Sunday, September 26, 2010

Lyckad kurshelg

Så har vi klarat av 2010 års upplaga av UFO-Sveriges fältundersökarkurs på Hållsta. Det blev lite trångt i rummen den här gången eftersom vi var hela 50 anmälda, varav ett tiotal nybörjare. De flesta deltagarna anlände redan på fredagskvällen. Lördagens program inleddes med att Clas Svahn introducerade FOI:s nya ufoansvariga, Eva Bernhardsdotter, som passade på lära sig lite nytt om ufo, särskilt vad gäller misstolkningar.

Eva Bernhardsdotter, FOI och Clas Svahn

Efter att Clas och jag presenterat UFO-Sveriges idéprogram och policy för nybörjarna fortsatte Clas med en gedigen genomgång av misstolkningar för nybörjargruppen medan jag, för fortsättarna, gick igenom de svårigheter som kan uppstå när man undersöker komplicerade kontaktfall. De fick därefter ett kontaktfall att studera i smågrupper för att slutligen redovisa hur de skulle gå tillväga vid en undersökning. UFO-Sveriges nye fältundersökare Per Eriksson berättade om ett nyligen inträffat komplicerat fall från Odensbacken som han är i färd med att undersöka.

Per Eriksson berättar om ufohändelsen i Odensbacken 

Efter att jag presenterat Arkivet för UFO-forsknings historia och utveckling för alla deltagare undfägnades vi en utsökt middag bestående av ungsbakad lax med potatis. Personalen på Hållsta, bland annat Mia och Ewalena, gjorde verkligen allt för att vi skulle trivas. De ska ha stort beröm för den utmärkta maten och servicen.

Middagen var superb

Efter middagen blev det som vanligt tipspromenad och uppsändande av ufoballonger. Det blåsiga vädret gjorde det svårt att få iväg ballongerna men fyra, fem stycken lyckades vi i alla fall få till väders, till stor förtjusning för de teve- och radioteam som var där för att dokumentera kursen. Resten av kvällen ägnades åt trivsam samvaro och diskussioner om allt mellan himmel och jord.

Inte alldeles lätt att få ufoballongen att lyfta i blåsten

Söndagen handlade mycket om vittnespsykologi där vi fick intressanta inblickar i problemet att identifera ubåtar, något som väldigt mycket påminner om att identifera ufofenomen. Clas presenterade också den nya organisationen för rapportcentralen där Tobias Lindgren blir ansvarig med fyra "gruppchefer" under sig: Kaj Hahne, Joakim Eriksson, Anders Berglund och Tage Bång.

Clas beskriver rapportcentralens nya organisation

Som helhet en intensiv och lyckad kurs där alla uttryckte sin uppskattning, både gamla ufologer och nybörjare som för första gången fick möta det glada UFO-Sverigegänget.

Ole Jonny Braenne, UFO-Norge och AFU:s Anders Liljegren hade mycket att prata om

Thursday, September 23, 2010

AFU international

Våren 1975 var AFU, som då hette Arbetgruppen för ufologi, en mycket blygsam verksamhet. Två bokhyllor med sammanlagt cirka 350 titlar stod hemma i Kjell Jonssons lilla enrummare i Södertälje. Våren 1975 startade jag ett litet stencilerat nyhetsblad för att vi skulle kunna informera om nya ufoböcker och forskning. Bladet heter i dag AFU newsletter och har hunnit utkomma med 52 nummer.

En något yngre Håkan B. vid AFU:s bokhyllor 6 mars 1976

I nyhetsbladets första nummer, mars-april 1975, presenterade jag bakgrund och visioner för verksamheten:
"Ett välförsett, systematiskt uppbyggt och fungerande bibliotek anser vi vara en av de viktigaste förutsättningarna för UFO-forskning. Svårigheten att på kort tid och utan alltför stora ekonomiska uppoffringar få fram litteratur med någon särskild aspekt fann vi vara en av de mest hämmande faktorerna vid våra egna undersökningar... Tanken är att på detta sätt lägga en så god grund som möjligt för vad vi hoppas skall kunna utvecklas till ett erkänt specialbibliotek för UFO-litteratur i Sverige."


I dag är visionen verklighet i allra högsta grad. AFU är, vad vi vet, världens största ufoarkiv och bibliotek. Och de senaste två åren har hjulen börjat snurra allt fortare. Samlingar med ufomaterial från hela världen anländer i stort sett varje vecka. Om allt går väl så kommer inom några månader en av världens största privata samlingar av ufolitteratur att skeppas till AFU och flera internationella donationer av material står på tur. Vårt rykte som en seriös och stabil institution har spridit sig över världen. Med denna utveckling måste vi sannolikt snart söka bidrag till ett rullhyllesystem även till biblioteket.

Anders Liljegren filosoferar inför AFU:s klassiska problem: hur får vi plats med det här? 

