Tuesday, June 29, 2010

John Keel revisited

När Kjell Jonsson, Anders Liljegren och jag grundade AFU i mars 1973 var den amerikanske journalisten och ufologen John Keel en av våra två ideologiska förebilder. Den andra var Jacques Vallee. Båda ställde sig kritiska till ETI-teorin och visade, bland annat genom egna undersökningar, att ufofenomenet var betydligt mera komplicerat och att många fall hade likheter med paranormala fenomen eller observationer av folktroväsen genom tiderna. Keel och Vallees teorier kom att benämnas  den nya ufologin på 1970-talet.

John Keel på Sverigebesök oktober 1976. T v Thorvald Berthelsen, t h Carl-Axel Jonzon

Jag korresponderade en del med John Keel och träffade honom under hans besök i Sverige i oktober 1976. Det jag framförallt gillade hos Keel var hans intellektuella nyfikenhet, humor och att han vågade gå utanför ramarna och tänka i nya banor vad gällde ufogåtan. Naturligtvis retade han många med sin ikonoklastiska kritik av traditionella ufologer och ufo-organisationer men han var en frisk fläkt i 1960- och 70-talets ufodebatt.


John Keel avled i juli 2009 och det skrevs många uppskattande artiklar om honom och hans insats för ufologin. Nu finns till och med en hemsida ägnad åt hans liv och ideer. Själv ville han inte kalla sig ufolog utan fortean och i slutet på 1980-talet grundade han en kortlivad organisation New York Fortean Society.

Jag har ägnat några soliga sommardagar åt att läsa om artiklar, intervjuer och kapitel ur Keels bokproduktion för att få ett perspektiv på hans ideer i dag. Så här i efterhand är det lätt att se både förtjänster och svagheter i hans material och resonemang. Kortfattat menar Keel att ufo endast är en variant på ett urgammalt paranormalt fenomen som är helt jordbaserat och följt mänskligheten genom historien. Älvor, vampyrer, sjöodjur, ufovarelser och farkoster är materialisationer (transmogrifications) från en parallellvärld (superspektrum). Varelserna (ultraterrestrials) i denna värld lurar och utnyttjar människor för egna syften. Inte undra på att Keel skämtsamt kallade sig demonolog.


Keels styrka är att han intervjuat tusentals vittnen och genom resor i bland annat Orienten skaffat sig en bred erfarenhet av paranormala fenomen och ockulta föreställningar. Svagheten är att han försöker pressa in ett komplicerat fenomen, ufo, i en enda tolkningsram. Hans egna data i böckerna ger utrymme för helt andra teorier än tanken på ultraterrestrials. Ta till exempel följande fall, hämtat från The Eighth Tower (s. 142-144):


Händelsen berättades av en pensionerad journalist, John Cole, i West Virginia. Han hade intervjuat en farmare som 1924 sett ett "flygplan" krascha i skogen. En grupp män, bland annat den lokala sheriffen, lokaliserar farkosten. När de kommer fram får de syn på något som liknar en flygplanskropp med fönster men utan vingar eller propeller. Runt farkosten finns fem, sex män. Några i svarta kostymer och några klädda i skinande overaller. Männen har ett orientaliskt utseende. De är korta, mörkhyade med höga kindknotor och sneda ögon. En av männen talar engelska och förklarar att allt är ok och ingen skadad.

Farmaren och de övriga vänder hemåt men farmaren tar med sig ett metalliskt föremål han hittar på platsen. Vid tretiden på natten knackar det på dörren. Där står en "armeofficer" och förklarar att han vill ha tillbaka det föremål som farmaren tog med sig. "Officeren" har samma orientaliska utseende som männen vid farkosten. Han får tillbaka föremålet och ger sig av. Några dagar senare återvänder farmaren till platsen där gräs och buskar är nedtryckta. John Cole publicerade aldrig denna berättelse i den lokala tidningen för han trodde att det kunde röra sig om en hemlig militär övning.

Om det nu ligger någon verklighetsbakgrund i historien så vore det rimligare att tolka det som en rent fysisk händelse med jordbaserade främlingar. Här borde Keel lyssna på science fictionförfattaren Arthur C Clarkes klassiska uttalande: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic". Men om man nu i någon mån köper Keels teori om ultraterrestrials så vore det filosofiskt sett inte rimligt att anse att alla väsen i en parallellvärld måste vara onda eller manipulativa. Keel har en mycket negativ och pessimistisk syn på ufo och ufovarelser som inte motsvaras av observationsdata. Följden blir också att hans syn på ufologins framtid blir tämligen dyster. Han snarast varnar för att ge sig in i frågan.


