Sunday, August 30, 2009

Styrelsemöte och unika bilder

Igår var det dags för höstens första styrelsemöte i UFO-Sverige. Den här gången i trivsamma men något svala klubbstugan utanför Enköping. Jag passade på att dra på mig en rejäl förkylning så nu blir hostande och hackande några dagar. Annars var det trevligt att träffa gamla gänget igen och planera för kommande aktiviteter. Clas har sammanfattat de viktigaste besluten på sin blogg.

UFO-Sveriges alltid alerte ordförande Clas Svahn lyssnar till synpunkter från styrelsen innan besluten klubbas

En viktig nyhet som Clas och jag kunde förmedla var att det nu är klart med AFU:s första "anställda" genom vårt avtal med arbetsförmedlingen. Minst två personer, som är i det så kallade fas 3, kommer att börja på arkivet om cirka en vecka. Det innebär ett mycket värdefullt ekonomiskt tillskott till AFU i och med att vi får 225 kr/dag och anställd.


Gunnar Karlsson och Gudrun Andersson verkade trivas under styrelsemötet i Enköping

En annan glad nyhet var de unika originalnegativ från UFO-Sveriges riksstämma 1971 som jag i fredags fick från Willy Wegner i Danmark. Han deltog i riksstämman tillsammans med Per Jørgensen från Institut for Folkemindevidenskab vid Köpenhamns universitet, som också betalade resan. Enligt Willy spelades hela riksstämman in och bandet bör nu finnas bevarat i universitets arkiv. Kanske går det att få en digital kopia.


Riksstämman i Motala 1971. Leif Johansson från dåvarande Solna Astronomiska Förening demonstrerar föreningens ufodetektor

1971 års riksstämma var den första jag själv deltog i tillsammans med Kjell Jonsson, Anders Liljegren och Sven-Olov Svensson. Därför var det med nostalgiskt glädje jag hittade ett foto i Willys samling där vi unga ufologer finns med bland åhörarskaran.Riksstämman i Motala 1971. Några rader bak i mitten sitter vi unga ufologer: Kjell Jonsson, jag, Anders Liljegren och med en stols mellanrum Sven-Olov Svensson

Monday, August 24, 2009

Grattis Mats

Idag vill jag framföra ett stort och hjärtligt GRATTIS till Mats Nilsson som fyller 64 år. Mats sköter UFO-Sveriges kansli i Sala och är sekreterare och lokalgruppsansvarig i UFO-Sverige. Dessutom en av redaktörerna för UFOraden/Rapportnytt där han alltid i trivsamma ledare kommenterar vad som sker inom riksorganisationen. Att Mats brinner för och älskar sitt UFO-Sverige kan ingen ta miste på som följer hans ledare.Mats Nilsson på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 1 nov. 2008

Mats tillhör svensk ufologis verkliga oldboys. Hans aktiva ufointresse sträcker sig ända tillbaka till 1967, tre år innan UFO-Sverige bildades. Lite bränd på ufologin blev Mats de första åren som medlem i organisationen ABC - Association Brotherhood Contactgroup, under ledning av Bjarne Håkansson. När Mats skickade in en rapport om en egen ufo-observation 1967 fick han till svar: "Ni har bevittnat ett besök från planeten Venus". Kanske inte riktigt det svar han hade väntat sig.


Sekreteraren i arbete. Styrelsemöte 22 april 1995


Mats ufointresse tog ny fart i december 1975 när han lyssnade till ett föredrag i Sala av UFO-Sveriges dåvarande ordförande Thorvald Berthelsen. Det resulterade 1976 i bildandet av Sala Amatörförening för Tvärvetenskap (SAT). Sedan dess har Mats varit en klippa inom UFO-Sverige och axlat många uppdrag. Om allt detta och mycket mer därtill står att läsa i Mats ännu opublicerade självbiografi. Jag hoppas den snart kan publiceras i någon form, kanske på nätet. Där kan man följa alla spännande och dråpliga händelser som Mats varit med om inom UFO-Sverige. Jag har själv stor nytta av hans manus när jag nu arbetar med en ny uppdaterad utgåva av UFO-Sveriges historia som är tänkt att bli klar till organisationens 40-årsjubileum 2010.


