Friday, February 25, 2011

Tuff vecka

Februari är den stora sjukskrivningsmånaden enligt media och i söndags var det dags för mig att drabbas av feber och trötthet. Problemet är att det har varit mitt 11-dagarspass på stadsbiblioteket men jag har ändå försökt hålla igång. Måndag och tisdag däckade febern mig helt men onsdag hade jag inget val utan fick jobba ett tolvtimmarspass eftersom jag var ansvarig för ett författarsamtal med filosofen Thomas Anderberg från Uppsala. Det blev trots allt ett bra samtal om filosofi och litteratur med cirka 30 åhörare.

Fortfarande sitter feber och trötthet i så jag får ägna mig åt hemmapyssel. En trevlig kompensation var att jag fick min nya laptop idag. Tobias Lindgren, som ordnat flera datorer åt AFU, kom med den vid lunchtid. Han hjälpte mig med installation och så bjöd jag på kaffe med semla. Skönt att ha en egen bärbar dator med tanke på alla föredrag där man ofta undrar om jag kan ta med en egen laptop.

Tobias Lindgren hjälpte till med installation

Det positiva med att ligga för ankar i feber är att man kan läsa eller ägna sig åt info på nätet. Just nu håller jag på med Ultraterrestrial contact av Philip Imbrogno. Den innehåller en hel del av de ombordtagnings- och kontaktfall från 1983-84 som Allen Hynek inte vågade publicera i deras tidigare gemensamma Nightsiege. the Hudson Valley ufo sightings (1987).


Ett annat tips för ufologer som är däckade i förkylning kan vara att gå in och lyssna på radioprogrammet Binnall of America. Många kända ufologer intervjuas och ges god tid att förklara sina ståndpunkter och berätta om händelser och upplevelser.

Sunday, February 20, 2011

Hynek och Vallée som andliga sökare

Några gånger under mitt liv har jag upplevt vad som närmast kan tolkas som paranormala fenomen. Sanndrömmar eller intuitiva upplevelser som sedan blivit verklighet. Ur vetenskaplig synvinkel har de föga värde eftersom de är subjektiva men de är allmänmänskliga och antyder möjligheten av kommunikation utanför de vanliga sinnesorganen.

En märklig sådan inträffade på mitt arbete i fredags. Plötsligt fick jag en inre vision av att en person låg och bad utanför dörren till mitt arbetsrum, vilket hindrade att jag kunde komma in. Jag tänkte inte mer på saken men när jag strax därefter kom till mitt arbetsrum låg verkligen en muslim på knä och bad invid dörrren till mitt rum. Inte exakt vid min dörr utan vid dörren bredvid så jag kunde faktiskt komma in. Måste erkänna att jag studsade till inför den oväntade anblicken. Under mina åtta år på stadsbiblioteket har det hänt ett par gånger att jag sett en muslim be på biblioteket men aldrig utanför min dörr. Slump eller utomsinnlig varseblivning?

I sammanhanget kommer jag att tänka på Jacques Vallées dagböcker i två band, Forbidden science, där han redogör för flera egna paranormala eller visionära upplevelser. Böckerna är också mycket öppna vad gäller Vallées eget andliga sökande. Med tanke på att både Allen Hynek och Jacques Vallée räknas bland de främsta förkämparna för kritisk, vetenskaplig undersökning av ufofenomenet så kommer det kanske som en överraskning att båda forskarna parallellt med sitt intresse för ufo var hängivna andliga sökare.


Hynek och Vallées intresse för alternativa världsbilder och livsåskådningar framgår indirekt i intervjuer och böcker men blir mycket tydligt i Forbidden science. Det har också en framträdande plats i Jeffrey J Kripals kapitel om Vallée i Authors of the impossible. The paranormal and the sacred, som jag nyligen läst. (Recension kommer i UFO-Aktuellt). Hynek hade en mycket stor samling parapsykologi och nyandlig litteratur som donerades till Vallée efter Hyneks död. Och Vallée själv har under hela sitt liv samlat esoterisk och ockult litteratur från Paracelsus till böcker om Rosencreutzare.


