Wednesday, July 27, 2011

Hilary Evans avliden

För några minuter sedan nåddes jag av det tråkiga beskedet att Hilary Evans avled i dag. Som alla som läser denna blogg vet så donerade han förra året hela sin magnifika samling böcker och tidskrifter till AFU. Samlingen har fått en särskild lokal som vi kallar Evansbiblioteket.

Hilary Evans på besök i AFU 7 oktober 1996

Hilary Evans föddes 1929 och bodde under stora delar av sitt liv i Lewisham, strax utanför London. Han studerade vid universiteten i Cambridge och Birmingham där han särskilt ägnade sig åt engelsk litteraturhistoria. Tillsammans med sin fru Mary grundade han 1964 Mary Evans picture library, som specialiserade sig på gamla dokumentära bilder. Hilary Evans var under många år knuten till British UFO research association - BUFORA. Hans intressen rörde inte bara ufologi utan även forteana, folktro, parapsykologi med mera. Ideologiskt var Hilary en förespråkare för den så kallade psyko-sociala teorin inom ufologin. Som författare var han mycket produktiv med flera titlar som i dag har blivit något av klassiker inom sina områden till exempel Visions, apparitions, alien visitors (1984) och Gods, spirits, cosmic guardians (1987).


I oktober 1996 besökte Hilary Evans Arkivet för UFO-forskning och jag fick möjligheten att göra en intressant intervju med honom. Hans sakkunskap, inte bara inom ufo utan allt vad gäller paranormala fenomen var imponerande och det var oerhört stimulerande att diskutera olika frågor med honom.

 Hilary Evans och jag i samspråk 7 oktober 1996

Alla vi inom AFU och UFO-Sverige är djupt tacksamma för den oerhört värdefulla donation som vi fått från Hilary Evans. Vi ska bevara hans minne och gåva på bästa sätt.

Evansbiblioteket i Arkivet för UFO-forskning

Sunday, July 24, 2011

Städning och sanering

En stor del av dagen har Anders Liljegren, Tobias Lindgren och jag ägnat åt att röja upp och städa efter gårdagens översvämning i tre av AFU:s lokaler. Trots allt kan vi konstatera att skadorna inte blivit så stora som vi från början befarade. Mycket beroende på att Anders kunde vara på plats så tidigt och larma Fukt & Sanering som snabbt installerade avfuktare. Lokalerna har torkat mycket bra.

Värst åtgånget blev D-arkivet. På golvet stod ett antal kassar och lådor med tidskrifter donerade av Ole Jonny Braenne. De är i stort sett helt förstörda av väta och måste sannolikt kastas. Lyckligtvis handlar det mycket om dubletter av tidskrifter vi redan har men det är ändå tråkigt eftersom det var en fin samling. Allra tråkigast är de cirka 50 böcker som förstörts i Evansbiblioteket. Anders har under dagen jobbat intensivt med att se vad som går att rädda. En lärdom av gårdagens översvämning är att vi i fortsättningen måste undvika att ställa kassar och lådor på golvet. Inte alltid så lätt när det saknas plats.

Anders hänger upp bokomslag från Evanssamlingen på tork

Men dagen har också bjudit på en del positiva inslag. Vid halv tretiden fick vi besök av Mats Nilsson, Gunnar Karlsson, Lina Tellander och lilla Emma. De har tillbringat helgen hos Rickard Andersson i Mantorp och passerade Norrköping på vägen hem. Det blev en trevlig fikapaus innan gänget vandrade en trappa upp för att titta på Tobias ny lägenhet och sedan fortsätta färden till Sala.

Fr v Emma Tellander, Anders Liljegren, Gunnar Karlsson, Mats Nilsson

En fin överraskning kom Gunnar Karlsson med till mig. Han vet att jag samlar på ugglor och hade hittat fyra stycken riktigt fina exemplar på olika loppisar. Hjärtligt tack! Jag skall försöka återgälda gåvan genom att leta efter elefanter som är Gunnars samlarintresse.

Fyra fina tillskott till min ugglesamling

Saturday, July 23, 2011

Katastrofernas dag

Det har varit en mörk dag både i Norges och AFU:s historia. Alla har genom media kunnat följa den oerhörda tragedi som drabbat vårt grannland. Mina tankar går särskilt till vår norske ufokollega Ole Jonny Braenne som eventuellt kan ha förlorat en nära vän på Utøya. Ännu så länge är det inte helt klarlagt.

