Sunday, April 12, 2009

Grattis Clas


Clas Svahn med en lite udda gåva från AFU på 50-årsdagen 2008

Ett hjärtligt grattis till UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn som i dag den, 12 april, fyller 51 år. Få har betytt så mycket för svensk ufoforskning som Clas. Den enda jämförbara ufologen skulle väl i så fall var K. Gösta Rehn. I början av 1990-talet var riksorganisationen UFO-Sverige en ganska försvagad och ideologisk vilsen organisation. Clas Svahn valdes till ordförande på riksstämman i Rättvik 1991 och han har sedan dess med sin väldiga energi och sakkunskap utvecklat UFO-Sverige till en välrenommerad och seriös organisation med vetenskapliga ambitioner. Som skicklig undersökande journalist på Dagens Nyheter med goda kontakter inom försvaret och forskarvärlden har Clas fått UFO att bli rumsrent på ett helt annat sätt än tidigare.

Att vara stigfinnare i ett så komplicerat och kontroversiellt ämne som UFO är ingen lätt uppgift. Dogmatismens faror lurar från två håll - dogmatisk skepsis eller naiv tro. Clas har formulerat, vad jag skulle vilja beteckna som, den enda verkligt vetenskapliga hållningen i denna fråga - den tredje vägens ufologi. Han skriver: "Ska vi finna svaret på UFO-gåtan gäller det att våga stå för en tredje vägens ufologi. Inte skeptiskt förnekande men inte heller okritiskt troende. UFO-Sverige av i dag har valt denna väg...".

Clas på besök i AFU 1990

Clas såg tidigt betydelsen av ett arkiv och bibliotek. Redan 1984 kom han med i styrelsen för Arkivet för UFO-forskning och har sedan dess outtröttligt kämpat för att samla in ufomaterial både från Sverige och andra länder. Som 16-åring bildade Clas föreningen UFO-Mariestad. Han har onekligen hunnit med en hel del sedan dess. Det är värt att fira.