Allen Hynek var mycket intresserad av Rudolf Steiners antroposofi och en stor beundrare av Manly P Hall, författare till den klassiska The secret teachings all ages och grundare av The philosophical research society. Vallée återkommer ofta i Forbidden science till tanken att ufologi är en existentiell fråga, inte bara ett vetenskapligt problem, och han citerar sin vän och inspiratör, den franske ufologen Aimé Michel som skrev: "Ufology is not a science but a process of initiation. One starts with field investigations and ends up studying arab mystics".


Det är intressant att följa Hynek och Vallées resonemang kring ockulta grupper och alternativa värlsbilder. Samtidigt som de båda var hängivna sökare så är särskilt Vallée mycket tydlig i sina varningar för olika sekters predikande av kunskaps- opch livsfientliga läror med totalitära anspråk. Och han visar flera exempel på hur myter används som politiskt vapen. Ändå menar både Hynek och Vallée att det finns en verklighet bakom mycket av de intellektuellt och livsåskådningsmässigt undermåliga ockulta läror som presenteras på marknaden.


Vad jag finner märkligt är att varken Hynek eller Vallée synes har intresserat sig för den teosofiska/esoteriska traditionen, som verkligen har starka idéhistoriska kopplingar till uforörelsen. Jag tänker här på traditionen Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Alice Bailey, Henry T Laurency. Denna tradition influerade starkt Desmond Leslie och många andra av första generationen ufologer. Ifologiska sällskapet i Sverige grundades av medlemmar i Måndagsgruppen, som var en utbrytning ur Teosofiska samfundet. Förlaget Parthenon i Hälsingborg grundades av tre aktiva teosofer etc. För ett par månader sedan skrev jag till Jacques Vallée för att fråga hur han ser på den teosofiska/esoteriska traditionen ur ufosynpunkt men jag har ännu inte fått något svar.


För många av oss ufologer går intresset för livsåskådningsfrågor och alternativa världsbilder hand i hand med det aktiva ufoarbetet. Ett sökande på två fronter. En svår balansgång mellan tro och vetande, mellan öppenhet och skepsis. I Forbidden science, vol 1, uttrycker Jacques Vallée det större sökandet med följande poetiska ord: "... the only thing that counts in this life is to question the mystery of it, with all the means at our disposal, with every moment of awareness, with every breath."

Thursday, February 17, 2011

Finsk bok och UFO-Sverigebilder

För ungefär ett år sedan kontaktades jag av Lasse Ahonen, vice ordförande i UFO-Finland ry. Han önskade göra en finsk översättning av min bok Främlingar på vår jord. Vi kom överens om villkoren och under 2010 arbetade Heljä Pehkonen med översättningen. Hon studerar språk vid Jyväskylä universitet. Igår anlände sju exemplar av min bok på finska samt fem andra finska ufoböcker, som var en gåva till AFU. Fascinerande att se sin egen bok på ett annat språk.


Idag kom ett annat trevligt paket med posten. Inte mindre än 132 UFO-Sverigefoton från perioden 1988-1995. Det var Berit Bergqvist i Säter som hörsammat min uppmaning att skicka in gamla UFO-Sverigebilder till AFU. Tack Berit, hoppas fler gör samma sak.

UFO-Sveriges styrelsemöte i AFU 25 augusti 1990

Visserligen är det pappersbilder och inga negativ men Berit har lovat att leta efter negativen också. Kvalitén blir därför inte den bästa när man skannar men det viktiga är bidraget till UFO-Sveriges historia.

Fältundersökarkurs i Björsjö 15-16 september 1990

Det är alltid roligt att titta på gamla bilder från UFO-Sveriges olika aktiviteter genom åren. I Berits samling finns bland annat foton från styrelsemöten, riksstämmor, planeringskonferenser och fältundersökarkurser.