En annan katastrof drabbade AFU genom det våldssamma regn- och åskvädret över Norrköping i natt. Det går naturligtvis inte på något sätt att jämföra med vad som hände i Norge men för oss innebär det en svår och jobbig situation. Jag citerar från det mejl Anders Liljegren skickat ut:

"Klockan 4 i natt väcktes jag av min mobil. Våra grannar i tropikföreningen Alba hade haft översvämning i lokalen intill vårt Evans-bibliotek på Ljuragatan 79. En av damerna i föreningen var orolig för oss. Hon hade sett att vi hade massor av böcker utsorterade på golvet. Halv 5 var jag på plats och började plocka upp böcker från golvet. Ett par tusen under loppet av två timmar. Sedan ringde jag jouren.

Åskvädret (“det värsta i mannaminne”, typ...) slog till precis vid fel tidpunkt (kring midnatt förlidna natt) när nästan alla böcker låg på golvet. Jag skulle ha fortsatt med att plocka upp i hyllorna och sortera per ämne nu under kommande vecka. Vilken annan tidpunkt som helst hade varit “bättre”...."

Under hela förmiddagen har Leif, Susanne och jag varit nere och torkat upp vatten ur tre av våra lokaler. Värst drabbade är A och D-lokalen samt Evansbiblioteket. I dessa tre lokaler har genom Anders rådiga ingripande genom fastighetsjouren i natt Fukt & Sanering larmats och har installerat avfuktningsaggregat.

Mannen från Fukt & Sanering installerar avfuktningsaggregat i A-lokalen. Kanske skymtar lite av vattnet på golvet

Tråkigast är att ett antal böcker i Evanssamlingen är kraftigt fuktskadade. Vi får se om de går att rädda. I A och D-lokalerna var vattennivån på vissa ytor upp till en centimeter. Samtliga mattor har fått slängas och en hel del kartonger etc som stod på golvet har vattenskadats. Hur stora skadorna blir får vi bedöma efter ett par dagar. I yttre delen av D-lokalen fungerar inte ljuset längre så det är svårt att bedöma läget.

Avfuktningsapparaten i Evansbiblioteket. De mest skadade böckerna ligger på hyllorna längst ner.

Lyckligtvis har biblioteket, C-lokalen och UFO-Sveriges arkiv för UFO-Aktuellt klarat sig helt utan skador. Det som inträffat visar hur nödvändigt det är är vi i AFU måste vara bättre förberedda på liknande händelser. Nu återstår ett stort arbete med sanering och städning.Wednesday, July 20, 2011

Besök på arkivet

Den 28 oktober förra året pratade jag om ufo och Arkivet för UFO-forskning på Nördcafé i Linköping. Två av dom som lyssnade den gången var Gert Nord och Pål Johansson, två ufointresserade "pojkar" från Skänninge respektive Linköping. I dag kom de på besök till AFU. Anders Liljegren och jag fick en intressant pratstund med Gert och Pål där vi på några timmar hann avhandla mängder av frågor både om ufo och paranormala fenomen.

Två trevliga och vetgiriga pojkar, Pål Johansson och Gert Nord

Efter en fika vandrade vi bort till C-arkivet där Leif Åstrand som vanligt arbetade med skanning av dokument. I C-arkivet har vi mängder av litteratur till salu och med lite tips från Anders och mig inhandlade både Gert och Pål var sin hög med böcker. Mycket glädjande var också att båda ville stödja vår verksamhet och dessutom vara med på fältundersökarutbildningen på Hållsta konferens i höst.

I C-arkivet för att köpa böcker. Fr v Anders Liljegren, Gert Nord, Pål Johansson

Efter lunch följde jag med Anders till Evansbiblioteket. Anders har nämligen gett sig på ett verkligt tufft projekt, att ordna upp Hilary Evans hela samling i ämnesordning. Eftersom vi inte har några lediga bord för ändamålet tar Anders ut varje bok i hyllorna, bedömer ämnesområde och lägger den sedan i någon av de många högarna på golvet.

Anders sorterar böcker i Evansbiblioteket

Det är inte precis enkelt att bedöma vad som skall klassificeras som mytologi, folktro, spiritualism, parapsykologi, esoterik, forteana med mera. Jag kryssade försiktigt mellan högarna för att inte välta något. När Anders blir klar med projektet återstår katalogisering så alla titlar blir sökbara på AFU:s hemsida. Sannolikt kan vi därefter visa upp en av Sveriges största och mest välordnade samlingar inom områden som parapsykologi, folktro etc.

