Tuesday, August 3, 2010

Svenska ufologer

Denna min sista semestervecka har jag passat på att kontakta äldre svenska ufologer som varit aktiva på 1960- och 70-talet. Historiker kommer väl någon gång att upptäcka att det finns och har funnits flera tusen människor i Sverige som aktivt sysslat med ufofrågan på olika sätt, ofta i de cirka 180 ufoföreningar/grupper som funnits sedan 1958. Här kan man tala om en folkrörelse, även om den är lite udda sett i allmänhetens ögon. Min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010 är ett första försök att dokumentera den svenska uforörelsen som en del av folkrörelsesverige. Jag hoppas någon professionell historiker tar upp tråden och med hjälp av det person- och föreningshistoriska arkiven i AFU skriver en mera utförlig historik.

Dokument i arkivet. Ett kuvert från ufologen Henry Svensson 1978

Ett av syftena med att kontakta äldre ufologer är förstås att höra om de har kvar ufomaterial som kan doneras till AFU. Flera fina samlingar har kommit in till AFU den vägen. I går pratade jag med Peter Byrsell, ansvarig för UFO-Halmstad några år på 1970-talet. Han hade tyvärr kastat allt ufomaterial, vilket förstås känns sorgligt men det är tyvärr ett svar jag får ganska ofta. Peters intresse övergick till astronomi och meteorologi och han är i dag aktiv i Väderbitarna - riksföreningen för väderintresserade. Jag kunde därför passa på att berätta lite om UFO-Sveriges samarbete med SMHI och att SMHI:s gamla rullhyllor nu står i AFU. Inköpta för det bidrag vi fick från Riksarkivet 2006.

Dokument i AFU. Affisch från Malmö interplanetariska sällskaps 20-årsjubileum 1978

Lite större tur hade jag när jag lyckades spåra Rolf Reimer som var aktiv i UFO-Tyringe i början av 1970-talet. Som 20-åring gav han sig av till USA och träffade där bland annat ufologen Ray Stanford. Rolf hade kvar en del foton från resan och kanske också lite annat ufomaterial som han lovade skicka till AFU.

Ray och Rex Stanfords bok om sina ufoupplevelser, utgiven på Parthenon 1959 

Så har jag också börjat läsa George Adamski. A herald for the space brothers av den holländske teosofen/esoterikern Gerard Aartsen. Det är inte en kritisk biografi utan en jämförelse mellan Adamskis filosofi och den esoteriska traditionen representerad av Helena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey med flera. Författaren är sedan flera år knuten till Share international, den organisation som startats av den brittiske kontaktmannen och teosofen Benjamin Creme. Den som vill läsa mer om Aartsen och hans projekt kan gå in på hans hemsida. På min hemsida finns en kort engelsk artikel om Benjamin Creme som jag skrev för AFU Newsletter 1982.


Nu blir det Karlstad tre dagar och sedan att bära kartonger med gamla UFO-Aktuellt på lördag.