Jag och Anders Liljegren i AFU 21 september 1991

Bilderna fyller flera luckor vad gäller dokumentation av UFO-Sveriges historia. Ett fint tillskott till AFU:s bildarkiv.

Fältundersökarkurs i Enköping 5-6 oktober 1991

Sunday, February 13, 2011

Evansbiblioteket växer fram

Efter att ha satt ihop bokhyllor i sex timmar idag är jag ganska mör i kroppen. Lyckligtvis dök alltid hjälpsamme Leif Åstrand upp redan vid tiotiden så tillsammans mäktade vid med att bygga sju Billyhyllor i E-lokalen. Vi passade också på att ta en välförtjänt fikapaus då vi kunde diskutera vidare planer vad gäller skanning med mera.

Evanssamlingen växer fram

Senare på eftermiddagen dök Anders Liljegren upp och kunde beskåda vårt arbete. Vi har också hunnit få upp en hel del av Hilary Evans böcker i hyllorna. Nu handlar det bara om att tömma alla kartonger som står på golvet. Gå igenom böckerna och klassificera i avdelningar får bli nästa steg när alla hyllor och böcker är på plats.

Det är lätt att fastna i någon intressant bok. Anders bland Hilary Evans böcker 

Ett problem vi funderat mycket på är ljuset i lokalen. Men Anders och jag kom på en ganska fiffig lösning med en plafondlampa som förmodligen blir en trevlig belysning, även vid det kommande skrivbordet. När jag gick hem vid fyratiden fortsatte Anders sätta upp böcker i hyllorna. Det verkligt roliga arbetet, att gå igenom och bläddra i alla intressanta titlar, återstår.

I helgen har jag också hunnit slutföra min statistik över UFO-Sveriges 68 planeringskonferenser som hållits sedan 1972. Har sammanställt uppgifter om ort, datum, antal deltagare samt huvudssakliga frågor som tagits upp vid respektive möte. Trots AFU:s omfattande föreningsarkiv saknas några uppgifter men kanske de går att spåra på sikt. Statistiken är användbar när det gäller att kolla upp historiska fakta om UFO-Sverige och kanske också kan användas vid en ny upplaga av En resa i tiden.

Foto från UFO-Sveriges första planeringskonferens i Södertälje 26 augusti 1972. Gamla ufologer känner säkert igen några ansikten. Carl-Axel Jonzon skymtar till vänster. Anders Liljegren längs till höger och bakom Anders hand syns lite av Kjell Jonsson.

Saturday, February 12, 2011

Föredrag och bokhyllor

Det har varit en hektisk ufovecka. I tisdags studiebesök på AFU från Norrköpings stadsbibliotek. I torsdags kväll höll jag föredrag på Hotell President om ufo och Arkivet för UFO-forskning för Norrköpings sekreterarförening. Mycket uppskattat och föreningen ville komma på studiebesök till AFU. På torsdagen anlände också en lastbil med 34 bokhyllor från IKEA. Hyllor som nu skall sättas upp i E-lokalen.


Anders Liljegren och jag går om lott i arkivet. Anders hade förberett arbetet med att packa upp fyra paket med hylldelar som ska sättas ihop. Idag hann jag sätta ihop dessa fyra Billyhyllor och packa upp en del av böckerna från Evanssamlingen. Precis när jag gjort mina fyra timmar i arkivet och var på väg hem kom Anders och vi hann utbyta lite tankar och idéer om det fortsatta arbetet. Vi konstaterade att vi har ett väldigt flyt i AFU just nu med nya anställda och flera på gång plus flera projekt som vi räknar med skall kunna förverkligas.


Noterar att psykiatrikern och ufologen Dr Berthold E Schwarz avled i Vero Beach, Florida 16 september 2010. Han har bland annat skrivit UFO Dynamics, utgiven i två delar. Ett verkligt standarverk vad gäller kopplingen mellan ufo och paranormala fenomen. Det unika med Schwarz var att han som psykolog och psykiatriker gjorde egna fältundersökningar av flera kända ufofall.


