Thursday, July 26, 2012

Öppet brev till Arkivet för UFO-forskning

Först vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla vänner av AFU som hörsammat min uppmaning i förra bloggen och satt in en extra slant på vårt konto nu när ekonomin är lite kärv. Och naturligtvis också ett extra tack till er som även hört av sig angående testamente till AFU. Den omtanke om vår verksamhet och det stöd vi får på detta sätt inspirerar oss som dagligen jobbar med arkivet.

Det har också kommit ett öppet brev till AFU från Nemo C. Mörck, vilket gjorde oss mycket glada. Jag väljer att publicera hela brevet på bloggen eftersom det ger en mycket konkret bild av svårigheten för forskare och andra intresserade att, utanför Arkivet för UFO-forskning, få tag på den typen av material som vårt arkiv bevarar.

Öppet brev till personalen vid Arkivet för UFO-forskning (AFU)
När Håkan Blomqvist på sin blogg den 23 Juli berättade om AFUs tillfälliga ekonomiska problem var han i mitt tycke alltför blygsam. När det gäller parapsykologin, ett av de många ämnen som intresserar mig så kan arkiv såsom AFU utan överdrift liknas vid vattenhål i en öken. Merparten av universitetsbiblioteken i Sverige prenumererar inte på parapsykologiska tidskrifter och har väldigt lite facklitteratur – i bästa fall har de ett inkomplett lager relevanta tidskrifter undangömda i en källare, vars nummer måste beställas fram och sedan läsas på plats. Det kan tilläggas att beställningar av enskilda artiklar via universitetsbibliotek kostar 40-80 kr styck vilket snabbt resulterar i betydande utgifter för den som verkligen vill sätta sig in i ämnet.

Faktum är att AFU har en samling parapsykologisk litteratur jämförbar endast med de samlingar som Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF) och dess motsvarigheter förfogar över. Det var sannerligen inte utan goda skäl som författaren Hilary Evans (1929-2011) och senare Bob Rickard (b. 1945), Fortean Times redaktör, valde att donera sina stora samlingar böcker och tidskrifter till just AFU. Det var också för mig och övriga med samma intressen mycket glädjande att se att materialet, inklusive korrespondens, som Sven Magnusson (1930-2008), Sökarens redaktör och den kände skeptiske parapsykologen Martin Johnson (1930-2011) efterlämnade hamnade hos AFU och inte på soptippen. Till följd av detta och donationer torde AFU nu vara ensamma om att kunna sälja hela årgångar av Sökaren och dessutom till ett rimligt pris!

Då även teosoferna intresserat sig för parapsykologi var det förstås också glädjande att tidigare i år läsa att Teosofiska Samfundet Adyar valt att donera samtliga årgångar av Teosofisk tidskrift till AFU. Den som på egen hand vill samla på denna tidskrift finner snart att det fodras både tålamod och en tjock plånbok. Den rådande situationen i Sverige gör tyvärr att den som har ett seriöst intresse för parapsykologi och angränsande ämnen tvingas samla fördömda fakta i sina egna bokhyllor och sakta bygga upp egna bibliotek. Förutom de som intresserar sig för parapsykologi är AFU på grund av sina omfattande samlingar även ett utmärkt arkiv för religionshistoriker, idéhistoriker, folklorister och naturligtvis ufologer. AFU torde vara Sveriges största okända bibliotek, och personalen som arbetar där förtjänar ett tack.

Nemo C. Mörck, 2012-07-25

Medlem i
Föreningen Forskning och Information om Nyreligiositet (2011-) 
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (2011-)
Society for Psychical Research (2011-)