Sunday, February 20, 2011

Hynek och Vallée som andliga sökare

Några gånger under mitt liv har jag upplevt vad som närmast kan tolkas som paranormala fenomen. Sanndrömmar eller intuitiva upplevelser som sedan blivit verklighet. Ur vetenskaplig synvinkel har de föga värde eftersom de är subjektiva men de är allmänmänskliga och antyder möjligheten av kommunikation utanför de vanliga sinnesorganen.

En märklig sådan inträffade på mitt arbete i fredags. Plötsligt fick jag en inre vision av att en person låg och bad utanför dörren till mitt arbetsrum, vilket hindrade att jag kunde komma in. Jag tänkte inte mer på saken men när jag strax därefter kom till mitt arbetsrum låg verkligen en muslim på knä och bad invid dörrren till mitt rum. Inte exakt vid min dörr utan vid dörren bredvid så jag kunde faktiskt komma in. Måste erkänna att jag studsade till inför den oväntade anblicken. Under mina åtta år på stadsbiblioteket har det hänt ett par gånger att jag sett en muslim be på biblioteket men aldrig utanför min dörr. Slump eller utomsinnlig varseblivning?

I sammanhanget kommer jag att tänka på Jacques Vallées dagböcker i två band, Forbidden science, där han redogör för flera egna paranormala eller visionära upplevelser. Böckerna är också mycket öppna vad gäller Vallées eget andliga sökande. Med tanke på att både Allen Hynek och Jacques Vallée räknas bland de främsta förkämparna för kritisk, vetenskaplig undersökning av ufofenomenet så kommer det kanske som en överraskning att båda forskarna parallellt med sitt intresse för ufo var hängivna andliga sökare.


Hynek och Vallées intresse för alternativa världsbilder och livsåskådningar framgår indirekt i intervjuer och böcker men blir mycket tydligt i Forbidden science. Det har också en framträdande plats i Jeffrey J Kripals kapitel om Vallée i Authors of the impossible. The paranormal and the sacred, som jag nyligen läst. (Recension kommer i UFO-Aktuellt). Hynek hade en mycket stor samling parapsykologi och nyandlig litteratur som donerades till Vallée efter Hyneks död. Och Vallée själv har under hela sitt liv samlat esoterisk och ockult litteratur från Paracelsus till böcker om Rosencreutzare.


Allen Hynek var mycket intresserad av Rudolf Steiners antroposofi och en stor beundrare av Manly P Hall, författare till den klassiska The secret teachings all ages och grundare av The philosophical research society. Vallée återkommer ofta i Forbidden science till tanken att ufologi är en existentiell fråga, inte bara ett vetenskapligt problem, och han citerar sin vän och inspiratör, den franske ufologen Aimé Michel som skrev: "Ufology is not a science but a process of initiation. One starts with field investigations and ends up studying arab mystics".


Det är intressant att följa Hynek och Vallées resonemang kring ockulta grupper och alternativa värlsbilder. Samtidigt som de båda var hängivna sökare så är särskilt Vallée mycket tydlig i sina varningar för olika sekters predikande av kunskaps- opch livsfientliga läror med totalitära anspråk. Och han visar flera exempel på hur myter används som politiskt vapen. Ändå menar både Hynek och Vallée att det finns en verklighet bakom mycket av de intellektuellt och livsåskådningsmässigt undermåliga ockulta läror som presenteras på marknaden.


Vad jag finner märkligt är att varken Hynek eller Vallée synes har intresserat sig för den teosofiska/esoteriska traditionen, som verkligen har starka idéhistoriska kopplingar till uforörelsen. Jag tänker här på traditionen Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Alice Bailey, Henry T Laurency. Denna tradition influerade starkt Desmond Leslie och många andra av första generationen ufologer. Ifologiska sällskapet i Sverige grundades av medlemmar i Måndagsgruppen, som var en utbrytning ur Teosofiska samfundet. Förlaget Parthenon i Hälsingborg grundades av tre aktiva teosofer etc. För ett par månader sedan skrev jag till Jacques Vallée för att fråga hur han ser på den teosofiska/esoteriska traditionen ur ufosynpunkt men jag har ännu inte fått något svar.


För många av oss ufologer går intresset för livsåskådningsfrågor och alternativa världsbilder hand i hand med det aktiva ufoarbetet. Ett sökande på två fronter. En svår balansgång mellan tro och vetande, mellan öppenhet och skepsis. I Forbidden science, vol 1, uttrycker Jacques Vallée det större sökandet med följande poetiska ord: "... the only thing that counts in this life is to question the mystery of it, with all the means at our disposal, with every moment of awareness, with every breath."