Monday, August 24, 2009

Grattis Mats

Idag vill jag framföra ett stort och hjärtligt GRATTIS till Mats Nilsson som fyller 64 år. Mats sköter UFO-Sveriges kansli i Sala och är sekreterare och lokalgruppsansvarig i UFO-Sverige. Dessutom en av redaktörerna för UFOraden/Rapportnytt där han alltid i trivsamma ledare kommenterar vad som sker inom riksorganisationen. Att Mats brinner för och älskar sitt UFO-Sverige kan ingen ta miste på som följer hans ledare.Mats Nilsson på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 1 nov. 2008

Mats tillhör svensk ufologis verkliga oldboys. Hans aktiva ufointresse sträcker sig ända tillbaka till 1967, tre år innan UFO-Sverige bildades. Lite bränd på ufologin blev Mats de första åren som medlem i organisationen ABC - Association Brotherhood Contactgroup, under ledning av Bjarne Håkansson. När Mats skickade in en rapport om en egen ufo-observation 1967 fick han till svar: "Ni har bevittnat ett besök från planeten Venus". Kanske inte riktigt det svar han hade väntat sig.


Sekreteraren i arbete. Styrelsemöte 22 april 1995


Mats ufointresse tog ny fart i december 1975 när han lyssnade till ett föredrag i Sala av UFO-Sveriges dåvarande ordförande Thorvald Berthelsen. Det resulterade 1976 i bildandet av Sala Amatörförening för Tvärvetenskap (SAT). Sedan dess har Mats varit en klippa inom UFO-Sverige och axlat många uppdrag. Om allt detta och mycket mer därtill står att läsa i Mats ännu opublicerade självbiografi. Jag hoppas den snart kan publiceras i någon form, kanske på nätet. Där kan man följa alla spännande och dråpliga händelser som Mats varit med om inom UFO-Sverige. Jag har själv stor nytta av hans manus när jag nu arbetar med en ny uppdaterad utgåva av UFO-Sveriges historia som är tänkt att bli klar till organisationens 40-årsjubileum 2010.


Mats Nilsson på besök i AFU 29 sept. 1996


Mats Nilssons omsorg om riksorgansationen och hans humanistiska patos går som en röd tråd genom självbiografin. Han uttrycker det bäst själv i inledningen: "UFO-Sverige ligger mig mycket varmt om hjärtat, inte för att jag är intresserad av ufofenomenet enbart, utan för det utgör också en kamratförening där sammanhållningen är den springande punkten."Två glada ufologer, Mats Nilsson och Carl-Anton Mattsson, på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 1 nov. 2008