83 år, har varit aktiv ufolog sedan mitten av 1970-talet, då inom Enköpings UFO-förening. Han var ledamot av UFO-Sveriges styrelse mellan 1978-2011, och har innehaft poster som vice ordförande, kassör och seketerare. Dessutom aktiv fältundersökare under många år. Mycket av det praktiska arbetet med den numera rivna ufostugan i Enköping sköttes av Jörgen och när lagret av UFO-Aktuellt flyttades från Sala till Enköping 1989 var det Jörgen som renoverade det förråd på gården där alla tidningarna då förvarades. Med början 1993 startade en ny arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa, så kallad Arbetslivsutveckling (ALU) som även Arkivet för UFO-forskning fick nytta av. Den första person som fick ett ALU-projekt i AFU var faktiskt Jörgen Granlie, som, under några månader, med början den 22 februari 1993, kodade in rapporter i databasen ScanCat. Som pensionär har Jörgen sedan några år lämnat Enköping och är numera bosatt i Solna.

Jörgen Granlie (t h) i samspråk med UFO-Sveriges dåvarande ordförande Christer Nordin 1981

Jörgen vid UFO-Sveriges styrelsemöte 12 oktober 1996

Tre pigga pojkar vid styrelsemöte 28 november 2009. Fr v Mats Nilsson, Gunnar Karlsson, Jörgen Granlie

Gunnar Karlsson har hunnit bli 66 år och kan njuta av pensionärslivet. Vännen och ufokollegan Mats Nilsson berättar ofta på sin blogg om trevliga utflykter de brukar göra tillsammans i Salatrakten. Gunnar har varit ledamot i UFO-Sveriges styrelse sedan 1999 och innehaft posten som kassör sedan 2006. Något som han sköter med stor flit och noggrannhet. Både Mats och Gunnar är två äkta föreningsmänniskor som värnar om och verkligen brinner för vår riksorganisation. Det blev jag mycket konkret medveten om när jag var på besök hos Gunnar senast. Ovanför sängen i hans sovrum hänger prydligt på rad affischer från UFO-Sveriges riksstämmor. Det kallar jag engagemang. Liksom jag är Gunnar också samlare. Han på elefanter och jag på ugglor. Därav den flitiga byteshandeln vid våra UFO-Sverigemöten.

En skojfrisk Gunnar Karlsson vid middag i Ängelholm 16 januari 2010. I förgrunden Carl-Anton Mattsson

Gunnar vid riksstämman i Kalmar 22 maj 2010

En elefant Gunnar fick av mig till sin samling

Hoppas ni båda för en riktigt trevlig födelsedag och blir ompysslade och firade av nära och kära.

Thursday, July 26, 2012

Öppet brev till Arkivet för UFO-forskning

Först vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla vänner av AFU som hörsammat min uppmaning i förra bloggen och satt in en extra slant på vårt konto nu när ekonomin är lite kärv. Och naturligtvis också ett extra tack till er som även hört av sig angående testamente till AFU. Den omtanke om vår verksamhet och det stöd vi får på detta sätt inspirerar oss som dagligen jobbar med arkivet.

Det har också kommit ett öppet brev till AFU från Nemo C. Mörck, vilket gjorde oss mycket glada. Jag väljer att publicera hela brevet på bloggen eftersom det ger en mycket konkret bild av svårigheten för forskare och andra intresserade att, utanför Arkivet för UFO-forskning, få tag på den typen av material som vårt arkiv bevarar.

Öppet brev till personalen vid Arkivet för UFO-forskning (AFU)
När Håkan Blomqvist på sin blogg den 23 Juli berättade om AFUs tillfälliga ekonomiska problem var han i mitt tycke alltför blygsam. När det gäller parapsykologin, ett av de många ämnen som intresserar mig så kan arkiv såsom AFU utan överdrift liknas vid vattenhål i en öken. Merparten av universitetsbiblioteken i Sverige prenumererar inte på parapsykologiska tidskrifter och har väldigt lite facklitteratur – i bästa fall har de ett inkomplett lager relevanta tidskrifter undangömda i en källare, vars nummer måste beställas fram och sedan läsas på plats. Det kan tilläggas att beställningar av enskilda artiklar via universitetsbibliotek kostar 40-80 kr styck vilket snabbt resulterar i betydande utgifter för den som verkligen vill sätta sig in i ämnet.

