Friday, March 27, 2009

Jacques Vallee och den förbjudna vetenskapenJust nu läser jag Jacques Vallees monumentala "Forbidden Science. Volume two. Journals 1970-1979". En 547 sidor tung volym med dagboksanteckningar från 1970-talet. Den tidigare "Forbidden science" täckte åren 1957-1969. Den fransk-amerikanske ufologen och dataexperten Jacques Vallee är en av de intressantaste och intellektuellt mest utmanande av dagens skribenter inom ufoområdet. Han kombinerar egna fallundersökningar med sakkunniga ideologiska resonemang.

Den förbjudna vetenskapen är ufologin och Vallee har i åtskilliga böcker pläderat för en förutsättningslös forskning inom detta kontroversiella område. Men han vet också, av bitter erfarenhet, hur svårt det är för forskare att hantera ämnet. På ena sidan finns alla nyreligiösa kulter och myter och på den andra de organiserade skeptikerna som Vallee ser som ett minst lika stort problem för den seriösa ufoforskningen.

Att de religiösa ufokulterna är ett problem för den seriösa ufologin är ganska uppenbart men det kan vara intressant att se hur Vallee bedömer "rationalisterna" en term han ofta använder som beteckning för de organiserade skeptikerna. Här några citat:

"The rationalists, the smart astronomers who keep explaining away the universe on televised talk shows, the pundits of the human mind who think they are so clever that they can always analyze all the sightings in terms of sociological, mythological, anthropological, or psychological theory without bothering to interview a single witness". (Revelations. Alien Contact and Human Deception, s. 228)

"... the cultist temptation is definitely present among many witnesses and quite a few ufologists... It is my view today - as it was when I wrote Messengers of Deception ten years ago - that science, by refusing to openly study the UFO phenomenon, drives many sincere witnesses into such cults." (Confrontations. A Scientist´s Search for Alien Contact, s. 20-21)

Slutligen kan jag inte låta bli att plocka ett citat från Vallees roman Stratagem som kom 2007:

"I felt discouraged after reading several books I had collected about the UFO phenomenon... Most of the writers mean well but they have no personal agenda... You find visionaries, conspiracy theorists, false prophets. The worst of the bunch are the skeptics, who view themselves as rationalists - though they´ve never bothered going into the field. The charlatans are bad enough, but they pale in comparison to the pontificating academics - who think they´re protecting us from magical thinking." (Stratagem. A novel, s. 106-107)

Att ge sig in i Jacques Vallees böcker är ett intellektuellt äventyr. Här finns mängder av forskningsuppslag för den som känner sig manad att bryta ny mark i vetenskapens värld. Men det kräver förstås både mod och existentiell nyfikenhet.

Tilläggas kan att vi inom UFO-Sverige gjort några försök att få hit Jacques Vallee till UFO-Sveriges riksstämma i Norrköping lördagen den 9 maj. Han har tidigare uttryckt intresse att besöka Arkivet för UFO-forskning men tyvärr var han upptagen under våren. Förhoppningsvis kan vi locka Vallee som föredragshållare till någon framtida riksstämma.