Det gäller att stapla rätt så högarna inte rasar


Tuesday, July 19, 2011

Stockholms UFO-förening

Tre dagar har det tagit mig att ordna Stockholms UFO-förenings arkivalier i AFU. Sammanlagt fem överfulla pärmar med material har nu reducerats till tre (kopior kastas). Nu går det att kronologiskt söka enligt rubriker som stadgar, program, protokoll, årsmöten, pressklipp, korrespondens, foton med mera. Det ger en god översikt över denna förut mycket aktiva förening som startades 1978.


Upprinnelsen var ett möte som sammankallades av Bo Sigerlöv i Grödinge, strax söder om Tumba den 31 oktober 1978. Sju personer, bland annat Jan Johansson, träffades för att diskutera bildadet av en ufoförening i Stockholm. Som gästtalare inbjöds Stig Ekberg (Väddöfallet) och Evert Carlson, FOA-man som undersökte det så kallade Skirenfallet utanför Södertälje 1971. Man enades om att bilda en förening och vid ett nytt möte den 10 december 1978 i Husby, strax norr om Stockholm, bildades formellt Stockholms UFO-förening. Förste ordförande blev Christer Nordin som tillsammans med sin fru Annika satte igång en mängd aktiviteter.

Christer Nordin t h och Annika Nordin i samband med utställningen på Tekniska museet 1979

Under tre veckor i februari-mars 1979 anordnades på Tekniska museet i Stockholm en utställning på temat rymden, amatörastronomi och ufo. Stockholms UFO-förening stod för de praktiska arrangemangen kring ufodelen. Utställningen blev en succé med 12 900 besökare under tre veckor. Dessutom en avslutande debatt den 9 mars med bland andra Thorvald Berthelsen, Eugen Semitjov och Bjarne Håkansson från dåvarande Projekt URD (UFO rapporterings- och datasystem).

I samband med utställningen Rymdfrimärken på Postmuseum i Stockholm 26 september till 9 november 1980 anordnade UFO-Sverige en delutställning med rubriken "UFO - fantasi eller verklighet". Vid en informationskväll talade Christer Nordin inför ett hundrals åhörare. Förutom ordförande i Stockholms UFO-förening blev Christer också vald till UFO-Sveriges ordförande vid den historiska riksstämman i Enköping 22 mars 1980, då UFO-Sveriges grundare Carl-Axel Jonzon lämnade riksorganisationen.

Utställningen på Postmuseet 1980. Sittande skymtar Mats Nilsson och till vänster Håkan Ekstrand.

1982 valdes Göran Norlén till posten som ordförande i Stockholms UFO-förening. Han avlöstes i sin tur 1991 av Inga-Lill Wallin. Göran har två verkliga rekord i uthållighet inom UFO-Sverige. Han har varit revisor sedan 1990 och skriver sedan mitten av 1980-talet spalten Press-Spegeln i UFO-Aktuellt.

Göran Norlén vid riksstämman i Stockholm 1989

Från 1991 och framåt var Inga-Lill Wallin mycket av den drivande kraften in Stockholms UFO-förening. Programbladen skvallrar om mängder av föredrag, utflykter, fester och andra aktiviteter. Dessutom ett eget medlemsblad, Stockholm UFO-Nytt. Under 2000-talet har dock Stockholmsföreningen liksom många andra fått känna på det minskade intresset för traditionell föreningsverksamhet. Ordförandeposten inom Stockholms UFO-förening vandrade från 2006 mellan flera olika medlemmar. Och 2010 lades föreningen formellt ner och blev en undersökningsgrupp under ledning av Kaj Hahne. Men Stockholm är stort och kanske kan vi hoppas att någon tar upp föreningsfacklan igen.

Stockholms UFO-förening samlade i samband med utställning i Barkarby 12 maj 1991. Fr v Elsie-Marianne Mohlin, Mikael Sjöberg, Conny Ljung, Andreas Ohlsson, Inga-Lill Wallin, Stefan Roslund

Wednesday, July 13, 2011

AFU-dagar

Blandar dagarna med eget skrivande, läsande, korrespondens och arbete i AFU. Lite svårt bara att välja dagsprojekt i arkivet. Där väntar tusentals sidor föreningsarkivalier som skall ordnas och sorteras efter föreningar och personer, tiotusentals svenska pressklipp som skall kollas mot mastersamlingen och klistras in, tusentals foton som skall skannas och ordnas i lämpliga syrafria kuvert. För att inte tala om tusentals svenska, danska och norska rapportformulär och underlag som skall sorteras - med mera med mera.