Faktum är att AFU har en samling parapsykologisk litteratur jämförbar endast med de samlingar som Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF) och dess motsvarigheter förfogar över. Det var sannerligen inte utan goda skäl som författaren Hilary Evans (1929-2011) och senare Bob Rickard (b. 1945), Fortean Times redaktör, valde att donera sina stora samlingar böcker och tidskrifter till just AFU. Det var också för mig och övriga med samma intressen mycket glädjande att se att materialet, inklusive korrespondens, som Sven Magnusson (1930-2008), Sökarens redaktör och den kände skeptiske parapsykologen Martin Johnson (1930-2011) efterlämnade hamnade hos AFU och inte på soptippen. Till följd av detta och donationer torde AFU nu vara ensamma om att kunna sälja hela årgångar av Sökaren och dessutom till ett rimligt pris!

Då även teosoferna intresserat sig för parapsykologi var det förstås också glädjande att tidigare i år läsa att Teosofiska Samfundet Adyar valt att donera samtliga årgångar av Teosofisk tidskrift till AFU. Den som på egen hand vill samla på denna tidskrift finner snart att det fodras både tålamod och en tjock plånbok. Den rådande situationen i Sverige gör tyvärr att den som har ett seriöst intresse för parapsykologi och angränsande ämnen tvingas samla fördömda fakta i sina egna bokhyllor och sakta bygga upp egna bibliotek. Förutom de som intresserar sig för parapsykologi är AFU på grund av sina omfattande samlingar även ett utmärkt arkiv för religionshistoriker, idéhistoriker, folklorister och naturligtvis ufologer. AFU torde vara Sveriges största okända bibliotek, och personalen som arbetar där förtjänar ett tack.

Nemo C. Mörck, 2012-07-25

Medlem i
Föreningen Forskning och Information om Nyreligiositet (2011-) 
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (2011-)
Society for Psychical Research (2011-)Monday, July 23, 2012

Testamente och kärv ekonomi

Den senaste tiden har två personer hört av sig med anledning av att de önskar skriva sitt testamente till förmån för Arkivet för UFO-forskning. Det är vi naturligtvis mycket glada för och jag vill därför passa på att uppmana alla som går i samma tankar att höra av sig till oss. AFU har funnits sedan 1973 och är idag världens största arkiv och bibliotek för ufo, forteana med mera. De senaste årens donationer av böcker och tidskrifter har resulterat i vi numera även har mycket stora samlingar parapsykologi, mystik, folktro etc. På vissa områden är AFU fullt jämförbart med universitetsbibliotekens bestånd.


Med jämna mellanrum funderar vi på framtiden för arkivet. Vi oldboys i AFU-gänget kan väl hoppas på att kunna vara aktiva kanske 20+ år till innan vi lämnar Tellus för vidare färd till andra sfärer. Vår dröm är naturligtvis att AFU skall kunna fortsätta leva och utvecklas även när vi inte finns med. Samlingarna är internationellt unika vilket fler och fler forskare och intresserade upptäcker. Med flera testamenten till AFU finns möjligheten att säkra en ekonomisk bas för framtiden.


Så till ett mera närliggande problem. När jag pratade med Anders Liljegren idag berättade han att vår ekonomi just nu är kärv. Vi har 32.000 på kontot och utgifter på 37.000 som skall betalas vid månadsskiftet. Har du som läser det här möjlighet att hjälpa oss med en extra slant, stor som liten, är vi oerhört tacksamma. Till hösten hoppas vi ekonomin skall stabiliseras men just nu är det en svacka. Vårt plusgirokonto är 49 07 14-3, Arkivet för UFO-forskning. Vill samtidigt passa på att tacka alla som tänker som humanoiden nedan. Den fanns med på baksidan av AFU:s Nyhetsblad nr 11, juli-dec. 1977.