Jag korresponderade med honom 1986 eftersom han också var god vän med Howard och Connie Menger, vilka han ägnar ett kapitel i sin bok. I ett brev den 29 maj 1986 skriver Schwarz: "Yes, the contact claims or case of Howard Menger is far from being an open and shut or black and white matter." Berthold Schwarz var känd och uppskattad både som psykiatriker och för sina studier i parapsykologi, ufologi och andra gränsområden.

Berthold E Schwarz 1924 - 2010

Han hade den kombination av öppenhet och kritisk distans som behövs i våra ämnen. I en intervju säger Schwarz följande om paranormala fenomen, men uttalandet skulle även kunna gälla hans inställning till ufo: "... how could anyone in this field who cared to examine (and experience) the wealth of psi data possibly miss the boat? ... the surprises, challenges, intrigues, and above all potentials for understanding."

I kväll har jag också hunnit prata lite med den gamle ufologen Kurt Persson i Östersund. Han var mycket aktiv inom UFO-Sverige under 1980- och 90-talen. Tillsammans med Berit Bergqvist startade han 1991 medlemstidningen Rapportnytt. Kurt berättade att han har drygt trettio foton från UFO-Sverigetiden som han skall försöka skanna och mejla till mig. Mycket uppskattat eftersom det rör sig om foton från 1980-talet där vi saknar en hel del i AFU.

Berti Bergqvist och Kurt Persson på besök i AFU 21 september 1991

Tuesday, February 8, 2011

Stadsbiblioteket på studiebesök

Många av mina kollegor på Norrköpings stadsbibliotek har frågat om jag inte kunde arrangera en visning av Arkivet för UFO-forskning. Idag samlades ett tiotal personer efter arbetet för att tillsammans med mig promenera till våra arkivlokaler. Vackert väder med stjärnklar himmel gjorde promenaden angenäm. På plats i AFU möttes vi av Anders Liljegren och Ingrid Collberg.


Gruppen samlades först i AFU:s bibliotek där Anders och jag började med att berätta lite om arkivets uppkomst och historia. Eftersom de flesta var biblioteksfolk redogjorde Anders särskilt för vårt eget klassifikationsssystem Ufocode och hur det är uppbyggt. Efter lite botaniserande i hyllorna delade vi upp gruppen i två avdelningar för att utan att behöva trängas vandra runt i våra olika arkivlokaler.

Per Andersson, dokumentalist på Migrationsverket samt bibliotekarierna Tommy Jansson och Ingrid (Ninni) Söderberg hittade spännande dokument i AFU:s pärmar 

Efter avslutad rundvandring samlades gruppen i vår arbetslokal där vi bjöd på cider och snittar. Anders och jag försökte efter bästa förmåga besvara alla frågor om ufohändelser och hur vi arbetar med materialet.

Ola Gustafsson och Anders Åklint verkar trivas kring bordet

Vid alla studiebesök blir jag påmind om hur oerhört svårt det är att kortfattat försöka redogöra för ett så mångfascetterat och komplicerat ämne som ufo. Det blir ofta snabba och snuttifierade beskrivningar av ufoobservationer och UFO-Sveriges verksamhet. Men jag tror ändå de flesta fick lite inblick i AFU:s arbete och att ufo är både en myt och en gåta.

Monday, February 7, 2011

Turid Saari (Johansson) avliden

Idag nåddes jag av det tråkiga beskedet att Turid Saari, tidigare Johansson, avled den 10 oktober 2010. Sture och Turid var två mycket goda vänner som haft stor betydelse för mig både som person och som ufolog. Innan Sture blev känd som medium 1976 var de båda djupt intresserade av ufo med många egna upplevelser som jag dokumenterat i flera artiklar. Det var också genom Sture och Turid jag första gången fick höra talas om det märkliga Helgefallet som sedan resulterade i boken Främlingar på vår jord.


