Tuesday, August 31, 2010

Idéhistoria och ny Adamskibok

Förra året efterlyste jag på min blogg någon frivillig från Linköping som kunde ta på sig uppgiften att leta igenom gamla tidningslägg på Linköpings stadsbibliotek. Förhoppningen var att hitta en artikel som kunde bekräfta den närobservation av ett klockformat tefat som Parthenons grundare Edith Nicolaisen berättar att hon sett från sin bil utanför Linköping 1955. Glädjande nog anmälde sig Cristoffer Olsson som frivillig och han gick igenom flera gamla tidningar, tyvärr utan resultat. Däremot har han blivit biten av vårt udda ämne och därför träffades vi i AFU i kväll.

Cristoffer beundrar vår lite udda cigarett-tändare

Cristoffer läser idéhistoria vid Linköpings universitet och planerar att skriva en kandidatuppsats om UFO-Sverige. Jag passade på att visa AFU:s lokaler och vi fick en trevlig pratstund med bland annat planering av upplägg och idéer för uppsatsen. Det visade sig också att vi båda är fascinerade av skräckförfattaren H P Lovecraft. Cristoffer kommer att återkomma till AFU när han diskuterat arbetet med sin lärare.

Från ufologen Tony Brunt i Nya Zealand fick jag en pdf-fil på hans senaste bok George Adamski. The toughest job i the world. Den finns gratis att hämta ner på Scribd . Boken är en utvidgad version av en artikel han skrev förra året. Bildmaterialet är helt unikt med många foton jag aldrig tidigare sett. Brunt tar upp både gåtan Adamski, myterna och motsägelserna i hans liv och de många frågetecken som fortfarande kvarstår. Roligt med en ufolog som kommer med nytt originalmaterial om den kontroversielle Adamski.


På AFU har nu både Leif Åstrand och Benny Dahl börjat jobba i c-lokalen. Benny, som digitaliserar kassettband, arbetade förut från sin hem i Ljungsbro men finns nu dagtid i arkivet. Trevligt med två nya medarbetare i våra lokaler. Välkomna i AFU-gänget pojkar.

Saturday, August 28, 2010

Styrelsemöte i Ulundastugan

I ett vackert sensommarväder samlades UFO-Sveriges styrelse i dag för höstens första möte. Vi var åtta ordinarie styrelseledamöter plus Stockholms UFO-förenings nyvalde ordförande Kaj Hahne, som valdes in som adjungerad ledamot. Välkommen i styrelsen Kaj och hoppas du kommer med som ordinarie ledamot från och med nästa årsmöte.

Ufo-gänget samlade före mötet: Fr v Rickard Andersson, Clas Svahn, Mats Nilsson, Håkan Ekstrand, Gunnar Karlsson, Irre Bredin, Tobias Lindgren, Kaj Hahne

Mötes inleddes med att styrelsen gratulerade Mats Nilsson med en blomsterbukett. Mats fyllde som bekant nyligen 65 år och kan nu njuta av pensionärslivet och ägna mera tid åt ufoarbetet.

Clas överräcker en blomsterbukett till nyblivne pensionären Mats

Mötet konstaterade att ekonomin är god och att nya utökade UFO-Aktuellt fått ett genomgående positivt mottagande. Även UFO-Raden/Rapport-Nytt har en bra prenumerationsutveckling. Stort intresse visas för fältundersökarkursen på Hållsta konferens 25-26 september och många platser är redan bokade.

Ordförande och sekreterare i aktion

Några nya ansvarsposter beslutades. Jim Granlund kommer i fortsättningen att ansvara för kontakter med utländska ufogrupper. Tydlighet önskades vad gäller rapportcentralens verksamhet. Tobias Lindgren valdes som "chef" för rapportcentralen med planen att Tobias skall ha fyra personer att delegera vidare arbetsuppgifter till. I sammanhanget påpekade mötet vikten av att ordinarie styrelseledamöter verkligen har möjlighet att delta i styrelsemöten. Särskilt viktigt att ansvariga för UFO-Sveriges centrala verksamheter alltid deltar.  En ny och mera aktiv bedömningsgrupp föreslogs också.