Mats Nilsson på besök i AFU 29 sept. 1996


Mats Nilssons omsorg om riksorgansationen och hans humanistiska patos går som en röd tråd genom självbiografin. Han uttrycker det bäst själv i inledningen: "UFO-Sverige ligger mig mycket varmt om hjärtat, inte för att jag är intresserad av ufofenomenet enbart, utan för det utgör också en kamratförening där sammanhållningen är den springande punkten."Två glada ufologer, Mats Nilsson och Carl-Anton Mattsson, på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 1 nov. 2008


Friday, August 21, 2009

UFO-utställningar

Dagen har jag ägnat åt att leta gamla UFO-Sverigefoton i arkivet samt planera hur vi ska använda AFU:s fjärde lokal, den vi kallar C-lokalen. Vi kommer bland annat att placera gamla UFO-Sverigeutställningar där samt vår stora samling dubletter av pressklipp och artiklar. Passade också på att äta lunch i AFU:s arbetslokal med vår trogne arkivarie Sven-Olov Svensson, som alltid finns på plats.

Sven-Olov Svensson i AFU:s "lunchrum"

När jag betraktar UFO-Sveriges gamla utställningar i C-lokalen blir det tydligt hur ämnet förändrats genom åren. Utställningarna ger också en god bild av det svenska föreningslivets utveckling eller kanske man skall säga avveckling. I vår Internetbaserade tid blir det allt svårare att upprätthålla föreningsliv i traditionell form. Men därmed går också mycket av den sociala sidan av föreningslivet förlorad.

En av utställningsskärmarna som presenterar Enköpings UFO-förening 1986

En av UFO-Sveriges mera lyckade utställningar arrangerades av Köpings UFO-förening i samarbete med Köpings museum mellan 1978-1984. Över 10.000 personer besökte utställningen sommaren 1978. En lyckad PR-satsning var det stora tefat som placerades på Ikeas parkeringsplats, väl synligt från E18. Tefatet var 5,5 meter i diameter och vägde 250 kilo. Det lockade många semesterfirare till museet.En annan lyckad satsning var på Postmuseum i Stockholm 26 september till 9 november 1980. I samband med museet utställning Rymdfrimärken visade UFO-Sverige utställningen UFO - fantasi eller verklighet. Mer än 10.000 personer såg denna utställning, vilket var det högsta besökssiffra man haft under liknande tidsperiod. Ett hundratal åhörare fick också tillfälle att lyssna till ett föredrag av UFO-Sveriges nyvalde ordförande Christer Nordin.

Håkan Ekstrand (t.v.) och Mats Nilsson pratar med besökare på UFO-Sveriges utställning på Postmuseum hösten 1980

Sunday, August 16, 2009

Vetenskaplig nyfikenhet

Ufofenomenet är en av vår tids verkligt stora och fascinerande gåtor. Stora mängder data har samlats av organisationer i många länder. I Sverige har vi i Arkivet för UFO-forskning cirka 18.000 svenska ufofall där hundratals observationer är verkligt intressanta och borde bli föremål för vidare forskning och dokumentation. Men var är forskarna? Något som förvånat mig en lång tid är bristen på vetenskaplig nyfikenhet rörande ufofenomenet från svenska forskare, akademiker och intellektuella. Är det bara en fråga om okunnighet om data eller rädsla för att engagera sig i ett kontroversiellt ämne? Det är som om svenska forskare saknar, vad jag skulle vilja kalla, existentiell nyfikenhet. Jag har alltid levt i föreställningen att som forskare hade man den psykologiska läggningen att man var nyfiken på tillvarons gåtor och kunskapens gränser. Kanske är det inte så?