Friday, July 20, 2012

Tidskrifter och Desmond Leslie

Mina sista semesterdagar i juli har Anders Liljegren och jag bland annat ägnat åt den stora samling tidskrifter som anlände från England för en tid sedan. Medan Anders har katalogiserat i C-lokalen har jag burit över lådor till D-arkivet och sorterat in så många jag hunnit i respektive boxar. Det handlar om tusentals tidskrifter, många vi aldrig sett tidigare, i det mest skilda ämnen. Flera lockar till vidare läsning men det får bli vid senare tillfälle.Vår samling av tavlor och affischer med ufokonst växer och räcker till en konstutställning. Kanske ett framtida projekt. Jag passade i alla fall på att byta några tavlor i vår arbetslokal. Tråkigt att så många historiskt intressanta verk bara blir liggande i våra arkiv. Det estetiska i våra lokaler brukar falla på min lott, trots min färgblindhet.Sven-Olov beundrar Daniel Glantz affisch av Nävsjöhändelsen

Strax före två idag anlände Mats Nilsson, Gunnar Karlsson och lilla Emma med överexemplar av nya UFO-Aktuellt som de hämtat hos Håkan Ekstrand. Lådorna placerades som vanligt i UFO-Sveriges tidningslager som har blivit AFU:s lokal nummer tio. Anders och jag passade också på att bjuda på fika och dessutom kunde jag överlämna två elefanter jag köpt till Gunnar på en loppmarknad i Karlskrona. Mats, Gunnar och Emma åkte sedan vidare för att tillbringa helgen i Mantorp.

Fr v Gunnar Karlsson, Mats Nilsson med Emma, Anders Liljegren

Gunnar fick två nya elefanter till sin samling

Lilla Emma hittade sin favorit Alienna

Man kan krama rymdvarelser också. I bakgrunden Anders

På läsfronten har jag börjat med en sällsynt klassiker, The Amazing Mr. Lutterworth, av ingen mindre än Desmond Leslie, en av författarna till Flying Saucers Have Landed. Vi har ett enda exemplar i AFU och den finns inte ens att köpa antikvariskt på Amazon. Det är en novell Leslie skrev 1958 och enligt författaren är den till 75 procent verklighet. Inte oväntat handlar den delvis om George Adamski, under pseudonymen Minovsky.


Desmond Leslie (1921-2011)

Temat är Mr. Lutterworth kamp mot giriga storföretag som försöker hindra honom att presentera lösningen på världens energiproblem. Ett minst sagt aktuellt tema. Kanske blir det en nygammal recension i UFO-Aktuellt framöver. För ufologer är Desmond Leslie mest bekant för sitt samarbete med George Adamski men han skrev även noveller, filmmanus och elektronisk musik.

Tuesday, July 17, 2012

Otto Viking - biskop, teosof och ufolog

I dag fick jag från Amazon den amerikanska upplagan av biskop Otto Vikings uforoman A World Intervenes. Tidigare hade jag bara den danska utgåvan. Den amerikanska saknar Martin Posers illustrationer men verkar i övrigt följa det danska manuset. Fascinerande att en liberalkatolsk biskop och teosof skrev en roman om venusianernas hemliga operationer på jorden.


Otto Vikings roman, En klode griber ind, förelåg i manus redan 1954 men publicerades på eget förlag 1961. Den amerikansk upplagan, A World Intervenes, gavs ut i New York 1964. Det är en ganska spännande historia där ett ungt dansk par, Ole och Anna, som är engagerade i fredsarbete, en dag får ett brev på posten med ett förslag att samarbeta med en annan organisation. Brevet inleds med följande ord: ”Jag har äran att representera en organisation vilken har som syfte att, med fredliga men dock mycket överlägsna medel, förhindra den katastrof som hotar civilisationen.” Brevet är undertecknat Lami och han kommer på besök ett visst datum framöver.När Lami dyker upp får Ole och Anna veta att han tillhör en hemlig organisation som vill hjälpa jorden i ett krisskede. De får också veta att han inte hör hemma på jorden utan kommer från Venus. Venusianerna har följt jordens utveckling genom århundradena. På 1940-talet fick de lov av ”solsystemets inre styrelse” att upprätta en koloni i Antarktis och ingripa aktivt i planetens utveckling på grund av att jordmänniskorna börjat använda kärnvapen. Nu erbjuder Lami det unga paret att bli hemliga agenter för denna organisation. Allt under största tystnadsplikt. Arbetet innebär att de måste vistas en tid i kolonin för utbildning. De tackar entusiastigt ja varvid Lami förklarar: ”Skall vi då säga att jag kommer hit om tre veckor, den sista augusti, och hämtar er i min ”vimana” eller ”flygande tefat” som ni kallar den, för att föra er till vår koloni. Jag måste be er att också betrakta kolonins existens som en hemlighet. Till dags dato har vi lyckats hålla den hemlig genom att avspärra den för radar, radio och ljusvågor, och vi vill gärna bevara denna hemlighet framöver.”

