Wednesday, April 1, 2009

En ovanlig folkrörelse

Göteborgs-Posten 20 mars 1958

Många blir förvånade när jag berättar att det sedan 1958 funnits närmare två hundra ufoföreningar i Sverige. Det första blygsamma försöket gjordes i mars 1958 på Chalmers kårhus i Göteborg. Edith Nicolaisen, grundare av Parthenons bokförlag, höll ett föredrag för studenter med syfte att försöka skapa en ufoförening. Några intresserade bildade "Sällskapet för interplanetariska studier", som blev Sveriges första ufoförening. Men föreningen självdog snart av brist på aktiva medlemmar.

Senare under 1958 grundades Ifologiska sällskapet i Stockholm och Malmö interplanetariska sällskap (MIS). Dessa första ufoföreningar växte i huvudsak fram ur en nyandlig miljö. Ifologiska sällskapet bildades av aktiva inom Teosofiska samfundet. De skulle dröja några år innan K Gösta Rehns böcker inspirerade till mera vetenskapligt inriktade ufoföreningar. Mönstret var detsamma i andra länder. Uforörelsen var egentligen två skilda typer av folkrörelser. Dels nyreligiösa, new-ageinriktade ufoföreningar som hade sin grund i 1800-talets framväxande spirititualism och teosofi. Dels vetenskapligt arbetande ufoföreningar som försökte dokumentera och finna förklaringar till ett gåtfullt fenomen. Bilden är förstås något förenklad. Det fanns och finns även i dag en stor gråzon med olika typer av föreningar som inte entydigt kan räknas till den ena eller andra riktningen.

Riksorganisationen UFO-Sverige grundades 1970 och utvecklades med tiden till en vetenskapligt inriktad organisation. I Arkivet för UFO-forskning samlar vi arkivalier från alla ufoföreningar som funnits i Sverige. Här finns pressklipp, protokoll, affischer, föreningstidskrifter, korrespondens med mera. Materialet är en en guldgruva för historiker, sociologer, religionshistoriker etc som vill studera en ovanlig svenska folkrörelse.

De föreningshistoriska samlingarna i Arkivet för UFO-forskning


UFO-Sundsvalls tidskrift UFO-raden

Förhoppningsvis kommer någon historiker att upptäcka vårt arkiv och skriva en doktorsavhandling om den svenska uforörelsen. Materialet finns, ordnat och strukturerat. Det väntar bara på forskare som blir nyfikna på en något udda folkrörelse.