Den fransk-amerikanske ufologen Jacques Vallee funderar mycket kring dessa frågor i den synnerligen läsvärda Confrontations. A scientist´s search för alien contact (1990). Angående mängden data som samlats om ufo skriver han: "The realization that none of this material has ever been seriously examined by professional scientists is staggering. Strictly in terms of the sociology of science, the refusal to consider the facts of the UFO phenomenon is a remarkable statement about the narrow limits within which our society authorizes the serious pursuit of knowledge."Redan K. Gösta Rehn, svensk ufologis nestor, kommenterade denna problematik i sin första bok De flygande tefaten. Dokument och teori (1966): "Svenska vetenskapsmän har knappast gjort sig mödan att sätta sig in i problemet. De konstaterar kort och gott att flygande tefat ej kan existera, eftersom de enligt observatörernas vittnesmål inte följer fysiken lagar."


Vad jag skulle vilja se är forskare inom olika discipliner som verkligen ger sig ut på fältet och intervjuar observatörer. Inte bara kategoriskt uttalar sig om ämnet utan egen erfarenhet av empiriska data. Synpunkter från punschverandan - som jag brukar kalla det. Här finns en mängd olika intressanta infallsvinklar. Till exempel en jämförande studie av de fall där ufo påverkat bilar, elektriska apparater och inte minst fysiologisk påverkan på människor, brännskador, paralysering med mera.


Vad vi amatörer kan göra är att fortsätta samla data och med UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning lägga en grund för kommande vetenskaplig forskning. Sedan är det bara att hoppas att det med tiden dyker upp enskilda forskare som vågar vara vägröjare och som har en rejäl dos av egenskapen existentiell nyfikenhet parad med handlingskraft.

Sunday, August 9, 2009

UFO-Sveriges historia

Idag har jag ägnat mig åt att leta bilder i arkivet för att illustrera min långa artikel om UFO-Sveriges historia. Historiken finns att läsa både på min egen hemsida och på UFO-Sveriges plus att den är utgiven som småtryck. Den som tycker att svensk ufologi inte utvecklats under åren rekommenderar jag att läsa min historik. Det är ett imponerande arbete som lagts ner av många ufologer sedan startåret 1970 och som resulterat i att vi idag har bättre data om ufofenomet och en ordentlig grund för fortsatt forskning.

Birgitta Andersson, nyvald ordförande 1979, samt avgående ordföranden Thorvald Berthelsen vid UFO-Sveriges riksstämma i Köping 7 april 1979

När jag idag läser igenom historiken, som publicerades i UFO-Aktuellt 1995-1996 ser jag att mycket fattas som borde varit med och en hel del formuleringar har blivit mindre lyckade. Förhoppningsvis kommer jag framöver att hinna skriva en reviderad historik som också tar med utvecklingen efter 1995.

UFO-Sveriges styrelse 1980. Fr. v. Mats Nilsson, Carl-Olov Pettersson, Annika Nordin, Christer Nordin, Håkan Ekstrand

Det är alltid med en varm känsla av nostalgi jag bläddrar bland gamla ufosverigefoton. Samtidigt noterar jag att det fattas foton från många år och olika evenemang. Du som har gamla foton från UFO-Sveriges riksstämmor eller andra arrangemang får gärna maila dom till mig. Gamla ufosverigerävar får väl glädja sig åt några minnen här på bloggen.

Bertil Kuhleman (t.v.) och dåvarande ordförande Christer Nordin vid riksstämman i Gävle 13 april 1985


Wednesday, August 5, 2009

Ufokonst

Ämnet ufo fångar vår fantasi på många sätt. Det är fascinerande att följa hur bilderna av ufo och främmande varelser förändras med tiden. Inte minst blir förändringarna tydliga när det gäller skillnaden i bokframsidor från 1950-talet och 2000-talet. Framsidan på min egen nya bok Främlingar på vår jord. Ufokontakter i Sverige har skapats av konstnären Max Magnus Norman och föreställer kontaktmannen Richard Höglunds första möte med ufovarelser 1965. Max Magnus Norman har mycket suggestivt fångat upplevelsen i sin illustration. Besök gärna hans egen hemsida för att se andra konstverk.

