Monday, October 31, 2011

Inte bara ufofenomen

Rubriken på det här blogginlägget har jag hämtat från Clas Svahns ledare i UFO-Aktuellt nummer 3, som bör nå alla prenumeranter i veckan. Där påpekar Clas en mycket viktig förändring som UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning nu genomgår. Från att ha varit en riksorganisation och ett arkiv som i stort sett enbart varit ägnade ufofenomenen så har i dag verksamheten breddats till att omfatta i stort sett hela fältet av paranormala fenomen och forteana.


Clas skriver: "Hilary Evans donation och många andra donationer och egna inköp har förändrat AFU i grunden. Vi är nu ett arkiv för det anomala, för det ännu inte fullt förstådda, ett i ordets bästa mening forteanskt arkiv."


Och det här är egentligen en ganska naturlig utveckling. Alla som tillbringat en tid som fältundersökare vet att i samband med ufoiakttagelser dyker ofta upp andra fenomentyper som också rapporteras av vittnet. Vi vet ännu så länge inte det eventuella sambandet men för att få en fullständig bild av hela ufoproblematiken är det viktigt att dokumentera även andra gränsfenomen.

Appropå gränsfenomen så skickade Stefan Johansson mig en intressant artikel från den kristna veckotidningen Inblick, nr. 34, 2011. Där berättas om missbrukaren Torbjörn Persson i Viksjöfors som blivit frälst och fri från missbruk efter följande händelse: Det är tidig vår för cirka tre åre sedan. Torbjörn bor i en koja utanför Ulriksdal. En vårnatt tystnar plötsligt bruset från trafiken. En stor svart bil med tonade rutor glider in. En ung flicka, kanske åtta, nio år, klädd i vitt, kliver ur. Hon har band med gnistrande färger runt pannan och midjan. Ögonen är knallblå. Torbjörn känner blomdoft. Flickan glider fram till Torbjörn och överräcker 150 kronor i hopvikta sedlar. Sedan återvänder hon till bilen som försvinner. Då åter hörs trafikbruset. "Jag liksom hörde hennes tankar", säger Torbjörn efteråt.

Alla ufologer som läser denna berättelse reagerar direkt på likheten med klassiska kontaktfall: Tystnaden, svart bil med tonade rutor, flickan går inte utan glider fram, blomdoften, tankeöverföringen. Naturligtvis kan det vara en hallucination under drogrus men likheterna är slående.

Några andra exempel:
Strax före sin ombordtagningsupplevelse i Vallentuna den 23 mars 1974 upplevde Gösta Häger en inre kraft som styr honom att gå hem på en väg som han annars inte brukar ta. "Jag dras åt höger" säger han under hypnosen".

På dagen den 29 oktober 1965 får Turid Johansson ett "mentalt" meddelande att hon och maken Sture skall åka ut till en plats som heter Väggarö vid tiotiden på kvällen. När de kommer fram till platsen får de syn på ett antal små varelser som flyter i luften och som kommer mycket nära bilen.


Det är viktigt att vi kan tillämpa den tredje vägens ufologi även på övriga gränsfenomen. Det vill säga varken förnekande skepsis eller blind tro utan öppenhet för tolkning, kritiskt granskande och dokumentation. Problemen med att undersöka andra paranormala och forteanafenomen kommer vi att försöka ta upp vid kommande kurser för fältundersökare. Genom de stora samlingar parapsykologi, kryptozoologi, mystik, visioner, myter med mera som donerats till AFU finns nu möjligheten att bredda ufoforskningen i Sverige. En spännande, intellektuell utmaning för UFO-Sveriges alla fältundersökare.