I romanen för vi följa Ole och Annas utbildning och arbete med venusianerna. Efter många äventyr och komplikationer lyckas den hemliga organisationen av venusianer bygga grunderna för en fredlig samvaro mellan jordens nationer. Under rubriken ”Är detta sanningen om tefaten” recenserades boken av Jan Fjellander i tidskriften Graal 1961: ”Det hör inte till vanligheterna att en biskop skriver en bok om flygande tefat. Men det är heller inte en vanlig bok som biskop Otto Viking har skrivit… Är man dessutom något så när insatt i ufologin, dvs. studiet av Unidentified Flying Objects, populärt kallade ”flygande tefat”, börjar man undra om det är en roman, om allt verkligen är påhittat… Vad har biskop Otto Viking fått idéerna ifrån? ”En klode griber ind” är skriven med sann intuition och man undrar så smått: Är detta sanningen om de flygande tefaten??”


Redaktör för Graal var Ingrid Nyborg-Fjellander, maka till Sigfrid Fjellander, biskop i Liberala Katolska Kyrkan, en teosofin närstående kyrka. Ingrid Nyborg-Fjellander var även ledare för logen Graalsökarna inom Teosofiska Samfundet Adyar. Både Ingrid och Sigfrid Fjellander var under många år ledande inom den teosofiska rörelsen i Sverige, vilket Ingrid berättat om i sin biografi över maken, Leende biskopen, en modern sökares andliga äventyr. Där beskrivs också parets långa vänskap med den danske teosofen och liberalkatolske biskopen Otto Viking (1885-1966). Han var ofta gäst i Fjellanders hem på Lidingö.


Otto Viking var mycket intresserad av ufofrågan. 1955 skrev han en artikel i Flying Saucer Review, ”Flying Saucers and Religion”, där den teosofiska synen på religion vävdes samman med hoppet om hjälp från högre utvecklade rymdmänniskor. Artikeln översattes också i Graal. Otto Viking skriver: ”… de flygande tefatens problem är av största intresse för oss och för religionen. Om vi kan vara säkra på, att de, som kommer från andra världar, är mer utvecklade än vår mänsklighet, finns fortfarande hopp om vår fortvaro… Det är därför inte oförnuftigt att påstå, att en ras, som har besegrat rymden och hastigheten, med all sannolikhet också har nått detta medvetenhetsstadium, enär detta måste anses vara normalt. Och är det så, måste religionen hjärtligt välkomna våra besökare såsom frälsare från globalt självmord och förmedlare av en världsreligion, som ersätter alla gamla ”stam”-religioner och på så sätt förverkligar den vackra drömmen om världsfred.”


Otto Viking 1885-1966

Otto Viking reste över hela världen för att träffa teosofer och kollegor inom Liberala katolska kyrkan. Sommaren 1959 höll han ett föredrag i Johannesburg, Sydafrika vilket bevistades av Elisabeth Klarer, känd för sina kontakter med rymdmänniskor. De hade ett långt samtal efter föredraget. I ett brev till Edith Nicolaisen, Parthenon 1959 skriver Viking: ”Mrs Klarer gjorde ett utomordentligt starkt intryck av att vara helt igenom sanningsenlig, tillförlitlig och en helgjuten personlighet, vars ord det inte kan falla mig in att tvivla på.”  Enligt Elisabeth Klarer hade Otto Viking i sitt föredrag framfört idéer helt i linje med venusianernas livssyn.

Det är intressant att följa hur den tidiga uforörelsen var intimt sammanflätad med teosofin och hur idéerna många gånger sammanföll. Det är en del av ufohistorien som det skrivits ganska lite om men jag hoppas kunna ge en del historiska tillbakablickar då och då.
 

Monday, July 16, 2012

Besök hos Gösta Wendelholm

Det är semestertider för både Clas Svahn och mig. Clas har varit på Island med sin familj medan jag och Susanne tillbringat några dagar i Karlskrona. Men i dag hade Clas och jag bokat in ett besök hos Gösta Wendelholm i Stjärnhov, i Gnesta kommun. Gösta, som har hunnit bli 88 år, ringde mig för en dryg vecka sedan och ville donera böcker till AFU.