Tobias Lindgren, ansvarig för UFO-Sveriges rapportcentral

Clas Svahn kunde visa upp de första exemplaren av sin nya bok Vålnader, utomjordingar och mystiska fenomen. Bilder av det okända. Blir säkert en storsäljare med ett fascinerande bildmaterial och intressanta fakta om kontroversiella fenomen.


Nästa planeringskonferens blir i Sundsvall den 23 oktober och nästa styrelsemöte på Hållsta konferens 25 september.

Två pigga pensionärer i UFO-Sveriges styrelse, Gunnar Karlsson och Mats Nilsson

Som vanligt ett trivsamt styrelsemöte med ufogänget, hjärtligt munhuggande, skämt och allvar i god blandning.
Hållsta nästa!

Wednesday, August 25, 2010

Grattis Mats

Ett stort och hjärtligt Grattis till UFO-Sveriges sekreterare Mats Nilsson, som i dag fyller 65 år. Mats är en av den svenska uforörelsens verkliga oldboys. Han började sin bana redan 1967 i Sten Lindgrens dåvarande förening IGF - Intergalaktiska federationen. I UFO-Sverige har han tillhört ledargänget sedan 1979. Om sina upplevelser och äventyr i uforörelsen har Mats livfullt berättat i sin hittills opublicerade självbiografi. Jag har svårt att tänka mig UFO-Sverige utan Mats. Han har så att säga växt ihop med organisationen. Hoppas du får en fin 65-årsdag Mats och nu också mera tid både för ufojobbet och barnbarnen.

Mats Nilsson på fältundersökarkursen 1 november 2008

UFO-böcker dyker upp i en strid ström och det kan vara svårt att bedöma vad som är värt att läsa. Nyligen fick jag Mirage men av Mark Pilkington. Tillsammans med John Lundberg har han gjort en resa i USA och mött både ufologer och underrättelseagenter. Mycket handlar om de märkliga konspirationsteorier som florerar i USA.


En annan bok som Jim Granlund tipsade mig om och som verkar läsvärd är Hunt for the skinwalker av Colm A Kelleher och George Knapp. En undersökning av ufo- och paranormala fenomen observerade på en ranch i Utah. Verkar vara en riktig rysare i genren. Blir kanske en recension i UFO-Aktuellt när jag läst den.


Sunday, August 22, 2010

Klipparkiv och bildarkiv

Medan Anders Liljegren ägnat sig åt lantliv denna helg (det är han värd, han har semester) så har jag jobbat hårt i AFU för att göra i ordning lokalerna för vårt nya klipparkiv och bildarkiv. I går körde jag nio kärror kartonger med foton till c-lokalen där vårt nya bildarkiv för digitalisering skall byggas upp. Efter en uppfriskande dusch hemma lyckades jag också plita ihop en recension på Jerome Clarks senaste bok för UFO-Aktuellt. Hade även ett intressant samtal med en ufo-observatör i Vallentuna. Han hade, tillsammans med sin syster, observerat ett föremål på mycket nära håll i samband med den stora ufovågen över Vallentuna våren 1974. Mannen beskrev föremålet som ett stort fartygsskrov med fönster. Jag hoppas få mera data om fallet framöver.


På förmiddagen i dag körde jag med hjälp av min lady, Susanne, hyllor till det nya bildarkivet. Resten av dagen flyttade jag om hyllor och bord i klipparkivet samt passade på att kasta en massa gammalt skräp. Nu får vi bättre organiserade lokaler för våra olika samlingar, utökad hyllkapacitet och flera arbetsplatser. Vid halvsjutiden kom Anders ner till arkivet och vi kom tillsammans på några praktiska lösningar vad gäller hyllor och arbetsbord i klipparkivet.

Svettig men nöjd efter åtta timmars arbete (Anders envisades med att ta bilden)

Ett glädjande besked är att det nu är klart med fas3-anställningen för Leif Åstrand, som börjar på AFU i morgon. Nu har vi sju fas3-anställda, två personer som arbetstränar plus att vi är fem volontärer som jobbar ideellt. Om våra planer håller så bör vi snart kunna ha cirka tio fas3-anställda med arbetsplatser i olika lokaler. Och det behövs eftersom ufomaterial kommer in till AFU från hela världen i en allt snabbare takt. Fascinerande att tänka att från början (1973) hade vi två bokhyllor i Kjell Jonssons lilla etta i Södertälje.

