Thursday, May 16, 2024

Understandingrörelsen i Sverige

Många av den första generationen amerikanska kontaktpersoner byggde upp egna organisationer utifrån sina upplevelser och budskap. En av de som lyckades bäst med att skapa något av en folkrörelse var Daniel Fry (1908-1992) med organisationen Understanding. Mängder av lokalavdelningar bildades, huvudsakligen i USA. Även i Sverige gjordes försök att bygga upp ett nät av lokalgrupper, men det stannade vid en förening – Understanding Sweden, Unit no. 1.

Daniel Fry

Ursprunget till Understanding var Daniel Frys upplevelse den 4 juli 1949 på White Sands Proving Ground, New Mexico, där han jobbade som tekniker. Under en kvällspromenad på området landade en farkost nära honom. En röst meddelade att farkosten styrdes från ett moderskepp högt ovanför jorden. Fry erbjöds att gå ombord och han fick följa med på en resa till och från New York som bara tog 30 minuter.

Några år senare, 1954, fick Fry genom en inre röst, frågan om han ville ställa sig bakom ett projekt som rymdmänniskorna arbetade med. Efter mycket tvekan tackade han ja, vilket resulterade i en mängd information om jordens historia, fysik och människans sociala och psykologiska utveckling mot högre medvetande. Kärnan i budskapet var att om mänskligheten inte kan hitta en balans mellan materiell, social och andlig vetenskap finns det stora risker att vår civilisation kommer att förinta sig själv i stora katastrofer. Något som hänt flera gånger tidigare på vår jord. Fry var inte den enda som kontaktades: ”Vi har ägnat åtskillig tid och tålamod med arbetet att försöka tända några ljus bland de många nationerna på din planet.”


Inte förrän 1961 mötte Daniel Fry den rymdman som han haft inre kontakt med tidigare och som fick namnet Alan. Han landade med en farkost vid Frys stuga i Oregon. Alan såg ut som en vanlig man i 45-årsåldern. Han fick hjälp av Fry med att skaffa pass, körkort och arbete inom en export-importfirma. Detta som täckmantel för det fredsarbete och inspiration till mellanmänsklig förståelse som var Alans verkliga syfte med vistelsen.

1955 grundade Daniel Fry organisationen Understanding, och tidskriften med samma namn, i El Monte, Kalifornien. Med från början bara nio medlemmar växte den snabbt och kom som mest att omfatta 86 lokalavdelningar i USA, tre i Kanada och en i Nigeria respektive Sverige. Målsättningen beskrivs kortfattat: ”Understanding är en ideell organisation med syfte att verka för en större förståelse mellan alla människor på jorden och för de som inte är från denna jord.”


Tre böcker av Daniel Fry gavs ut på svenska av förlaget Parthenon: Resa med flygande tefat (1958), Budskapet från rymden (1960) och Utvecklingens kurva (1966). Edith Nicolaisen, grundare av Parthenon räknade förlaget som en lokalavdelning till Understanding men förekommer inte officellt i listorna över lokala grupper. Intresset för Daniel Frys böcker var stort i Sverige på 1960-talet och 1963 bildade Sven-Erik och Ing-Marie Asklund föreningen Understanding Sweden, Unit no. 1, från sitt hem i Bandhagen, söder om Stockholm. Både Sven-Erik och Ing-Marie var sedan tidigare aktiva medlemmar i Ifologiska sällskapet. Sven-Erik bland annat som redaktör för tidskriften Tid och Rum, där han skrev flera ledare.


Medlemmar strömmade snabbt till, de flesta från Ifologiska sällskapet, bland annat Bertil Kuhlemann, Erik Fredriksson och Christer Janson. Möten hölls varje vecka hemma hos Sven-Erik och Ing-Marie. Där byggdes ett bibliotek upp med böcker och tidskrifter för utlån till medlemmar. I stället för att starta en egen tidskrift valde styrelsen att ge ut den amerikanska utgåvan av Understanding, översatt till svenska, med endast några korta notiser från Sverige på de sista sidorna. Tre nummer utkom 1964 innan föreningen upphörde. Verksamheten varade endast under två år 1963-1964.

I ett informationsblad 26 januari 1964 till medlemmarna skriver Sven-Erik Asklund: ”Människorna på vår lilla planet, går en NY TIDSÄLDER till mötes… Vår organisation KAN och SKALL uträtta mycket gott och bereda väg för DE, som längre fram har en högre visdom att delge mänskligheten… Deras ankomst måste förberedas utav människor som bor och verkar på denna planet.”

