Tuesday, July 31, 2012

En profetisk artikel

Hälsade på som hastigast i AFU:s bibliotek efter jobbet där Anders Liljegren var i full färd med att ordna vårt huvudbibliotek.En hel del böcker måste flyttas om eftersom flera avdelningar flyttats över till Evansbiblioteket. I vår gamla bibliotekslokal kommer huvudsakligen att finnas ufo, forteana, astronomi och annan naturvetenskap. Det börjar nu se riktigt prydligt ut i de hyllor som Anders ordnat med god hjälp av vår Fas 3, Katarina och volontär Ingrid.Då och då har jag läst om en artikel, Son of the Sun, som första gången publicerades i Ray Palmers sf-tidskrift Fantastic Adventures, november 1947. Den trycktes senare också i bland annat Flying Saucer Review, nov-dec. 1958. Artikeln är skriven under pseudonymen Alexander Blade, som var en vanlig pseudonym bland sf-författare i USA under 1940- och 50-talen. I det här fallet är det känt att den skrevs av Millen Cooke, som förutom att hon skrev science fiction också var aktiv inom ufo-kretsar i Kalifornien. Artikeln finns att läsa på nätet på en site där man för övrigt kan läsa mängder av skannade äldre tidskrifter inom olika områden.


Det som är märkligt med artikeln är att den är så profetisk när gäller ufofenomenet och särskilt vad gäller kontaktfall. Den publicerades i november 1947 och skrev sannolikt strax efter att begreppet flygande tefat myntats men långt innan ufo började jämställas med utomjordiska besökare och flera år innan de första kontaktfallen i början av 1950-talet. Den är skriven som ett brev från en utomjordisk besökare som försöker förklara vad det hel handlar om. Här några citat:

"Vi är redan här, ibland er. Några av oss har alltid varit här, men ända avskilda, observerat och då och då guidat er när tillfälle givits. Nu har emellertid vårt antal utökats som föreberedelse för nästa utvecklingssteg för er planet... Vi har sammanblandats med religionens många gudar, men vi är inte gudar utan era medmänniskor, vilket ni kommer att lära er inom en snar framtid. Ni kommer att finna monument över vår närvaro in Egyptens mystiska symboler, där vi gjorde oss kända för att uppnå vissa mål...

En del av er har redan sett vår ”förtrupp”. Ni har ofta mött oss på gatorna i era städer men inte känt igen oss.  Men när vi blixtrar förbi på er himmel i våra traditionella farkoster blir ni förvånade och de av er som berättar vad de sett betraktas som lögnare och dårar.

Nu när konsten att tillverka plastmaterial har nått en hög grad av perfektion bland er, så kan ni kanske föreställa er ett material, nästan genomskinligt i vanligt ljus men ändå tillräckligt starkt att tåla påfrestningen vid extremt höga hastigheter... Vi färdas över era berg i horisontal flykt. Ni ser och rapporterar ett torpedformat föremål. Vi passerar över er, i formation, och ni rapporterar en serie av diskus- eller tallriksformade objekt eller kanske sfärer. Eller vi passerar lysande nattetid och ni ser orange diskusar."

Detta skrevs alltså hösten 1947. Då hade ännu har inga kontaktpersoner berättat att "ni har ofta mött oss på gatorna i era städer". Och rapporter om farkoster som är halvt genomskinliga kom, vad jag känner till, först några år senare med mera. Jag har försökt forska lite kring personen Millen Cook och hittat några sidor med intressant information. Hon hette egentligen Wilma Dorothy Vermileya (1915-1995) men var under åren 1943-1951 gift med mystikern och ockultisten John Starr Cooke. Millen var tidigt intresserad av filosofi, teologi och tibetansk buddhism. Under 1940-talet skrev hon en del artiklar i The American Theosophist Magazine. Samtidigt producerade hon noveller för amerikanska sf-magasin som Amazing Stories och Fantastic Fiction.

Millen Cooke var också under slutet av 1940- och 50-talet knuten till Borderland Sciences Research Associates (BSRA) i San Diego. Organisationen startades 1945 av Meade Layne, tidigare professor vid University of California. Meade Layne upptäckte ett intressant och ovanligt medium vid namn Mark Probert. De flesta mediers kanaliserade meddelanden är naiva och enkla budskap från olika väsen. Men Mark Proberts kontakter var av en ovanlig intellektuell kvalitet. Genom många diskussioner med de "personer" som manifesterade sig genom Mark Probert formulerade Meade Layne det som senare kom att kallas 4D-teorin om flygande tefat. Alltså att farkosterna och besökarna kommer från en för oss osynlig parallellvärld. De första meddelandena om utomjordiska besökare kom redan 1946.

Kan Millen Cooke ha fått sina informationer eller idéer från Mark Probert? Det antyds också att Millen Cooke själv var något av visionär med egna upplevelser. Hur som helst är hennes artikel Son of the sun märkligt profetisk vad gäller ufofenomenet under 1950-talet. Som en intressant anmärkning kan nämnas att Millen Cooke mellan 1961-1969 var gift med den kände engelske ufologen Brinsley Le Poer Trench, Earl of Clancarthy. Den som vill läsa mer om Meade Layne och Mark Probert hittar flera kapitel i den klassiska Flying Saucer Pilgrimage av Bryant & Helen Reeve (1957).