Friday, April 17, 2009

Töreboda nästa

I morgon reser jag tillsammans med Tobias Lindgren från UFO-Sveriges rapportcentral till Töreboda i Västergötland. Det blir både styrelsemöte och planeringskonferens för UFO-Sverige med Tage Bång som värd. Tage är ordförande i den mycket livaktiga Skaraborgs UFO-förening och jag hoppas få träffa flera av medlemmarna i gruppen under kvällen.

Tage Bång på kursen för fältundersökare 2008

UFO-Sverige håller planeringskonferenser i genomsnitt två gånger per år. Det är en möjlighet för de aktiva att vara med och konkret utforma olika projekt och verksamhetsgrenar som kursverksamhet, rapportbearbetning, samarbete med andra länders ufo-föreningar men också förstås interna organisationsfrågor och ekonomi. Den första planeringskonferensen i UFO-Sverige hölls den 26 augusti 1972 i Södertälje. Det var Kjell Jonsson och jag i dåvarande UFO-Södertälje som ordnade den första planeringskonferensen i UFO-Sveriges historia. Vår idé slog rot och konferenserna har sedan dess fortsatt år efter år.

Det är alltid trevligt för oss gamla föreningsrävar som varit med sedan 1970-talet att se att UFO-Sverige utvecklas och att gamla idéer har förverkligats. Mycket av det vi drömde om på 1970-talet är verklighet i dag: arkiv/bibliotek, rapportdatabas, aktivt samarbete med militära och civila myndigheter, utbildning av fältundersökare med mera.

En sammanhållande kraft under många år har varit Mats Nilsson i Sala som tålmodigt sköter UFO-Sveriges kansli och är något av ständig sekreterare. Mats är den verklige föreningsräven i sammanhanget och var aktiv inom ufo-rörelsen redan innan UFO-Sverige bildades 1970. Visst finns det fortfarande mycket idealitet i svenska föreningar och folkrörelser.

Ständige sekreteraren Mats Nilsson under styrelsemöte i Norrköping 1995