Tuesday, July 19, 2011

Stockholms UFO-förening

Tre dagar har det tagit mig att ordna Stockholms UFO-förenings arkivalier i AFU. Sammanlagt fem överfulla pärmar med material har nu reducerats till tre (kopior kastas). Nu går det att kronologiskt söka enligt rubriker som stadgar, program, protokoll, årsmöten, pressklipp, korrespondens, foton med mera. Det ger en god översikt över denna förut mycket aktiva förening som startades 1978.


Upprinnelsen var ett möte som sammankallades av Bo Sigerlöv i Grödinge, strax söder om Tumba den 31 oktober 1978. Sju personer, bland annat Jan Johansson, träffades för att diskutera bildadet av en ufoförening i Stockholm. Som gästtalare inbjöds Stig Ekberg (Väddöfallet) och Evert Carlson, FOA-man som undersökte det så kallade Skirenfallet utanför Södertälje 1971. Man enades om att bilda en förening och vid ett nytt möte den 10 december 1978 i Husby, strax norr om Stockholm, bildades formellt Stockholms UFO-förening. Förste ordförande blev Christer Nordin som tillsammans med sin fru Annika satte igång en mängd aktiviteter.

Christer Nordin t h och Annika Nordin i samband med utställningen på Tekniska museet 1979

Under tre veckor i februari-mars 1979 anordnades på Tekniska museet i Stockholm en utställning på temat rymden, amatörastronomi och ufo. Stockholms UFO-förening stod för de praktiska arrangemangen kring ufodelen. Utställningen blev en succé med 12 900 besökare under tre veckor. Dessutom en avslutande debatt den 9 mars med bland andra Thorvald Berthelsen, Eugen Semitjov och Bjarne Håkansson från dåvarande Projekt URD (UFO rapporterings- och datasystem).

I samband med utställningen Rymdfrimärken på Postmuseum i Stockholm 26 september till 9 november 1980 anordnade UFO-Sverige en delutställning med rubriken "UFO - fantasi eller verklighet". Vid en informationskväll talade Christer Nordin inför ett hundrals åhörare. Förutom ordförande i Stockholms UFO-förening blev Christer också vald till UFO-Sveriges ordförande vid den historiska riksstämman i Enköping 22 mars 1980, då UFO-Sveriges grundare Carl-Axel Jonzon lämnade riksorganisationen.

Utställningen på Postmuseet 1980. Sittande skymtar Mats Nilsson och till vänster Håkan Ekstrand.

1982 valdes Göran Norlén till posten som ordförande i Stockholms UFO-förening. Han avlöstes i sin tur 1991 av Inga-Lill Wallin. Göran har två verkliga rekord i uthållighet inom UFO-Sverige. Han har varit revisor sedan 1990 och skriver sedan mitten av 1980-talet spalten Press-Spegeln i UFO-Aktuellt.

Göran Norlén vid riksstämman i Stockholm 1989

Från 1991 och framåt var Inga-Lill Wallin mycket av den drivande kraften in Stockholms UFO-förening. Programbladen skvallrar om mängder av föredrag, utflykter, fester och andra aktiviteter. Dessutom ett eget medlemsblad, Stockholm UFO-Nytt. Under 2000-talet har dock Stockholmsföreningen liksom många andra fått känna på det minskade intresset för traditionell föreningsverksamhet. Ordförandeposten inom Stockholms UFO-förening vandrade från 2006 mellan flera olika medlemmar. Och 2010 lades föreningen formellt ner och blev en undersökningsgrupp under ledning av Kaj Hahne. Men Stockholm är stort och kanske kan vi hoppas att någon tar upp föreningsfacklan igen.

Stockholms UFO-förening samlade i samband med utställning i Barkarby 12 maj 1991. Fr v Elsie-Marianne Mohlin, Mikael Sjöberg, Conny Ljung, Andreas Ohlsson, Inga-Lill Wallin, Stefan Roslund