Kjell Jonsson vid AFU:s två bokhyllor i augusti 1977

Tuesday, August 17, 2010

Kontaktfall och teosofi

Den som seriöst går in för att studera och undersöka ufofenomen och särskilt kontaktfall har nytta av ett historiskt perspektiv. Med det menar jag att inte bara skaffa sig kunskap om ufoutvecklingen från 1946 och framåt utan titta på liknande fenomen, myter och föreställningar i historien. Vid flera tillfällen och i olika artiklar har jag pekat på kopplingar och likheter mellan den teosofiska rörelsens fenomen och ideer och våra dagars kontaktfall.

Den senaste tiden har jag läst om en hel del baslitteratur om Teosofiska sällskapets historia. Rörelsen skapades av ryskan Helena Petrovna Blavatsky 1875. Här finner vi nästan alla de fenomen och föreställningar som sedan dyker upp i 1950-talets kontaktfall. Beskrivningar av mängder av paranormala fenomen, kontakt och kommunikation med "jordbaserade främlingar" som rör sig okända ibland oss i samhället. Enda skillnaden är att det i stort sett aldrig nämns något om farkoster - tefat.

En intressant dokumentation om Helena Petrovna Blavatsky som "kontaktperson"

Flera seriösa ufologer har på allvar spekulerat om möjligheten av att en del av ufofenomenen skulle kunna ha sitt ursprung i okända (hemliga) grupper på jorden som utvecklat en avancerad teknologi. Här skulle vi hitta förklaringen till att många humanoidobservationer rör rent mänskliga individer utan skyddsdräkt. Det kan vara intressant att notera att även den amerikanske kontaktmannen Howard Menger påstod att så var fallet. Så här skriver han i From outer space to you s. 159:


"There are also spacecraft, though of inferior design, which are built by people of this planet. These people are in communication and in service with people from other planets. They are people who possess a high spiritual understanding and have reached an awareness of natural law; therefore they have been intrusted with information enabling them to construct such craft."

1991 skrev jag till författaren Andrew Tomas, som skrivit åtskilliga böcker om forntida och nutida mysterier. Jag frågade hur han såg på möjligheten av att hemliga grupper/broderskap skulle kunna ligga bakom delar av ufofenomenet. I sitt svar påpekade han att de skulle krävas en stor industri för att tillverka dylika farkoster men att det finns berättelser i många orientaliska källor som talade om en avancerad teknologi kopplad till hemliga grupper på jorden. Han hänvisade bland annat till sin bok Shambhala.

Oavsett vad man tycker om teosofin som världs- och livsåskådning så finns i den teosofiska litteraturen mycket att hämta med klara paralleller till dagens ufofenomen. För den som vill forska vidare finns en hel del historiska verk på nätet. Det är en snårig och många gånger svårläst litteratur med krånglig terminologi men ur ufosynpunkt klart intressant.

Saturday, August 14, 2010

Dubbelbesök på AFU

Strax före nio i morse cyklade jag ner till arkivet för att invänta Carl-Anton Mattsson. Han dök upp i c-lokalen vid halvtiotiden tillsammans med sin fru. Carl-Anton är i dag pensionär och har mer tid att ägna sig åt sitt bokförlag Parthenon, som också säljer antikvariska böcker på nätet. Dessutom kommer han då och då ner till Norrköping för att plocka ut böcker i AFU:s försäljningshyllor. Böcker som han hjälper oss att sälja. Ett bra samarbete som gynnar oss båda. Det blev tre kassar böcker för paret Mattsson att ta med till Nyköping.

Carl-Anton Mattsson fyndar i AFU:s försäljningshyllor

Därefter ägnade jag några timmar åt att sortera 7-8 hyllmeter med antikvarisk engelsk ufolitteratur i författarordning. Litteratur som vi har till försäljning. Passade också på att kasta dåliga exemplar. Efter en god lunch med pannkakor, sylt och grädde var dags att möta nästa AFU-gäster. Klockan tre anlände Jan-Ove (Texas) Sundberg, Kjell Sundberg (bror till Jan-Ove) och Ingvar Borg. Anders Liljegren och jag började med att bjuda på kaffe och bullar.

