Thursday, September 9, 2010

AFU behöver Ditt stöd. Bli sponsor!

Alla som följt min blogg sedan starten 2009 har kunnat konstatera att Arkivet för UFO-forskning utvecklats mycket positivt det senaste året. Samlingar från hela världen kommer in i en strid ström. Ufologer, inte bara i Sverige, väljer att donera sitt material till AFU därför att de vet att vi är en seriös och stabil institution med stor kapacitet och erfarenhet. Och vi är internationellt unika genom att ha anställd personal.

AFU:s arkivarie Sven-Olov Svensson

Från och med hösten 2009 fick vi möjlighet att anställa Fas3-personer på två år, vilket varit positivt både för ekonomin och för långsiktiga projekt. Hur länge den möjligheten kommer att finnas vet vi dock inte. Därför tycker jag det är viktigt att berätta hur det kommer sig att vi kunnat hålla igång verksamheten och sakta men säkert utvecklats sedan starten 1973.

Håkan Landin, vår förste fas3-are, med Sven-Olov vid rapportarkivet

Det gamla uttrycket, många bäckar små, stämmer väl in på AFU. Det är de små men regelbundna gåvorna som gjort det möjligt för oss att fortsätta verksamheten år efter år. När vi växte starkt under 1990-talet och  mera formaliserat införde möjligheten att bli sponsor har en trogen skara betalat 50 kronor eller mer per månad till AFU. Med denna hjälp har vi klarat våra basutgifter i form av hyra, el med mera för våra lokaler. Ett stort TACK till er alla som givit och ger oss sitt stöd.

Er bloggare i d-lokalen, förenings-och personhistoriska arkivet

AFU står nu inför nya och stora utmaningar. Vi blir alltmer internationella och frågor och önskemål om information och service för olika projekt, till exempel skanningshjälp ökar. Inom några år har vi möjligheten att utvecklas till ett verkligt forskningscenter. Men det kräver en långsiktigt tryggad ekonomi. Därför vill jag rikta en uppmaning till dig som läser denna blogg - kom med i vårt sponsorgäng!

Ditt stöd hjälper oss att lösa ufogåtan

Om du avstår 50 kronor i månaden eller mer så räknas du som sponsor. Summan kan lätt sättas in på vårt plusgirokonto 49 07 14-3 Arkivet för UFO-forskning. Med ett tillräckligt antal sponsorer kan vår verksamhet tryggas för framtiden. Och du bidrar till forskningen kring en av vår tids mest fascinerande gåtor.
Ditt bidrag är viktigt. Stöd AFU - blir sponsor!