Gösta Wendelholm i sitt hem i Stjärnhov

Jag lärde känna Gösta Wendelholm under min tid i Stockholm på 1970-talet, när han hade ett tryckeri på Östermalm. Där brukade vi träffas ibland för att diskutera allt mellan himmel och jord. Förutom ufo var han intresserad alla typer av mysterier och redan i början av 1970-talet började Gösta trycka gamla sällsynta böcker i faksimil. Det blev med tiden G Wendelholm Förlag där en mängd udda äldre litteratur utgivits i ämnen som alkemi, hermetism, Paracelsus, Keely och inte minst det kända franska mysteriet kring Rennes le Chateau, en plats som Gösta besökt många gånger. Gösta Wendelholms intresse startade redan på 1960-talet då han var medlem i Ifologiska Sällskapet och god vän med Ernst Linder.

Clas hämtade upp mig i Södertälje dit jag tåg tåget och sedan for vi vidare till Stjärnhov. Gösta och hans fru mötte oss i villan där vi tog god tid på oss att gå igenom bokhyllorna för att ta med de böcker till AFU som vi bedömde som intressanta. Det blev ett antal kassar som packades in i bilen tillsammans med restexemplar av de böcker som Wendelholm förlag hade kvar och som Gösta donerade till AFU. Både kartongerna och kassarna fick faktiskt plats i Clas bil, vilket jag först tvivlade på. Men Clas är van att packa böcker efter alla Englandsresor.

Gösta och Clas med böcker som ska transporteras till AFU

Efter en hamburgare på Max anlände vi till AFU där Anders Liljegren och Tobias Lindgren agerade bärhjälp. Anders suckade över att vi kom med ännu fler böcker när så mycket ännu inte är katalogiserat. Jag förstår honom men nu är i alla fall en stor del av Gösta Wendelholm samling räddad för framtida forskning. Och där fanns en hel del sällsynta verk både inom ufo och andra ämnen som blir ett fint tillskott till AFU:s samlingar.

Anders med en kartong böcker från Wendelholm Förlag

Böcker, böcker, mera böcker. Tobias och Clas fyller på vårt boklager

Wednesday, July 11, 2012

Golf och Carl-Anton

Tisdag 10 juli var det dags för AFUs årliga golftävling - Åke Franzén Memorial Cup. En tävling vi firar till minne av ufologen och vännen Åke Franzén. Gamla ufologer minns honom kanske bäst som undersökare av den gåtfulla varelsen Mothman i USA. När AFU-gänget samlades i arkivet strax före 11.00 så var vi först tveksamma om eventuellt regn skulle tvinga oss ställa in tävlingen. Men vi tog chansen och vandrade upp till golfbanen i Vrinneviskogen.

Åke Franzén

Vi var sju tappra själar som ställde upp detta år: Två Rickard men med olika stavning, Rickard och Richard, Tobias, Li, Roland, Sven-Olov och jag själv. Vi hade tur med vädret ända till de sista banorna då en regnskur gjorde oss lite blöta men vi fortsatte ändå. Jag hade hoppats kunna ta hem segern i år men fick se mig slagen av Tobias och Sven-Olov som båda hamnade på 43 slag.

Sven-Olov håller ordning på protokollet

Li, Rickard och Richard

Sven-Olov koncentrerar sig på en putt

Slutresultatet blev följande: Tobias (43), Sven-Olov (43), Håkan (47), Richard (48), Rickard (51), Roland (58), Li (69). Regnet gjorde att fikastugan var fullsatt så vi åkte tillbaka till AFU och kalasade på två goda tårtor som inhandlades på vägen.

Glada trots duggregn. Fr v Tobias, Sven-Olov, Roland, Rickard, Richard, Li

Strax efter tre var det dags för nästa evenemang. Tobias kom och hämtade Susanne och mig för vidare färd mot Nyköping och besök hemma hos Carl-Anton Mattsson. Där kunde vi beskåda de oerhört vackra målningar som Carl-Anton köpt av konstnären Max Magnus Norman, som för övrigt gjort framsidan till min bok Främlingar på vår jord. Carl-Anton hade bland annat en riktig monumentalmålning som täckte en stor del av en vägg.

