Tuesday, April 7, 2009

Myt och gåta

Den som i dag seriöst söker informera sig om ufofrågan kommer snart att befinna sig i en sällsam värld av intressanta men svårbedömda observationer, fantasifulla berättelser, myter och konspirationsteorier. När jag började mitt aktiva ufointresse 1970 fanns endast några få boktitlar och tidskrifter på svenska att läsa. Det var tämligen lätt att få en överblick över ämnet. I dag är informationsutbudet enormt tack vare den digitala revolutionen. Det innebär samtidigt att det är svårare att hitta signalen i bruset av material av tvivelaktig karaktär.

Det första en nybörjare måste ha klart för sig är att ufo är både en myt och en gåta. En myt i och med den religiösa respons som skapats av olika kultgrupper kring fenomenet. Men samtidigt en gåta i och med mängden väldokumenterade men svårförklarliga observationer. Gränsen mellan myten och gåtan är förstås inte skarp. Som ny i ämnet kan det vara svårt att bedöma kvaliteten på den litteratur som utges för att inte tala om informationen på nätet. Man kan ägna timmar åt fejkade ufofilmer på Youtube.

Vill man sätta sig in i, framför allt, den svenska scenen och debatten är två böcker av UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn en utmärkt introduktion. UFO-mysteriet utgiven 1998 ger en god bild av svenska uforapporter från 1900-talets början och framåt. Dessutom en kritisk granskning av det så kallade cirkelfenomenet.


Clas Svahns bok "Mötet i gläntan" är en fascinerande studie av pollenkungen Gösta Carlssons påstådda kontakter med ufovarelser. Den visar hur komplicerat ufofenomenet kan vara att utreda och vilket stort arbete som krävs för att försöka bringa klarhet i ett enda ufofall. Boken är ett skolexempel på seriös ufoforskning och skicklig undersökande journalistik.

Med dessa två böcker som grund kan du sedan ge dig in i några av de cirka sju tusen titlar som finns att läsa i Arkivet för UFO-forskning. Välkommen i ufologins fascinerade värld av myter och mysterier.