Saturday, April 4, 2009

AFU:s arkivarie


Sven-Olov Svensson i Arkivet för UFO-forskning 1989

Sven-Olov Svensson är väl kanske inte Sveriges mest kända ufolog. Ändå var Sven-Olov med redan på det tidiga 1970-talet, bland annat som medarbetare i UFO-Sveriges dåvarande tidskrift UFO-Information samt aktiv i numera nedlagda Norrköpings UFO-förening. När Arkivet för UFO-forskning fick egna lokaler i Norrköping hösten 1980 var det Sven-Olov som tog på sig ansvaret för boklån och korrespondens med låntagare. En syssla han troget fortsatt med sedan dess.

Våren 1987 sade Sven-Olov upp sig från sitt arbete i Norrköping för att ideellt och helt oavlönat arbeta fem timmar per dag i AFU. Något som får betraktas som rena drömmen för en ideell stiftelse. Sven-Olov har varit den lågmälde arkivarien som hanterat och sorterat allt material som ständigt kommer in till AFU - år efter år. Utan honom hade arkivet aldrig kunnat utvecklas på det vis som har skett.

Förutom arbetet i arkivet har Sven-Olov också sammanställt en omfattande katalog över UFO-kontaktfall från hela världen. Förhoppningsvis kan den läggas ut på nätet framöver så den blir tillgänglig för alla intresserade. Kontaktfall har varit lite av Sven-Olovs specialintresse inom ufologin.

Nästan 30 år som AFU:s arkivarie har gjort Sven-Olov Svensson till något av expert på Ufolitteratur. Och han vet var materialet står, även om det gäller de mest udda böcker och tidskrifter. När du ringer till AFU är det ofta Sven-Olov som svarar. Då kan du räkna med verklig experthjälp.

Sven-Olov Svensson sorterar Uforapporter 2008