Fredsarbete och internationell solidaritet var en central del i Understanding. I den svenska upplagan av föreningens tidskrift nummer 1, 1964 skriver Sven-Erik Asklund: ”Över hela vår planet kräver de förtryckta sin frihet, de hungrande föda, de bostadslösa ett hem. Vi som nu har blivit så lyckligt lottade att vi lever i en dräglig tillvaro, måste nu börja rycka upp oss och inte slöa till i någon självgod och egoistisk slentrian… Vi kan inte längre låta våld och tvång få råda mellan människorna. Kan inte detta våldets tid stoppas i tid, kommer vår nuvarande civilisation att gå under, liksom så många gånger tidigare har skett på vår jord.”


Styrelsen arbetade med stor entusiasm för att bygga upp flera Understanding-grupper i Sverige. Man distribuerade bland annat skriften ”Att organisera en Understanding Unit”. Men trots alla ansträngningar blev det ingen mer avdelning. Som mest var det cirka 20 medlemmar i föreningen. Strax före jul 1964 flyttade Sven-Erik och Ing-Marie till Göteborg och därmed upphörde föreningen. I ett brev till tidskriften Brevcirkeln nr 20, april 1965 kan man läsa: ”Bristen på tid, pengar och medhjälpare gör att man för närvarande inte kan säga om och när verksamheten kan komma igång igen.”

Den 19 februari 2012 ringde jag upp Sven-Erik Asklund för att höra mer om föreningens historia och arkiv. Tyvärr hade allt material försvunnit vid ett inbrott och flytt till annan ort. De få dokument om gruppen som nu förvaras i AFU har donerats från olika ufologer och ufoföreningar.

Så här efterhand kan det synas märkligt att Understanding-rörelsen inte blev större i Sverige. Av korrespondensen i Parthenons arkiv framgår tydligt att många ställer sig mycket positiva till rörelsen och vill bli medlemmar. Science fiction-författaren och redaktören Sam J Lundwall skriver i ett brev till Parthenon den 27 december 1960: ”Jag tror därför att SF-grupperna och UFO-grupperna – i de fall där de inte redan är identiska, något som speciellt är fallet i USA – torde ha en hel del att ge varandra. Jag tror därför att en svensk Understanding-grupp skulle kunna få en bred anslutning här i Sverige, och jag skulle naturligtvis ställa SF-nytt till förfogande för ett sådant projekt, såväl som i min spalt i den professionella tidskriften Häpna.”

Norra Skånes Tidningar 5 sept. 1970

En svensk Understanding-rörelse hade kunnat få ett förnyat uppsving i och med Daniel Frys föredragsturné i Sverige september 1970. Föredragen organiserades av Edith Nicolaisen, Parthenon och resan betalades av Gita och Douglas Keiller som under några år hade en form av New Age-center i sitt hem Gövik på Särö. Mellan 3-5 september höll Fry tre föredrag, två i Hälsingborg och ett i Malmö. Han träffade även ufologer i Stockholm och intervjuades i flera dagstidningar.

Daniel Fry i Sverige 1970

Daniel Fry och Carl-Axel Jonzon 1970


Understanding-rörelsen var på flera sätt mera sansad och balanserad jämfört med andra ufokontakt-organisationer. Man strävade efter fred, global samverkan och förståelse mellan nationer och människor oavsett religion, kön etc. Till och med den amerikanske astronauten Gordon Cooper uttalade sig positivt om Daniel Fry. I sin självbiografi Leap of Faith skriver Cooper: ”Jag har mött åtskilliga blåögda ufofanatiker och galenpannor. Dr. Dan Fry tillhörde inte den kategorin. Jag fann honom fullt trovärdig.” (s. 240)

En stor del av Understanding-rörelsens bibliotek och arkiv i USA förstördes 1978 efter att någon försökt bränna ner rörelsens center. 2003 lyckades dock Sean Donovan från Edmonton, Kanada rädda vad som fanns kvar och bygga upp ett nytt Understanding-arkiv. Donovan har även skrivit en mycket läsvärd biografi över Daniel Fry och Understanding. Mycket av materialet från arkivet, inklusive samtliga nummer av Understanding, finns att läsa på webbsidan danielfry.com.

Sean Donovans biografi över Fry utgiven 2013

Oavsett sanningshalten i Daniel Frys kontakt med rymdmannen Alan så är budskapet som presenteras en form av tidlös humanism – väl värt att lyssna på. I detta nu rasar Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Hotet om kärnvapenkrig får mig att associera till ett samtal mellan Alan och Daniel Fry, återgivet i Budskapet från rymden (s.31):

” - Varken din ras eller din kultur är predestinerade till att utplånas. Ni människor kan måhända fullfölja civilisationens uppåtgående kurva, tills ni för alltid lämnat katastrofhotet bakom er. Valet ligger hos er själva.
- Det är inget tvivel om hur valet skulle bli, om folk vore medvetna om vad de hade att välja mellan, sade jag.
- Just precis, svarade Alan. Det är därför vi är här, och det är därför som du är här.”
(Publicerad i Rapport-Nytt nr 2, 2022).