Thursday, September 23, 2010

AFU international

Våren 1975 var AFU, som då hette Arbetgruppen för ufologi, en mycket blygsam verksamhet. Två bokhyllor med sammanlagt cirka 350 titlar stod hemma i Kjell Jonssons lilla enrummare i Södertälje. Våren 1975 startade jag ett litet stencilerat nyhetsblad för att vi skulle kunna informera om nya ufoböcker och forskning. Bladet heter i dag AFU newsletter och har hunnit utkomma med 52 nummer.

En något yngre Håkan B. vid AFU:s bokhyllor 6 mars 1976

I nyhetsbladets första nummer, mars-april 1975, presenterade jag bakgrund och visioner för verksamheten:
"Ett välförsett, systematiskt uppbyggt och fungerande bibliotek anser vi vara en av de viktigaste förutsättningarna för UFO-forskning. Svårigheten att på kort tid och utan alltför stora ekonomiska uppoffringar få fram litteratur med någon särskild aspekt fann vi vara en av de mest hämmande faktorerna vid våra egna undersökningar... Tanken är att på detta sätt lägga en så god grund som möjligt för vad vi hoppas skall kunna utvecklas till ett erkänt specialbibliotek för UFO-litteratur i Sverige."


I dag är visionen verklighet i allra högsta grad. AFU är, vad vi vet, världens största ufoarkiv och bibliotek. Och de senaste två åren har hjulen börjat snurra allt fortare. Samlingar med ufomaterial från hela världen anländer i stort sett varje vecka. Om allt går väl så kommer inom några månader en av världens största privata samlingar av ufolitteratur att skeppas till AFU och flera internationella donationer av material står på tur. Vårt rykte som en seriös och stabil institution har spridit sig över världen. Med denna utveckling måste vi sannolikt snart söka bidrag till ett rullhyllesystem även till biblioteket.

Anders Liljegren filosoferar inför AFU:s klassiska problem: hur får vi plats med det här? 

Om jag i dag, 35 år efter förra visionen, skulle ge en förnyad vision av vår verksamhets utveckling framöver så lyder den så här: AFU är inte bara världens största ufoarkiv och bibliotek utan har också, genom privata donationer, utvecklats till världens främsta centrum för internationell ufoforskning. Allt inrymt in nya anpassade lokaler och med anställda arkivarier, fältundersökare och forskare med specialkompetens. Årliga forskarkongresser hålls i Norrköping där världens främsta ufologer/forskare presenterar nya rön.


En lång resa börjar med ett litet steg. UFO-Sveriges fältundersökarkurs står på tur. Hållsta nästa!