Fr v Anders Liljegren, Kjell Sundberg, Jan-Ove Sundberg, Ingvar Borg

Jan-Ove och UFO-Sverige har ju haft sina duster under åren och många klingor har korsats. Nu är vi emellertid på speaking terms igen och vi hade en riktigt trevlig pratstund i arkivet. AFU har under åren köpt en hel del värdefullt ufomaterial av Jan-Ove och han har även donerat material till arkivet. I dag hade han med en gåva till Clas - en månkarta.

Jan-Ove Sundberg

Anders och jag berättade om AFU och vi vandrade också bort till biblioteket för att visa den unika boksamlingen och hur vi jobbar med katalogisering. Trots sin svåra sjukdom är Jan-Ove fortfarande full av entusiasm för våra ämnen och han har planer på flera undersökningar av bland annat sjöodjur. Jan-Oves samlade produktion av artiklar, bilder och underlag från fältundersökningar finns i dag ordnad och systematiserad i AFU. Ett intressant och värdefullt material för forskningen.

Thursday, August 12, 2010

Synkronicitet

Fem veckors semester är slut så nu får ufojobbet skötas på kvällar och helger. Lite frustrerande förstås när det finns hur mycket som helst som behöver göras på AFU. Det blir till att försöka prioritera projekten. Två personer från Arbetsförmedlingen var på besök på arkivet i dag och imponerades av vår verksamhet. Samarbetet med AF har gått bra och kanske kan det framöver resultera i ytterligare projekt till nytta för AFU.

Jag ägnade ett par timmar år arkivarbete efter jobbet. På plats fanns Sven-Olov Svensson som jobbade sent för att på kvällen kunna gå på fotbollsmatch. Sven-Olov har ett drygt arbete nu med att sortera in de enorma mängder tidskrifter som donerats till AFU från olika håll.

Sven-Olov Svensson iklädd sin supportertröja före matchen

När jag satt och sorterade arkivhandlingar i d-arkivet ringde Clas Svahn och berättade att 91-årige Lennart Kjellsson avlidit. Lennarts far, Henry Kjellsson, skrev böcker och artiklar om forntida teknik. Kunde då inte låta bli att berätta för Clas att jag på mitt jobb på Norrköpings stadsbibliotek i dag fick en fråga om en uppgift i en av Henry Kjellssons böcker. Ett lustigt sammanträffande, vad psykologen Carl Gustaf Jung skulle kalla synkronicitet - synbart meningsfulla sammanträffanden som saknar orsaksmässigt samband.

Men inte nog med det, när jag nämnde sammanträffandet för Clas så visade det sig att han nyss fått ett mail från en ufokollega som tog upp fenomenet synkronicitet. Kanske kan man kalla det dubbel synkronicitet? Makterna spelar sina spratt med oss jordvandrare ibland.

Antalet ufobloggar bara växer runt om i världen. En av de få utländska ufobloggar jag följer i stort sett dagligen är UFOMystic, som bland annat skrivs av den brittisk-amerikanske ufologen Nick Redfern. Bloggen brukar vara snabb med intressanta internationella nyheter och intervjuer.

Saturday, August 7, 2010

Många lyft för UFO-Sverige

UFO-Sveriges styrelse har haft många diskussioner om hur vi lättast skulle kunna flytta över lagret med gamla UFO-Aktuellt från klubbstugan i Enköping till den nya arkivlokalen i Norrköping. Genom en bekant till Jörgen Granlie lyckades vid till slut hitta en lastbilchaufför som kunde åta sig uppdraget att flytta hela lagret på en körning. Och i dag var det alltså dags. Redan 7.30 började ett UFO-Sverigegäng lastningen i Enköping och fortsatte sedan till Västerås där några bokhyllor skulle hämtas.

Hungriga ufologer: fr v Benny, Tobias, Clas, Gunnar och Mats

På plats i Norrköping fanns Anders Liljegren, Tobias Lindgren, Rickard Andersson, Benny Dahl och jag. Vid lunchtid ringde Clas Svahn och meddelade att de snart var framme men att Mats Nilsson och Gunnar Karlsson, som fanns i samma bil, höll på att förgås av hunger. Anders gav sig av till den närliggande pressbyråkiosken och inhandlade färdiga smörgåsar för de hungrande. Efter att ha lastat av några kassar ufomaterial i c-lokalen blev det en kort fika för alla innan lastbilen med UFO-Aktuellt dök upp.