Leif Åstrand och Benny Dahl framför de imponerande högarna som har skannats och digitaliserats

Tur att vi har Leif Åstrand och våra Fas3-anställda som gör ett jättefint jobb. I dag var jag nere för att ordna en del donationer som fortfarande låg på "väntehyllan" i C-arkivet. Bland annat material från Sören Andersson i Linköping och Andreas Ohlsson i Stockholm. Passade på att prata en stund med Leif och Benny som båda jobbar hårt med skanning och digitalisering. Leif är nu klar med allt material från den engelska föreningen Contact International. Imponerande att se vilken ordning de har på materialet i hyllorna.


På den egna skrivfronten fortsätter jag att följa upp kontaktfall och kopplingen till den teosofiska traditionen. Kanske kan det till och med bli en ny bok så småningom. Har också på min hemsida lagt upp den engelska artikel, The esoteric intervention theory - a preliminary source study, som jag skrev redan 1980 för AFU newsletter. Inpirationen hämtade jag som tidigare nämnts mycket från Jacques Vallee och hans bok Messengers of deception.


Tanken på okända jordbaserade främlingar med avancerad teknologi diskuteras också en hel del i författaren Andrew Tomas böcker. Jag korresponderade kort med Tomas 1991 där han gav en hel del referenser och intressant information. Tomas hade en bred ufologisk erfarenhet och var bland annat redaktör för en australiensisk ufotidskrift mellan 1954-1966. Han hade också träffat George Adamski, Allen Hynek och Jacques Vallee. Dessutom rest över stora delar av världen, bland annat i Tibet och kunnat forska i Dalai Lamas bibliotek. En spännande man med andra ord.

Friday, July 8, 2011

Sola i Karlstad

Så har min sambo Susanne och jag tillbringat några härliga dagar i solens egen stad Karlstad. Det har blivit lite tradition för oss och även den här gången hade vi tur med vädret. Sola i Karlstad var på sitt bästa humör. Vi inkvarterade oss som tidigare på Hotell Bilan, som faktiskt är det gamla fängelset. I dag är det Karlstads mysigaste hotell med suverän ekologisk frukost.

Härliga Karlstad. Här Museigatan med stadshotellet och residenset i fonden

Inte så många orter i Sverige kan ståta med att ha en sandstrand centralt i staden. Men i Karlstad hittar man denna oas på Sandgrund, alldeles nära stadsbiblioteket och länsmuséet. Susanne och jag passade på att barfota vandra runt i den varma sanden och doppa fötterna i Klarälven.


 Er bloggare vid sandstranden

Torsdag 7 juli stämde vi träff med Amanda Fredriksson och Anders Berglund. Två unga ufologer som flyttat till Karlstad och nu pluggar på universitet. Vi började med en gemensam fika i solskenet utanför länsmuséet och flanerade sedan vidare in mot staden.

 Fika vid länsmuséet. Fr v Amanda, Anders, Susanne

Där strålade vi samman med Lisbeth, som nyligen flyttat till Karlstad från Norrköping. Tillsammans slog vi oss ner på en uteservering och njöt av vin, öl, isvatten plus intressanta diskussioner om allt mellan himmel och jord. Lisbeth berättade bland annat om en skeptisk väninna som nyligen en kväll sett ett känt spöke på en plats som heter Gubbholmen. En man med hund som plötsligt bara upplöstes i intet när hon kom närmare. Flera har sett mannen så nu får vi väl hoppas att någon lyckas ta ett foto.

Gänget samlat på uteserveringen på Kungsgatan. Fr v Amanda, Lisbeth, Susanne, jag, Anders

Hemvägen från Karlstad gick över Degerfors, Laxå, Askersund. Ett stopp blev det vid vackra Vätternterassen där vi kunde njuta av en fika samtidigt med ljuvlig utsikt över Vättern. Väl hemma är det bara att konstatera att Karlstad är solens stad på många sätt. Har du inte varit där så har du något att se fram emot.


Monday, July 4, 2011

AFU:s golftävling

Så har vi kört AFU:s årliga golftävling i Vrinneviskogen. Vi var fem tappra själar, Susanne, Benny, Rickard, Sven-Olov och jag, som ställde upp i dag trots lite kyligt väder med risk för regn. Men vädrets makter var på vår sida trots allt. Som väl alla bloggläsare vet vid det här laget har vi döpt tävlingen till Åke Franzén memorial cup. Åke, som avled 1995, var förutom ufolog också en fin vän som varje år brukade komma ner från Stockholm för att bland annat spela golf med oss i AFU. Minnesgoda ufologer vet också att Åke var över i USA och undersökte den beryktade Mothman.

Åke Franzén och Sven-Olov Svensson spelar golf 30 maj 1989

De senaste två åren har Sven-Olov Svensson vunnit golftävlingen och tidigare stod jag på prispallen. Så vi var lite kaxiga i dag och funderade vem av oss som skulle vinna. Det visade sig att vi ropade hej lite för tidigt. Efter den artonde och sista banan visade det sig att Rickard blev etta med 43 slag och sedan Benny (46), jag (47), Sven-Olov (48), Susanne (57) men hon slog flest ettor, tre slag.