Men om man bortser från dessa sidor så är John Keel must reading för alla som vill sätta sig in i ufologins idéhistoria. Hans böcker innehåller mängder av data och intressanta uppslag till forskning. För den litteraturintresserade kan det kanske kännas som att kastas in i författaren H P Lovecrafts skräckvisioner. Så du får inte vara mörkrädd om du skall ge dig in i Keels magiska värld.

Ett kärt minne av mötet med Keel 1976 är dedikationen i mitt exemplar av Operation Trojan Horse. Där står: "For my good friend Håkan Blomqvist - The secret to the UFOs in on page 321." Boken slutar på sidan 320. Typisk John Keel-humor.

Tuesday, June 22, 2010

UFO-Aktuellt 30 år

Sommaren 1980 hängde utgivningen av UFO-Sveriges tidskrift på en skör tråd. Carl-Axel Jonzon hade hoppat av UFO-Sverige och dessutom tagit med sig riksorganisationens tidskrift och medlemsregister. Den nya centralgruppen (styrelsen) i Sala fick ett tungt arbete med att reorganisera verksamheten. Håkan Ekstrand åtog sig uppdraget som ansvarig utgivare för riksorganisationens nya tidskrift som döptes till UFO-Sverige-Aktuellt (från 1984 UFO-Aktuellt).

Artikel i Sala Allehanda 26 juni 1980

Första numret av UFO-Sverige-Aktuellt utkom i slutet av juni 1980. Den nya styrelsen var orolig för att ekonomin skulle knäckas av för få prenumeranter men tidskriften fick fin respons från början. Med hjälp av framförallt Carl-Anton Mattsson och andra frivilliga insatser från flera lokalföreningar kunde ett nytt medlemsregister byggas upp. Snart stod det klart för den nya styrelsen att UFO-Sverige-Aktuellts framtid var räddad, prenumeranterna strömmade till och man kunde andas ut efter en några månaders hårt arbete.

Första numret av UFO-Sverige-Aktuellt 1980 

I dag är UFO-Aktuellt en väl inarbetad tidskrift. Håkan Ekstrand är fortfarande efter 30 år redaktör och ansvarig utgivare, en verklig prestation. En stor del av det journalistiska arbetet görs nu med professionell hand av Clas Svahn som har god hjälp av de övriga i redaktionen: Stefan Roslund, C Göran Norlén, Richard Svensson och Tobias Lindgren. Mycket glädjande är att UFO-Aktuellt sakta men säkert ökar i antal prenumeranter trots att många andra ufo-tidskrifter runt om i världen lägger ner eller för en tynande tillvaro.Lika roligt är det att UFO-Raden/Rapport-Nytt går bra och utvecklats positivt under 2010. Det nya numret kom i veckan och det är bara att konstatera att redaktionen Leif Persson, Mats Nilsson och Malin Wiklander tillsammans gör ett fint jobb. UFO-Sverigenyheter blandas med artiklar, uforapporter, nyhetsnotiser och astronomi.


Egentligen skulle man kunna säga att UFO-Raden firar 40-årsjubileum i år. Första numret utkom redan i november 1970 och med några kortare avbrott har den utkommit alltsedan dess. 2001 slogs UFO-Raden ihop med Rapportnytt.


UFO-Sverige kan vara stolta över sina tidskrifter och jag hoppas vi kan fira flera jubileum i framtiden.

Tuesday, June 15, 2010

Tidskrifter och ufokonst

Det förs en intensiv diskussion bland ufologer hur man ska kunna få tillgång till alltfler äldre ufotidskrifter på nätet. I AFU har vi idag cirka 30.000 tidskriftshäften från hela världen. Det vore naturligtvis en dröm att kunna digitalisera hela denna samling så den blir tillgänglig för forskare och ufologer i alla länder. Men redan idag finns en hel del äldre ufotidskrifter inscannade.


Här följer en lista med adresser. Det är bara att ladda ner och läsa:

Northern UFO News 1990-2001
http://nufonews.co.uk/

UFO Afrinews 1988-2000
http://www.ufoafrinews.com/resources.html

MUFON UFO Journal, 1967-2008
http://www.theblackvault.com/wiki/index.php/Category:MUFON_Journals

Flying Saucer Review 1955-1965
http://www.ignaciodarnaude.com/ufologia/index.html (see below under the various other items)

Anomaly (John Keel), 1969-1974
http://www.scribd.com/zoomar1 (among the documents of this man)

Understanding (Contactee Daniel Fry newsletter), 1956-1989
http://danielfry.com/daniels-writings/