När det gäller suggestiva äldre bokframsidor skulle jag nog vilja ge ett förstapris till originalupplagan av Desmond Leslies och George Adamskis Flygande tefat har landat från 1953. Inte undra på att den gamle ufologen Gordon Creighton kallade den "the book that was dynamite". Det var den på många sätt.


Med 1980-talet och det stora massmediala genomslaget för Whitley Striebers bok Närkontakt förändrades bilden av, framför allt, ufovarelsen. Den lilla, närmast insektsliknande, humanoiden blev nu standard för hur utomjordingar skulle se ut trots att den bara representerade en del av rapporterade iakttagelser.


Själv föredrar jag de gamla 50-talsbilderna. Delvis av nostalgiska skäl men också för att jag upplever dem som konstnärligt av hög kvalitet. Du som vill se mer av ufokonst hittar mycket om du skriver in ufo art i Google. Passa också på att beskåda Jim Nicholls ufo art.

Saturday, August 1, 2009

Ufo och undervattensbaser

De senaste veckorna har både svenska och internationella media kommenterat en artikel från Russia Today av den ryske före detta officeren och ufologen Vladimir Azhazha. Enligt artikeln har man släppt en rapport från en specialenhet inom ryska flottan där det redogörs för flera märkliga möten med ufo eller snarare uso - unidentified submarine objects. Specielenheten har dokumenterat flera fall där både ryska fartyg och ubåtar konfronterats med oidentiferade undervattensfarkoster och även varelser. Det är svårt att i nuläget bedöma hur seriös informationen är men oavsett det så är det ett faktum att det finns en tydlig koppling mellan ufo och vatten.

UFO rapporteras ofta över eller i både insjöar och hav. Mycket märkliga är de svenska fall där missilformade objekt störtat i sjöar men där trots noggranna undersökningar av militären inga objekt påträffats. Flera sådana fall inträffade i Sverige 1946 till exempel det berömda Kölmjärvfallet.

Det har under många år spekulerats att ufo skulle ha baser i de stora haven. En av de första att på allvar framföra den teorin var biologen Ivan T. Sanderson i sin bok Uninvited visitors (1969). Idag vimlar det av mer eller mindre seriösa påståenden om undervattensbaser, ofta kopplade till områden i Västindien. Detta tema dyker också upp i originalartikeln från Russia Today. Där sägs: "Ocean ufos often show up wherever our or NATO´s fleets concentrate. Near Bahamas, Bermudas, Puerto Rico, they are most often seen in the deepest part of the Atlantic Ocean, in the southern part of the Bermuda triangle, and also in the Caribbean Sea."

De som har läst min nya bok Främlingar på vår jord noterar att kontaktmannen Richard Höglund påstod att han togs till en undervattensbas i Bahamas 1967. I sina böcker Alien Base (1998) och Unearthly Disclosure (2000) presenterar ufologen Timothy Good flera intressanta fall och intervjuer som tyder på okända aktiviteter under haven. Han redogör för flera kontaktfall från Puerto Rico där vittnen påstår sig blivit bortförda till en undervattensbas liknande den som Richard Höglund beskrev. Även den låg i samma område i Västindien. I Unearthly Disclosure finns ett uttalande av ufologen Jorge Martin i Puerto Rico. En officer i den amerikanska flottan berättade för Jorge Martin vid en intervju:

"Vi vet att under jorden i sydvästra delarna av Puerto Rico finns en enorm underjordisk anordning som utvidgar sig under havet så långt som till ön Mona... Det är en bas för "någonting" eller "någon" som inte kommer härifrån, det verkar vara något utomjordiskt. Vi har följt den här situationen i många år och vi vet att dom finns därnere...".

Det skall bli intressant att se om det kommer några ytterligare data om den ryska rapporten. Kanske någon av våra vänner som kan ryska har möjlighet att följa upp det hela. För dig som vill läsa mer om kopplingen mellan ufo och vatten finns den utmärkta sidan Water UFO av den amerikanske ufologen Carl Feindt.