Wednesday, July 27, 2011

Hilary Evans avliden

För några minuter sedan nåddes jag av det tråkiga beskedet att Hilary Evans avled i dag. Som alla som läser denna blogg vet så donerade han förra året hela sin magnifika samling böcker och tidskrifter till AFU. Samlingen har fått en särskild lokal som vi kallar Evansbiblioteket.

Hilary Evans på besök i AFU 7 oktober 1996

Hilary Evans föddes 1929 och bodde under stora delar av sitt liv i Lewisham, strax utanför London. Han studerade vid universiteten i Cambridge och Birmingham där han särskilt ägnade sig åt engelsk litteraturhistoria. Tillsammans med sin fru Mary grundade han 1964 Mary Evans picture library, som specialiserade sig på gamla dokumentära bilder. Hilary Evans var under många år knuten till British UFO research association - BUFORA. Hans intressen rörde inte bara ufologi utan även forteana, folktro, parapsykologi med mera. Ideologiskt var Hilary en förespråkare för den så kallade psyko-sociala teorin inom ufologin. Som författare var han mycket produktiv med flera titlar som i dag har blivit något av klassiker inom sina områden till exempel Visions, apparitions, alien visitors (1984) och Gods, spirits, cosmic guardians (1987).


I oktober 1996 besökte Hilary Evans Arkivet för UFO-forskning och jag fick möjligheten att göra en intressant intervju med honom. Hans sakkunskap, inte bara inom ufo utan allt vad gäller paranormala fenomen var imponerande och det var oerhört stimulerande att diskutera olika frågor med honom.

 Hilary Evans och jag i samspråk 7 oktober 1996

Alla vi inom AFU och UFO-Sverige är djupt tacksamma för den oerhört värdefulla donation som vi fått från Hilary Evans. Vi ska bevara hans minne och gåva på bästa sätt.

Evansbiblioteket i Arkivet för UFO-forskning