Er bloggare i liten stilstudie


Från vänster: Rickard, Susanne, Benny, Sven-Olov

Efter tävlingen blev det en välbehövlig fika och trivsamt småprat. Till nästa år får nog både Sven-Olov och jag ligga i träning.


För övrigt har jag fortsatt jobba med föreningsarkivalier i D-arkivet. Just nu är det Gotlandsföreningarna som står på tur att ordnas upp. Så har jag också passat på att hälsa på Tobias Lindgren i hans nya lägenhet ovanför rapportarkivet. Tobias, som basar för UFO-Sveriges rapportcentral börjar få det riktigt mysigt i sin nya lya. Hoppas katterna kommer att trivas också.

Tobias Lindgren i nya lägenheten

Saturday, July 2, 2011

Heldag hos Carl-Anton och Britt-Marie

I dag var vi femton personer som vid tolvtiden samlades i Carl-Anton och Britt-Marie Mattssons mysiga sommarstuga strax norr om Nyköping. Eller rättare sagt samlades utanför, i trädgården, i det mycket varma sommarvädret. Carl-Anton hade bjudit UFO-Sverigegänget för trivsam samvaro kombinerad med diskussioner om framtiden för UFO-Sverige, AFU och ufofrågan. Vi började med ett glas kall saft som passade utmärkt i solen.

Rickard Andersson och Anders Liljegren svalkar sig med ett glas saft

När alla femton var samlade blev det kaffe med tårta plus en allmän kamp att hålla envisa spyflugor på avstånd. Värmen var verkligen tryckande och det pustades en hel del kring bordet.

Dan Mattsson vid kaffebordet

Nästa punkt på programmet var en tipspromenad med tjugo frågor kombinerad med smultronsafari. Bara ordet låter härligt. Efter vägarna och stigarna fanns det mängder av smultron som till och med jag som färgblind lyckades plocka. Med frågorna gick det däremot sämre. Jag klarade åtta medan Anders Liljegren prickade in femton och vann.

UFO-Sverigegänget på smultronsafari

Sedan dukades det långbord i trädgården där vi serverades en underbart god kycklinggratäng med färskpotatis. Ett tag tonade molnen upp sig och det mullrade lite hotfullt från himlen men vi klarade oss från regn. Efter lunch fick alla i tur och ordning berätta om hur de såg på framtiden för UFO-Sverige och ufoämnet. Generellt såg alla ljust på framtiden och på ett ännu närmare praktiskt samarbete mellan AFU och UFO-Sverige.


Eftermiddagen ägnades åt femkamp som började med att alla skulle leta nergrävda mynt inom var sitt område. Knepigt och svårt och frusterande för många som bara hittade gräs och rötter. Jag hittade inte ett enda mynt. Men roligt såg det ut med hela UFO-Sverigegänget på knä i gräset.

Inte lätt att hitta mynt i det här gräset

Däremot gick det något bättre i nästa gren som var luftgevär där jag lyckades pricka in fyra träffar på sex skott. Men Anders var ej hejare på luftgevär och prickade in alla sex.

Mästerskytten Anders Liljegren lägger an

Efter pilkastning var det dags för en riktigt udda och rolig gren, kasta stövel. Sex stövlar skulle hamna på en kulle inom ett avgränsat område. Kanske låter lätt men det visade sig kräva både stor tur och koncentration för att lyckas. Femkampen avslutades med krocket där jag faktiskt kom först med sex poäng.

 Clas försöker på stöveln att hamna på rätt ställe

Sedan blev det kaffe och prisutdelning. Till min stora glädje lyckades jag få med mig tre ugglor (inte bara priser) plus en tefatslampa tillverkad av Arnold Idebring. Det var egentligen Clas som vann den men generös som han är donerade han den direkt till AFU.

Hela UFO-Sverigegänget minus jag själv. Första raden fr v Anneli, Roger, Carl-Anton, Dan, Lisa, Britt-Marie. Andra raden fr v Eva, Rickard, Anders, Clas. Tredje raden fr v Linda, Tobias, Mats, Irre

Den här härliga och minnesvärda dagen avslutades med gruppfotografering. Det har varit en riktig ufologisk nostalgidag. Roligt att träffa alla gamla vänner i UFO-Sverigegänget. Och ett stort varmt tack till Carl-Anton och Britt-Marie som ordnat med allt praktiskt.