Om jag i dag, 35 år efter förra visionen, skulle ge en förnyad vision av vår verksamhets utveckling framöver så lyder den så här: AFU är inte bara världens största ufoarkiv och bibliotek utan har också, genom privata donationer, utvecklats till världens främsta centrum för internationell ufoforskning. Allt inrymt in nya anpassade lokaler och med anställda arkivarier, fältundersökare och forskare med specialkompetens. Årliga forskarkongresser hålls i Norrköping där världens främsta ufologer/forskare presenterar nya rön.


En lång resa börjar med ett litet steg. UFO-Sveriges fältundersökarkurs står på tur. Hållsta nästa!

Friday, September 17, 2010

Kursplanering

De närmaste dagarna kommer jag att ägna åt den sista fasen i min planering för UFO-Sveriges fältundersökarkurs på Hållsta konferens nästa helg. Kursgården är alldeles utmärkt men ligger i ett lite tråkigt industriområde utanför Eskilstuna. Idealiskt vore att hitta en kursgård som höll samma låga pris men låg lite mera lantligt eller idylliskt om man så vill. Dels för att möjligheten då finns att studera stjärnhimlen och bättre kunna uppleva vår klassiska "rit" - uppsändande av ufoballonger och dels för att tipspromenaden kan läggas utomhus. Personligen gillar jag också känslan av naturmystik som funnits vid tidigare kursgårdar, som legat nära skog och sjö.

Nerikes Allehanda 16 september 1977

I år är inte mindre än 48 personer anmälda till kursen. Det måste vara något av ett rekord de senaste åren. Roligt att så många nybörjare anmält sig. Ändå har vi en bit kvar till 1970-talets rekordnivåer. Det första året, 1977, deltog 73 medlemmar. När Thorvald (Bevan) Berthelsen drog igång kursverksamheten på Lersätersgården utanför Kolsva 1977 innebar det ett stort kliv framåt för UFO-Sverige. För första gången i svensk ufohistoria utbildades svenska ufologer för att förbättra kvalitén på fältundersökningar. Kurserna har sedan fortsatt år efter år och har också utvecklats till trevliga träffar där både gamla och nya ufologer kan umgås under gemytliga former.

Foto från första kursen 1977. Gamla ufologer kan känna igen flera ansikten

Ni som hänger med i ufonyheterna har noterat att den amerikanske ufologen Wendelle Stevens nyligen avled. Jag korresponderade med honom åren 1981-1991 där vi framförallt diskuterade kontaktfall. Stevens var under sina tidiga ufoår knuten till APRO - Aerial Phenomena Research Organization men övergick mer och mer till att själv undersöka och publicera kontroversiella kontaktfall. Mycket kritik fick han för sitt stöd till Eduard Meier. Stevens var väl inte alltid så noga med att kontrollera sanningshalten i de fall han publicerade men trots det gjorde han en god insats genom att dokumentera mängder av kontaktfall som många andra struntade i. Boksynta ufologer känner igen hans titlar genom att de ofta börjar med UFO contact from planet... .


I den lokala pressbyrån hittade jag i dag första numret av den engelska tidskriften UFO matrix, utgiven av Philip Mantle. En imponerande tidskrift i färg på 100 sidor. Han har lyckats samla åtskilliga internationellt kända ufologer som skribenter till exempel Nick Pope, David Clarke, Kevin Randle och Scott Corrales. Här finns även vår egen Clas Svahn som kommer att ha en regelbunden spalt i tidskriften. I första numret skriver Clas om Arkivet för UFO-forskning. Fin PR för oss. Hoppas bara att UFO Matrix överlever. Det är ett riskprojekt att ge ut en papperstidskrift i dag.Sunday, September 12, 2010

Ufo-blogg och romantik

Skönt med en långhelg som jag bland annat ägnat åt diverse ufojobb. Lyckats bli klar med en artikel om  kontaktpersoner för UFO-Aktuellt och också fortsatt ordna det nya klipparkivet i AFU. Det innebär mycket flyttande och bärande mellan våra lokaler. I C-lokalen träffade jag i helgen vår nya Fas3:are Leif Åstrand som jobbade extra. Han är mycket datorkunnig och skannar allt material vi fått låna från engelska Contact international. Vi hann med en pratstund innan jag fortsatte till D-arkivet.

Leif Åstrand skannar engelskt ufomaterial

En riktigt trevlig upptäckt gjorde jag i helgen. Vi har fått en ny bloggare i UFO-Sverige. Det är vår fältundersökare Anders Berglund som startat bloggen Ufospaning där han bland annat berättar om sina undersökningar av olika ufofall. Mycket välskriven och med ett fint bildmaterial. Extra roligt är att UFO-Sverige bidragit till en ökning av romantiken i vårt lilla land. Anders har nämligen funnit sitt hjärtas lady i Amanda Fredriksson, en av våra unga fältundersökare. Det är bara att önska Anders och Amanda lycka till med både ufoundersökningarna och kärleken. Inte alldeles obekant är väl att även jag hittat "universums mest underbara" (som Anders beskriver sin Amanda), genom UFO-Sverige, min lady Susanne. Där ser man vad UFO-Sverige kan "ställa till med".

