Monday, March 30, 2009

Kjell Jonsson - AFU:s förste bibliotekarie

Kjell Jonsson 1977

Ibland när jag sitter och jobbar i ufoarkivet brukar jag tänka på vad min gamle vän och bibliotekariekollega Kjell Jonsson skulle ha sagt om han fick se Arkivet för UFO-forskning idag. Jag träffade Kjell under gymnasieåren i Södertälje och vi blev genast goda vänner. Vi förenades i vårt intresse för böcker och ufofrågan. 1973 grundade vi Arbetsgruppen för ufologi (AFU) tillsammans med Anders Liljegren i Norrköping. Med tiden skulle akronymen AFU ändras till Arkivet för UFO-forskning och verksamheten bli en stiftelse.

Det var faktiskt Kjell som tog initiativet till att börja bygga upp ett blygsamt lånebibliotek för ufolitteratur 1974. Det startade med några hundra titlar i Kjells lilla etta i Södertälje. Mellan 1974-1980 drev han biblioteket och låneverksamheten nästan helt på egen hand. Samlingen växte och till slut stod det ufoböcker överallt utom i kylskåpet. 1980 flyttade AFU till en egen lokal i Norrköping och därmed började en ny epok för arkivet. Nu blev det Anders Liljegren och Sven-Olov Svensson som fortsatte verksamheten.

När Kjell Jonsson var klar med sin examen från bibliotekshögskolan i Borås 1977 intervjuade jag honom som "Sveriges förste UFO-bibliotekarie" i vår tidskrift AFU:s nyhetsblad. Jag frågade vilka framtidsplaner han hade för biblioteket:

"Jag har hört mig för men vet inte om vi kan få bidrag. Målsättningen är ju att vi skall kunna bli ett officiellt specialbibliotek... men om vi skall kunna göra det så måste vi få statlig hjälp."

Man kan väl säga att Kjell Jonssons gamla dröm har gått i uppfyllelse med råge. Arkivet för UFO-forskning är idag världens största arkiv/bibliotek i sitt slag. Bara antalet böcker rör sig om cirka tio tusen volymer. 2006 fick vi ett bidrag på 82.000 kronor från Riksarkivet för att investera i ett rullhyllesystem där vi nu har tidskrifter, föreningsarkivalier med mera.

Kjell Jonsson fick aldrig uppleva den utveckling han drömde om och som arkivet genomgått de senaste tjugo åren. Han dog tragiskt i ett astmaanfall 1986. Men kanske blickar han ner från sin himmel och ler förnöjsamt åt våra ansträngningar här på jorden.