Bara att hugga i. Fr v Mats, Gunnar och en glad Benny

Det var med återhållen förtjusning vi noterade att lastbilen innehöll flera stora pallar med lådor plus bokhyllor. Fullastade lådor med UFO-Aktuellt väger en hel del så det blev många pustanden när vi sprang om varandra och stötte ihop i den ganska trånga källargången.

Rickard Andersson

Tämligen snart kom vi på att det var enklast att lägga hyllplan i trappan och låta lådorna glida ner till mottagaren. Det visade sig snart att det blev överfullt i hyllorna eftersom en hel del extramaterial av olika slag också följde med. Det blev ett svettigt och trångt jobb att passa in alla kartongerna men vi lyckades till slut få det mesta på rätt plats.

Trötta, svettiga men nöjda, Clas och Mats

Chaufförerna Roland och Conny Andersson gav sig av med lastbilen medan åtta trötta ufologer satte sig att pusta ut i arkivets lunchrum. Efter en välförtjänt vila begav sig gänget av till en mongolisk restaurang i Norrköping. Det blir många ufologer som sover gott i natt efter en slitsam men lyckad arbetsdag.

Efter avslutat jobb. Fr v Gunnar Karlsson, Anders Liljegren, Conny Andersson, Benny Dahl, Tobias Lindgren, Mats Nilsson, Rickard Andersson, Roland Andersson, Clas Svahn

Tuesday, August 3, 2010

Svenska ufologer

Denna min sista semestervecka har jag passat på att kontakta äldre svenska ufologer som varit aktiva på 1960- och 70-talet. Historiker kommer väl någon gång att upptäcka att det finns och har funnits flera tusen människor i Sverige som aktivt sysslat med ufofrågan på olika sätt, ofta i de cirka 180 ufoföreningar/grupper som funnits sedan 1958. Här kan man tala om en folkrörelse, även om den är lite udda sett i allmänhetens ögon. Min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010 är ett första försök att dokumentera den svenska uforörelsen som en del av folkrörelsesverige. Jag hoppas någon professionell historiker tar upp tråden och med hjälp av det person- och föreningshistoriska arkiven i AFU skriver en mera utförlig historik.

Dokument i arkivet. Ett kuvert från ufologen Henry Svensson 1978

Ett av syftena med att kontakta äldre ufologer är förstås att höra om de har kvar ufomaterial som kan doneras till AFU. Flera fina samlingar har kommit in till AFU den vägen. I går pratade jag med Peter Byrsell, ansvarig för UFO-Halmstad några år på 1970-talet. Han hade tyvärr kastat allt ufomaterial, vilket förstås känns sorgligt men det är tyvärr ett svar jag får ganska ofta. Peters intresse övergick till astronomi och meteorologi och han är i dag aktiv i Väderbitarna - riksföreningen för väderintresserade. Jag kunde därför passa på att berätta lite om UFO-Sveriges samarbete med SMHI och att SMHI:s gamla rullhyllor nu står i AFU. Inköpta för det bidrag vi fick från Riksarkivet 2006.

Dokument i AFU. Affisch från Malmö interplanetariska sällskaps 20-årsjubileum 1978

Lite större tur hade jag när jag lyckades spåra Rolf Reimer som var aktiv i UFO-Tyringe i början av 1970-talet. Som 20-åring gav han sig av till USA och träffade där bland annat ufologen Ray Stanford. Rolf hade kvar en del foton från resan och kanske också lite annat ufomaterial som han lovade skicka till AFU.

Ray och Rex Stanfords bok om sina ufoupplevelser, utgiven på Parthenon 1959 

Så har jag också börjat läsa George Adamski. A herald for the space brothers av den holländske teosofen/esoterikern Gerard Aartsen. Det är inte en kritisk biografi utan en jämförelse mellan Adamskis filosofi och den esoteriska traditionen representerad av Helena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey med flera. Författaren är sedan flera år knuten till Share international, den organisation som startats av den brittiske kontaktmannen och teosofen Benjamin Creme. Den som vill läsa mer om Aartsen och hans projekt kan gå in på hans hemsida. På min hemsida finns en kort engelsk artikel om Benjamin Creme som jag skrev för AFU Newsletter 1982.


Nu blir det Karlstad tre dagar och sedan att bära kartonger med gamla UFO-Aktuellt på lördag.