Här står jag framför Max Magnus Normans fantasifulla målning

Vi prövade också på att blåsa i ett tre meter långt blåsinstrument, ragdong, som används av munkar i Nepal och Tibet. Jag lyckades faktiskt få en skaplig ton i detta märkliga instrument. Carl-Anton har mycket att visa från sina många resor världen runt och det var intressant att höra honom berätta om alla äventyr. Efter fika och lite bildvisning tog vi oss ner till förlaget Parthenons lager inte långt från Carl-Antons bostad. Vi gjorde som vanligt en del fina bokfynd som vi fick med oss hem. Stort tack till Carl-Anton för trevligt och intressant besök.

Susanne prövar att blåsa i en ragdong. Till vänster Carl-Anton med ett mindre blåsinstrument

Till sist vill jag tipsa om en site på nätet om det märkliga sambandet mellan ugglor och mystik. Kanske inte så underligt att jag samlar på ugglor.

Wednesday, July 4, 2012

Uforapporter och Parthenon

I dag har jag introducerat Rickard Andersson, styrelseledamot i UFO-Sverige, i alla praktiska bitar vad gäller AFU. Rickard, som är nybliven pappa, har genom Mjölby kommun, som arbetsmarknadsåtgärd, fått möjlighet att vara på arkivet fram till sista augusti. Passar oss utmärkt och han kommer att bland annat marknadsföra UFO-Aktuellt och även lovat att fixa lunch åt AFU-gänget ibland.

Rickard Andersson

För egen del har jag börjat försöka få lite ordning på det oerhört omfattande material vi fått från förlaget Parthenon. När Edith Nicolaisen dog 1986 donerades alla böcker, tidskrifter, korrespondens och övrigt förlagsmaterial till AFU. Det jag nu koncentrerar mig på är att samla alla protokoll med mera från styrelse- och årsmöten i pärmar. På det sättet går det lättare att följa förlaget utveckling från 1957 och framåt. 1993 övertog Carl-Anton Mattsson, Dan Matsson och Roger Ersson Parthenon och har därefter framgångsrikt fortsatt utgivningen. All heder ut Nyköpingsgänget för denna insats.


I söndags, 1 juli, när Tobias Lindgren och jag åt lunch tillsammans i AFU ringde en man från Värmland till rapportcentralen. I mitten på 1990-talet hade han varit ute och fiskat med tre kamrater på sjön Värmeln i sydvästra Värmland. När de närmade sig land fick de syn på ett röd-orange lysande klot som hängde ovanför ett träd. Klotet vaggade fram och tillbaka. En av männen blev så rädd att han fick panik och gruppen tvingades återvända hem. Enligt mannen som ringde hade det rapporterats i lokaltidningar om ufoobservationer samtidigt. Tobias arbetar vidare med fallet och ska försöka intervjua samtliga vittnen. Föremålet rörelsemönster är intressant och ganska vanligt vid ufohändelser. Det beskrivs ibland som fallande löv i sättet att röra sig.

Tobias letar pressklipp om Värmlandsobservationen

I går läste jag av en händelse om kapitel tre i Henry Kjellsons klassiker Försvunnen teknik. Det har rubriken Hur tibetanerna lyfter stenblock medelst ljudvågor. En fascinerande redogörelse som beskriver hur tibetanska munkar med hjälp av trumpetblåsande och trummande upphäver tyngdkraften och får tunga stenblock att lyfta. Hela händelsen filmades enligt uppgift. Jag fäste mig särskilt vid följande citat: "... allteftersom slagtakten ökades och intensifierades, lyfte sig stenblocket sakta och började vagga från sida till sida, men började sedan lyftas med accelererad hastighet." Det är naturligtvis en ren spekulation men kan det här röra sig om samma teknik fast i olika sammanhang eftersom rörelsemönstret är lika?


Så har jag också gjort ett förnyat försök att spåra de minst fem övriga vittnena till ufohändelsen i Björkvik hösten 1989. I söndags ringde jag upp både Kerstin och Tina som utförligt berättat om denna unika närobservation av ett klassiskt tefat. Tina har för en tid sedan träffat sin gamla klasskamrat som också såg farkosten tillsammans med sin mor och syster. De såg den från ett annat håll. I juni 2008 skrev Tinas klasskamrat ett anonymt mejl till UFO-Sveriges rapportcentral och redogjorde för observationen. Trots mina vädjanden har ingen av de övriga vittnena kontaktat mig vilket förstås är oerhört frustrerande. De är ovanligt med minst sju vittnen till en närobservation. Kanske någon av dem läser detta och hör av sig.