Amanda Fredriksson och Anders Berglund vid riksstämman i Kalmar 22 maj 2010

För övrigt har jag börjat läsa Hunt for the skinwalker. Science confronts the unexplained at a remote ranch in Utah. Det är en riktig nagelbitare som man inte får vara mörkrädd om man skall ge sig in i. En dokumentation av alla de märkliga och skrämmande fenomen som uppträder vid en ranch i USA. Här finns det mesta i ufo och forteana-väg. Recension kommer i UFO-Aktuellt.

Thursday, September 9, 2010

AFU behöver Ditt stöd. Bli sponsor!

Alla som följt min blogg sedan starten 2009 har kunnat konstatera att Arkivet för UFO-forskning utvecklats mycket positivt det senaste året. Samlingar från hela världen kommer in i en strid ström. Ufologer, inte bara i Sverige, väljer att donera sitt material till AFU därför att de vet att vi är en seriös och stabil institution med stor kapacitet och erfarenhet. Och vi är internationellt unika genom att ha anställd personal.

AFU:s arkivarie Sven-Olov Svensson

Från och med hösten 2009 fick vi möjlighet att anställa Fas3-personer på två år, vilket varit positivt både för ekonomin och för långsiktiga projekt. Hur länge den möjligheten kommer att finnas vet vi dock inte. Därför tycker jag det är viktigt att berätta hur det kommer sig att vi kunnat hålla igång verksamheten och sakta men säkert utvecklats sedan starten 1973.

Håkan Landin, vår förste fas3-are, med Sven-Olov vid rapportarkivet

Det gamla uttrycket, många bäckar små, stämmer väl in på AFU. Det är de små men regelbundna gåvorna som gjort det möjligt för oss att fortsätta verksamheten år efter år. När vi växte starkt under 1990-talet och  mera formaliserat införde möjligheten att bli sponsor har en trogen skara betalat 50 kronor eller mer per månad till AFU. Med denna hjälp har vi klarat våra basutgifter i form av hyra, el med mera för våra lokaler. Ett stort TACK till er alla som givit och ger oss sitt stöd.

Er bloggare i d-lokalen, förenings-och personhistoriska arkivet

AFU står nu inför nya och stora utmaningar. Vi blir alltmer internationella och frågor och önskemål om information och service för olika projekt, till exempel skanningshjälp ökar. Inom några år har vi möjligheten att utvecklas till ett verkligt forskningscenter. Men det kräver en långsiktigt tryggad ekonomi. Därför vill jag rikta en uppmaning till dig som läser denna blogg - kom med i vårt sponsorgäng!

Ditt stöd hjälper oss att lösa ufogåtan

Om du avstår 50 kronor i månaden eller mer så räknas du som sponsor. Summan kan lätt sättas in på vårt plusgirokonto 49 07 14-3 Arkivet för UFO-forskning. Med ett tillräckligt antal sponsorer kan vår verksamhet tryggas för framtiden. Och du bidrar till forskningen kring en av vår tids mest fascinerande gåtor.
Ditt bidrag är viktigt. Stöd AFU - blir sponsor!

Thursday, September 2, 2010

Nya klipparkivet växer fram

Medan Anders Liljegren katalogiserat tidskrifter har jag i kväll ägnat mig åt att bygga upp det nya klipparkivet i vår stora arbetslokal. Nu delar vi upp B-lokalen så att det vänstra rummet rymmer klippsamlingen och det högra rapportarkivet. Det skall förhoppningsvis göra det hela mera lättarbetat med en tydligare ordning.

Det nya klipparkivet

Klippsamlingen växer oavbrutet. Vi har i dag cirka 30.000 svenska pressklipp varav 19.000 finns i vår databas som omfattar åren 1970-1997. Dessutom har vi fått donationer av stora samlingar norska, danska och finska pressklipp. Även andelen utomnordiska klipp ökar och behöver ordnas efter land och år. När det nya klipparkivet är klart är förhoppningen att vi kan anställa en klippansvarig i Fas3 som kan ägna sig enbart åt vår stora pressklippsamling.


Under sin nyligen avslutade semester har Anders Liljegren jobbat hårt med att få ordning i biblioteket. Böckerna är nu omflyttade på hyllorna så det finns växtplats. Anders har dessutom flyttat bort allt som inte skall vara i biblioteket och allmänt snyggat till så det hela nu ser riktigt prydligt ut.


Det enda jag saknar i biblioteket är läsplatser eller forskarplatser men utrymmet medger inte allt. Vi kan ändå vara stolta över att biblioteket nu består av inte mindre än 13.000 volymer, cirka 9.000 titlar. Totalt 429 hyllmeter. Man skulle kunna ägna flera liv åt att bara sitta i biblioteket och läsa.