Tuesday, August 17, 2010

Kontaktfall och teosofi

Den som seriöst går in för att studera och undersöka ufofenomen och särskilt kontaktfall har nytta av ett historiskt perspektiv. Med det menar jag att inte bara skaffa sig kunskap om ufoutvecklingen från 1946 och framåt utan titta på liknande fenomen, myter och föreställningar i historien. Vid flera tillfällen och i olika artiklar har jag pekat på kopplingar och likheter mellan den teosofiska rörelsens fenomen och ideer och våra dagars kontaktfall.

Den senaste tiden har jag läst om en hel del baslitteratur om Teosofiska sällskapets historia. Rörelsen skapades av ryskan Helena Petrovna Blavatsky 1875. Här finner vi nästan alla de fenomen och föreställningar som sedan dyker upp i 1950-talets kontaktfall. Beskrivningar av mängder av paranormala fenomen, kontakt och kommunikation med "jordbaserade främlingar" som rör sig okända ibland oss i samhället. Enda skillnaden är att det i stort sett aldrig nämns något om farkoster - tefat.

En intressant dokumentation om Helena Petrovna Blavatsky som "kontaktperson"

Flera seriösa ufologer har på allvar spekulerat om möjligheten av att en del av ufofenomenen skulle kunna ha sitt ursprung i okända (hemliga) grupper på jorden som utvecklat en avancerad teknologi. Här skulle vi hitta förklaringen till att många humanoidobservationer rör rent mänskliga individer utan skyddsdräkt. Det kan vara intressant att notera att även den amerikanske kontaktmannen Howard Menger påstod att så var fallet. Så här skriver han i From outer space to you s. 159:


"There are also spacecraft, though of inferior design, which are built by people of this planet. These people are in communication and in service with people from other planets. They are people who possess a high spiritual understanding and have reached an awareness of natural law; therefore they have been intrusted with information enabling them to construct such craft."

1991 skrev jag till författaren Andrew Tomas, som skrivit åtskilliga böcker om forntida och nutida mysterier. Jag frågade hur han såg på möjligheten av att hemliga grupper/broderskap skulle kunna ligga bakom delar av ufofenomenet. I sitt svar påpekade han att de skulle krävas en stor industri för att tillverka dylika farkoster men att det finns berättelser i många orientaliska källor som talade om en avancerad teknologi kopplad till hemliga grupper på jorden. Han hänvisade bland annat till sin bok Shambhala.

Oavsett vad man tycker om teosofin som världs- och livsåskådning så finns i den teosofiska litteraturen mycket att hämta med klara paralleller till dagens ufofenomen. För den som vill forska vidare finns en hel del historiska verk på nätet. Det är en snårig och många gånger svårläst litteratur med krånglig terminologi men ur ufosynpunkt klart intressant.