Hösten 1973 kom jag med i Sture och Turids meditationsgrupp på Lidingö. De flesta i gruppen var också medlemmar i dåvarande Stockholms UFO-förening. Vi mediterade och diskuterade allt mellan himmel och jord. Många gånger åkte vi ut till Lissma på Södertörn för att njuta av naturen eller titta på stjärnor och meditera i natten.

Några i meditationsgruppen nyåret 1974. Fr v Sture, Turid, Lennart Johansson 

Sture och Turid var ofta gäster i min lilla etta i Sundbyberg där också gamle ufologen Åke Franzén deltog i timslånga diskussioner om ufo och mystiska fenomen. Det var alltid lika spännande att höra Sture och Turid berätta om den skrämmande humanoidobservationen 29 oktober 1965.

Min teckning och foto av Sture och Turids humanoidobservation 29 okt 1965

Det finns människor som jag tackar gudarna för att jag fått privilegiet att lära känna. Dit hörde Turid. Det känns vemodigt att hon nu är borta men jag bevarar de fina minnena av alla trevliga stunder,spännande utflykter och den varma vänskapen.

Turid Saari (Johansson) 1932-2010

Sunday, February 6, 2011

Städning och nostalgibilder

Helgen har gått i städningens tecken. På tisdag kommer en stor grupp från Norrköpings stadsbibliotek på studiebesök i AFU så jag passade på att snygga till i våra lokaler. Sopat löv och grus från våra entrétrappor, dammsugit biblioteket och arbetslokalen samt lagt på en ny plastduk i fikarummet. Har också flyttat undan lådor i E-arkivet för att få plats med de 34 bokhyllor som anländer från IKEA på tisdag. Fick fin hjälp av Leif Åstrand som trots regnet igår flyttade åtta tunga lådor med BUFORA-dokument till C-arkivet där materialet ska skannas.

En vanlig syn i biblioteket. Anders Liljegren katalogiserar böcker 

Men jag har även hunnit arbeta lite med UFO-Sveriges föreningsarkivalier. Fortsätter projektet att kopiera allt som står om svenska ufogrupper och ufologer i vårt klipparkiv och sätter in i respektive pärm i förenings- och personhistoriska arkivet. När jag bläddrar i pärmarna dyker det då och då upp gamla fotografier från UFO-Sveriges olika aktiviteter genom åren. Det är alltid med en känsla av nostalgi jag betraktar dessa gamla foton.

Planeringskonferens i Rättvik 4-5 maj 1990

Ofta hittar jag bara ganska dåliga papperskopior i vårt arkiv och undrar då vem som tagit bilderna och var negativen finns. Vill därför rikta en uppmaning till dig som läser min blogg och som sitter på gamla foton från UFO-Sveriges aktiviteter framförallt under 1970- och 80-talen. Om dom bara ligger i en låda på vinden så donera dom hellre till AFU. Vill du ha originalen kvar så skanna bilderna och mejla till mig. Det är ett utmärkt sätt att bevara svensk ufohistoria för framtiden.

Gunnar Thorén (t v) och Håkan Ekstrand 1991

Idag hittade jag ett fint foto på Gunnar Thorén och Håkan Ekstrand, taget vid UFO-Sveriges fältundersökarkurs i Ulundastugan i Enköping 5-6 oktober 1991. Gunnar Thorén var ordförande i Kiruna tvärvetenskapliga förening under många år innan han avled 1993. Gunnar var en duktig fältundersökare och en verklig entusiast för ufologin. Han kunde köra 150 mil i sin bil bara för att delta i ett UFO-Sverigemöte. Härligt med sådana idealister.

