Thursday, September 2, 2010

Nya klipparkivet växer fram

Medan Anders Liljegren katalogiserat tidskrifter har jag i kväll ägnat mig åt att bygga upp det nya klipparkivet i vår stora arbetslokal. Nu delar vi upp B-lokalen så att det vänstra rummet rymmer klippsamlingen och det högra rapportarkivet. Det skall förhoppningsvis göra det hela mera lättarbetat med en tydligare ordning.

Det nya klipparkivet

Klippsamlingen växer oavbrutet. Vi har i dag cirka 30.000 svenska pressklipp varav 19.000 finns i vår databas som omfattar åren 1970-1997. Dessutom har vi fått donationer av stora samlingar norska, danska och finska pressklipp. Även andelen utomnordiska klipp ökar och behöver ordnas efter land och år. När det nya klipparkivet är klart är förhoppningen att vi kan anställa en klippansvarig i Fas3 som kan ägna sig enbart åt vår stora pressklippsamling.


Under sin nyligen avslutade semester har Anders Liljegren jobbat hårt med att få ordning i biblioteket. Böckerna är nu omflyttade på hyllorna så det finns växtplats. Anders har dessutom flyttat bort allt som inte skall vara i biblioteket och allmänt snyggat till så det hela nu ser riktigt prydligt ut.


Det enda jag saknar i biblioteket är läsplatser eller forskarplatser men utrymmet medger inte allt. Vi kan ändå vara stolta över att biblioteket nu består av inte mindre än 13.000 volymer, cirka 9.000 titlar. Totalt 429 hyllmeter. Man skulle kunna ägna flera liv åt att bara sitta i biblioteket och läsa.