Sunday, November 22, 2009

Värdefull databas för ufologer

Pressklipp från svenska dagstidningar är en viktig källa när det gäller gamla ufoiakttagelser och dokumentation av föreningar och enskilda personer som varit engagerade i ufofrågan. Pressklippssamlingen i AFU är tämligen heltäckande från 1970 och framåt, då vi haft prenumeration på artiklar i ämnet. Även 1960-talet är ganska väl täckt genom donationer från gamla ufologer. Men när det gäller 1950-talet och bakåt finns det stora luckor. Genom tålmodigt sökande i gamla mikrofilmade tidningar har en del kunnat spåras. Men mycket återstår att göra.


Samligen av svenska pressklipp i AFU (oranga pärmarna)

Det är därför jag med stor glädje noterar att Kungliga biblioteket startat ett digitaliseringsprojekt för svenska dagstidningar. Ännu så länge rör det sig huvudsakligen om tidningar från 1800-talet men förhoppningsvis kommer det mera. När det gäller de gamla tidningarna kan man hitta väldigt mycket intressant material om man bara hittar rätt sökord. Försök till exempel med eldkula, himlafenomen, järtecken, bergtagen eller liknande.

Jag sökte på eldkula och fann följande fascinerade historia i tidningen Norra Skåne 23 september 1896:
- Ett järtecken i Lund. En flammande röd eldkula af ganska betydande dimensioner iakttogs i Lunds i torsdags qväll vid 9-tiden, rakt norr ut. Den rörde sig ideligen upp och ned samt drog sig så småningom med vester. Den syntes omkring 20 minuter, hvarefter den öfverhöljdes af moln. Det högst märkliga och imposanta skådespelet åsågs af flera personer samtidigt, säger Lunds Veckoblad. Det märkliga fenomenet har dock sedermera erhållit en något enkel förklaring i det mera kritiskt folk tagit reda på att eldkulan utgjordes af en stor urholkad - rödbeta, som några skälmaktiga pojkar försett med ett tändt ljus och sedan sändt upp med en väldig pappersdrake, Lundaboarne till ett järtecken."


Tobias Lindgren, UFO-Sveriges rapportcentral, skickar upp en ufoballong under fältundersökarkursen på Barken konferens 2007


Där ser man, ufoballonger är inget nytt påhitt. Människor är sig lika i alla tider. Förutom denna lilla historia finns det säkert massor av spännande att hitta i databasen. Det är bara att sätta igång. Mejla gärna kopior till AFU när du hittar något intressant.