Kerstin och Tina vid platsen där de såg farkosten

Kerstins vittnesteckning från frågeformulär

Sunday, July 1, 2012

Sommarfest

Lördagen den 30 juni var det åter dags för sommarfest med tipspromenad, smultronsafari och femkamp vid Carl-Anton och Britt-Marie Mattssons idylliska sommarställe Nydalen, utanför Nyköping. Det har blivit tradition att UFO-Sverigegänget samlas här varje sommar. Den här gången räknade jag till sjutton deltagare, inklusive tre småttingar. Även det här året hade vi makterna på vår sida och vädret var strålande.

Samling i trädgården. Fr v Clas Svahn, Roger Ersson, Eva Sandström, Tobias Lindgren, Carl-Anton Mattsson, Tage och Christina Bång

Efter samling med småprat blev det kaffe med dopp. Därefter gav sig hela gänget ut på tipspromenad med smultronsafari. Carl-Anton hade förberett tjugo kluriga frågor som han placerade ut i skogen. Och en hel del smultron hittade vi även den här gången. Färgblind som jag är fick jag god hjälp av Eva Sandström som frikostigt delade med sig av smultron hon hittade och gav till mig. Efter vägen hittade vi några navkapslar. Som ufologer kunde vi naturligtvis inte motstå att kasta upp dom i luften och ta foton av "tefat". Det blev tre vinnare i tipspromenaden. Clas, Tobias och Eva som alla hade tretton rätt och fick dela på priserna.

På väg till tipspromenad. Carl-Anton och Clas i täten

Carl-Anton hittade en navkapsel

Som blev till ett tefat

Christina Bång på jakt efter smultron

Här finns det smultron. Clas, Roger och Christina i plockartagen

Är det Pan med hatt måntro? Tobias vilar sig under promenaden

Efter tipspromenaden bänkade vi oss för lunch som smakade alldeles utmärkt i solskenet. Stort tack till Britt-Marie och övriga som slavat i köket. Därefter var det dags för femkampen som den här gången bestod av stövelbingo, bunkergolf, ufoflight, kast i galen tunna samt siste piraten. Det blev många glada skratt när vi alla skulle försöka oss på dessa ovanliga övningar.

Clas försöker sig på stövelkast

Stilstudie. Roger inför sista putten

Mats koncentrerar sig för Ufoflight, kast med LP-skiva

Kast i galen tunna. Clas visar talang

Inför sista delen blev det fika igen och plötsligt står en pirat bland oss. Carl-Anton i utmärkt piratklädsel läste upp ett dokument om sina äventyr på haven och hur han grävt ner en skattkista. Nu blev det vår uppgift att med en lämplig och finurlig karta finna skatten nergrävd någonstans. Ingen enkel uppgift men till slut visade det sig att Dan Mattsson funnit platsen närmast skatten och med stor spänning började gräva. Och mycket riktigt, Dan hittade skattkistan.

Carl-Anton som sjörövare

Mystisk figur smyger i buskarna. Clas på skattletning

Dan gräver efter skatten

Här verkar vara något nergrävt

Dan hittade skattkistan. Vad kan den innehålla?

Dan hittade sjörövarens skatt. Nu är han rik

Clas räknade samman allas poäng och det visade sig att Clas vunnit femkampen, tätt följd av mig som tvåa och Dan trea. Så det här året gick vandringspriset till Clas. Förra årets vinnare var Dan. Därefter vidtog prisutdelning från ett välfyllt bord där Carl-Anton skötte utdelningen. Sista punkt för dagen var gruppfotot som Clas alltid tar och som ni kan se på Clas blogg plus mycket annat som hände under dagen.

Carl-Anton vid det välfyllda prisbordet

Värdparet Carl-Anton och Britt-Marie (obs ugglan)

Sist men inte minst fick jag med mig ett gåvoexemplar till AFU av den senaste boken utgiven av förlaget Parthenon. I total sanning av Per Ola Thornell med flera. Jag har bara hunnit titta lite i den men det verkar vara en mycket spännande och avslöjande bok som borde läsas av alla som intresserar sig för paranormala fenomen.


Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till Carl-Anton och Britt-Marie för att ni ordnar en så härlig sommarfest för UFO-Sverigegänget varje år. Det ligger oerhört mycket jobb och planering bakom. Carl-Anton har redan planer för nästa års fest. En ny tradition har skapats inom UFO-Sverige.