Thursday, February 3, 2011

Vetenskap och folkbildning i blåsväder

Det har stormat rejält kring Vetenskap och folkbildning (VoF) den senaste tiden. Föreningen har utsatts för en massiv kritik från många håll och flera tunga namn har hoppat av, bland annat Germund Hesslow. Han är professor i neurofysiologi och docent i filosofi. Appropå årets förvillarpris, som delas ut av VoF skriver Hesslow: "VoF:s anklagelser mot Stockholmsinitiativet är dock så grovt osanna, orättvisa och ett så flagrant exempel på "ogrundade anklagelser" att utdelarna av förvillarpriset denna gång faktiskt är mer förtjänta av det än mottagarna. Jag känner inte längre igen Vetenskap och folkbildning och kan inte ställa mig bakom dess verksamhet. Jag kan därför inte längre stå kvar som kontaktperson." (Newsmill 12 jan. 2011)

Dan Larhammar, styrelsemedlem och tidigare ordförande i VoF

Det är hårda ord av en forskare som under många år varit anhängare och stödjare av VoF. En liknande kritik framför bland annat Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet. Till Årets förvillare 2009 utsågs läkaren Annika Dahlqvist. Hon slår tillbaka genom att på sin blogg länka till de mängder av kritiska artiklar som skrivits om Vetenskap och folkbildning. Om det som framkommit i kritiken stämmer så är det bara att konstatera att VoF hamnat rejält snett i sin verksamhet.

Personligen har jag en kluven inställning till VoF. Föreningens målsättning är i grunden lovvärd som den uttrycks i stadgarna: "Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt." VoF har fungerat som en nödvändig motvikt till pseudovetenskap, kunskapsfientlighet och många sekters ogrundade föreställningar.


Problemet med skeptikerrörelsen är att den blivit dogmatisk och uttalar sig kategoriskt i sakfrågor utan tillräcklig sakkunskap. Som religionspsykologen och författaren Örjan Björkhem en gång uttryckte saken: "Det räcker inte att vara kritisk. Man måste kunna något också." Detta har visat sig särskilt tydligt i det ämne, ufo, som jag själv behärskar. I mitten på på 1990-talet förde UFO-Sverige en öppen och givande diskussion med VoF i deras tidskrift Folkvett. Sven Ove Hansson uttryckte sig positivt om UFO-Sveriges verksamhet och embryot till ett fruktbart samarbete öppnade sig. Men i de böcker som VoF givit ut de senaste åren har Sven Ove Hansson uppenbarligen ändrat åsikt. Nu skriver han istället: "Ufo-rörelsen är en av de största pseudovetenskapliga riktningarna i vårt samhälle". UFO-Sveriges verksamhet döms alltså ut som pseudovetenskap.


Det märkliga, ur vetenskaplig synpunkt, är att Sven Ove Hansson uttalar sig kategoriskt om ufofrågan utan egna undersökningar, det vill säga utan empiriskt underlag. Vad skulle man säga om en forskare som utan kunskap om den internationella litteraturen i ämnet eller studier av empiriskt basmaterial kategoriskt uttalar sig i en sakfråga? Det kan närmast betecknas som pseudovetenskap, det vill säga precis det som VoF anser sig bekämpa.

Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå Vetenskap och Folkbildnings policy. Det verkar inte finnas någon ärlig ambition att undersöka ufofenomenet, som är en verkligen fascinerande vetenskaplig gåta där svaret definitivt inte är givet. Det är som om föreningens medlemmar saknade det som jag brukar benämna existentiell nyfikenhet. Eller beror inställningen på rädsla för det okända och att få sin världsbild rubbad?

Jag hoppas Vetenskap och Folkbildning kommer ur sin nuvarande kris reformerad i en mera öppen och ödmjuk inställning. Och framförallt att de slopar priset Årets förvillare som nu utvecklat sig till en finare form av mobbing. De kunde också ta till sig astronomen Allen Hyneks klassiska uttalande till sina studenter: "Om ni vet svaren i förväg är det inte forskning ni håller på med."