UFO Historical Review & Just Cause (not full)
http://www.greenwoodufoarchive.com/

Journal of UFO history (2004-2006)
http://www.nicap.org/jufoh/JUFOH_Index.htm

CSI Bulletin (LA, 1952-1954)
http://www.project1947.com/shg/csi/index.html#intro

Saucer Smear (1995-2006 free, more recent for the fee)
http://www.martiansgohome.com/smear/

Givetvis också vår egen AFU Newsletter (2001-)
http://afu.info/newslett.htm

I går kväll var jag nere i AFU:s B-lokal, ramade in och satte upp den vackra affisch som Tobias Lindgren gjorde till riksstämman i Kalmar och UFO-Sveriges 40-årsjubileum. Den pryder nu sin plats bland andra UFO-Sverigeaffischer, dekaler och märken.


Tobias har en stark konstnärsådra och har skapat flera fascinerande och suggestiva ufobilder med hjälp av dator och mycket fantasi. Något vi kan följa i UFO-Aktuellts spalt Rapportcentralen noterar, som Tobias är redaktör för. Han fortsätter den konstnärliga sidan inom UFO-Sverige som i så många år skickligt sköttes av Arnold Idebring i Enköpings UFO-förening. Dessutom är Tobias en utmärkt kock. En verklig tillgång för UFO-Sverige med andra ord.

Tobias Lindgren

Monday, June 14, 2010

Ny medarbetare i AFU

UFO-Söderköping hette en av UFO-Sveriges tidiga lokalgrupper. Den skapades 1979 av den då blott trettonårige Leif Åstrand. Det var ingen förening i formell betydelse utan mera en kamratgrupp av tre unga killar i Söderköping. Lokalgruppen lämnade UFO-Sverige i och med turbulensen inom riksorganisationen 1980. Lite lokal uppmärksamhet fick gruppen genom en ufo-utställning på Söderköpings bibliotek sommaren 1980. En uställning som uppmärksammades genom en artikel i Norrköpings Tidningar. Under åren 1981-82 gav man också ut sex nummer av medlemsbladet Cosmic.


Leif Åstrand, som numera är norrköpingsbo, besökte AFU i kväll där Anders Liljegren och jag träffade honom för att planera en fas3-anställning. Om allt fungerar som det ska med Arbetsförmedlingen så börjar Leif sin anställning på måndag. Han kommer till att börja med att bygga upp hyllorna i vår nya lokal som skall fungera som arkiv för alla gamla nummer av UFO-Aktuellt som nu förvaras i Enköping. Vidare arbetsuppgifter kommer sannolikt att innefatta scanning och kanske också utveckling av UFO-Sveriges hemsida. Roligt med en nygammal ufolog i arkivet så vi säger välkommen i AFU-gänget Leif.

Leif Åstrand

I dag påbörjade Håkan Ekstrand tryckningen av min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010. Förhoppningsvis blir den snart klar och kan distribueras till alla som förbeställt. Några exemplar trycktes i en enklare version till riksstämman i Kalmar men den nya upplagan kommer att innehålla fler foton och en del andra förbättringar vad gäller tryck och häftning. Förhoppningsvis kan det bli semesterläsning för nostalgiska ufologer.

Sunday, June 13, 2010

Grattis Håkan E

Ett stort och hjärtligt GRATTIS till Håkan Ekstrand som idag fyller 60 år. Få har varit engagerade centralt i UFO-Sverige så länge som Håkan E - som han ofta kallas. Vi brukar köra med den förkortningen i föreningssammanhang eftersom våra namn så lätt blandas samman. Werner och Werner som vi skämtsamt kallar oss.

Håkan Ekstrand vid styrelsemöte 28 november 2009

Jag har svårt att tänka mig UFO-Sverige utan Håkan Ekstrand. Han är en viktig länk i den kedja av trogna idealister som burit riksorganisationens basfunktioner år efter år. UFO-intresset fanns redan på 1960-talet men det var med inspiration från gamle kompisen Mats Nilsson som det aktiva engagemanget i UFO-Sverige började 1976, då Håkan E och Mats bildade Sala amatörförening för tvärvetenskap - SAT. Under några år gav de också tillsammans ut lokalföreningens tidskrift Saturnus. Och året efter fick de ansvaret för riksorganisationens interna tidskrift UFO-Sverige-Information.

