Thursday, April 23, 2009

Sponsra svensk UFO-forskning

Några av åhörarna till mitt föredrag på stadsbiblioteket i tisdags mötte jag på ett studiebesök på AFU igår. Till min stora glädje beslutade en av besökarna att bli sponsor och stödja arkivet med 50 kronor i månaden. Många tror att bli sponsor innebär att man måste ge stora summor. Men när det gäller AFU så är det många bäckar små som skapar grunden. Det är de många små regelbundna bidragen som burit upp verksamheten sedan 1970-talet.

Arkivet för UFO-forskning (AFU) i Norrköping är en unik institution. Det är världens största ufoarkiv/bibliotek. Trots att Sverige är ett litet land har vi lyckats bygga upp en forskningsinstitution som får mycket goda vitsord av ufologer och forskare världen runt. Det märks inte minst i de många internationella donationer som i en strid ström kommer in till AFU. Vi växer så det knakar.


Det som gjort att vi kunnat hålla igång verksamheten under alla år är de trogna och generösa sponsorer som varje månad donerar 50 kronor eller mer till AFU. Ett varmt tack till er alla. Det är ni som gör att vi kan betala hyra, el med mera.

Nu står vi ännu en gång inför ett vägskäl där vi kanske måste avsäga oss en lokal därför att vi inte klarar den ekonomiskt. AFU använder i dagsläget tre lokaler medan den fjärde som för närvarande står tom skulle behövas för de växande samlingarna. Men för att kunna behålla denna lokal behöver vi få i cirka 700 kronor mer i månaden från sponsorer. Mycket stora samlingar är på gång att fraktas till AFU men vi behöver växtplats.


Med sju personer till som betalar 100 i månaden skulle vi klara hyran. Därför denna vädjan till Dig som läser detta. Om Du kan avstå en femtio- eller hundralapp i månaden så bidrar Du till att världens största ufoforskningsarkiv/bibliotek kan utvecklas ännu mer. Enklast är att sätta in summan på vårt plusgiro 49 07 14-3 Arkivet för UFO-forskning. Du kan också läsa mer om sponsring på vår hemsida Och ännu en gång - ett Stort Tack till er alla därute som sponsrar oss.