UFO-Sveriges styrelse 1979: fr v Karl-Olof Pettersson, Birgitta Andersson, Jörgen Granlie, Mats Nilsson, Håkan Ekstrand

1979 valdes Sala amatörförening för tvärvetenskap till centralgrupp, det gamla namnet på styrelse, för UFO-Sverige. I samband med det turbulenta året 1980, när Carl-Axel Jonzon lämnade riksorganisationen och tog med sig tidningen UFO-Information, föll det på Håkan Ekstrands lott att starta en helt ny tidskrift för UFO-Sverige. Han gick upp till chefen för Sala-tryckeriet och frågade: Hej, jag skulle starta en tidning. Hur gör man? Chefen berättade senare att han undrade vad det där var för en underlig typ men de fick ett bra samarbete med tiden. Det första numret av UFO-Sverige-Aktuellt, som den hette i början, såg dagens ljus sommaren 1980. Därmed var riksorganisationen på fötter igen vad gäller utåtriktad information och Håkan E har varit redaktör alltsedan dess. En imponerande insats.

Första numret av UFO-Sverige-Aktuellt 1980

I mitten på 1980-talet var Håkan E intensivt engagerad i händelserna i Hessdalen bland annat som UFO-Sveriges representant i det nordiska samarbetet Hessdalenprojektet. Det blev som ett andra heltidsjobb och tog hårt på krafterna. Jag är glad att han inte tappade sugen då utan fortsatte engagemanget i UFO-Sverige och jag hoppas det blir många år till.

Håkan E ser till att allt fungerar för riksstämman i Karlskrona 2008

Håkan Ekstrand har en härlig förmåga att alltid se med både allvar och humor på vårt lite udda intresse. Att vi sedan "bråkar" med honom för att han inte precis kan kallas morgonpigg och därför ibland har en förmåga att missa tiden till våra möten är något han tar med ro. Håkan E är en äkta glädjespridare på UFO-Sveriges fester och sena eftersnack - även när han somnar i stolen...

Gunnar Karlsson och Håkan E på kräftskiva i Mantorp 27 september 2008

Hoppas du får en riktig trevlig och festlig födelsedag Werner!

Saturday, June 5, 2010

Humanoidfall

Humanoidobservationer och kontaktfall har alltid varit en kontroversiell fråga inom den seriösa ufologin. Det tog ganska många år innan mera vetenskapligt inriktade ufologer på allvar började studera rapporter om varelser i samband med ufo-observationer. En tidig sammanställning av humanoidfall gjordes av makarna Coral och Jim Lorenzen i deras numera klassiska Flying saucer occupants från 1967.


Tidigt ute var också Charles Bowen, dåvarande redaktör för Flying Saucer Review. Han samlade ett antal internationella ufologers artiklar i ämnet i The Humanoids som publicerades 1969. Samma år kom Jacques Vallees banbrytande Passport to Magonia. From folklore to flying saucers, som genom att jämföra folktrons väsen med ufovarelser bröt med den förhärskande ETI-teorin bland ufologer.


Sedan dess har flera intressanta studier gjorts av humanoidfall. På nätet har jag själv haft stor nytta av amerikanen Albert Rosales katalog över rapporter om ufovarelser. Jag försöker också då och då skicka honom korta översättningar av svenska fall. Han har nu börjat med en nätbaserad tidskrift, Journal of Humanoid Studies, vars första nummer nyligen publicerades. Om någon hittar andra bra kataloger över humanoid- och kontaktfall på nätet får ni gärna tipsa mig.

Tuesday, June 1, 2010

Studiebesök och fotofynd

Trångt men trevligt blev det idag när tretton personer från nyandliga Föreningen Norrljus kom på studiebesök till AFU. Jag bjöd på fika och berättade om arkivet, UFO-Sveriges verksamhet och ufofenomenets olika aspekter. Efter att vi besökt biblioteket stannade några kvar för en vidare pratstund. Medlemmarna är öppna och nyfikna sökare där de flesta även har ett stort intresse för ufo. Några meddelade också att de tänkte börja prenumerera på UFO-Aktuellt.


Innan studiebesöket passade jag på att hämta några foton från Roger Erssons donation. Det visade sig vara intressanta foton som sannolikt berör Hessdalenprojektet på 1980-talet. Skulle vara intressant om någon vet mera om fotot nedan? Jag misstänker att det är taget den 3 juni 1983 då representanter för UFO-Sverige och UFO-Norge träffades i Sälen för att diskutera samarbetet kring Hessdalen.


Har också fått andra delen av Richard Dolans monumentala UFOs & The National Security State, The Cover-Up Exposed 1973-1991. Denna historik kommer sannolikt att räknas till klassiska ufoböckerna och är ett utmärkt referensverk om man vill få en bra sammanfattning av ufohändelser och ufohistoria under en viss tidsperiod. Väntar med spänning på tredje delen.