Thursday, October 27, 2011

Ufologi och samhällsansvar

Något som vi noterar som är ute i olika sammanhang och håller föredrag om ufo är det stora mörkertalet vad gäller intressanta men okända närobservationer. Efter föredragen kommer nästan alltid någon fram och berättar om en ufoobservation som personen tidigare aldrig meddelat någon ufoförening eller media. Det var till exempel på så vis jag fick kännedom om det gåtfulla Björkviksfallet. När Clas Svahn nyligen höll föredrag i Hässleholm kom också flera vittnen fram och berättade om för UFO-Sverige hittills okända närobservationer.


Det här visar att det finns många människor i vårt samhälle som bär på upplevelser som de aldrig tidigare meddelat annat än kanske nära bekanta. Och det är fullt förståeligt för hur många känner till var man kan vända sig efter en observation av fenomen som det vetenskapliga samhället inte erkänner som verkliga? Här har UFO-Sverige ett stort samhällsansvar genom att det finns en seriös instans dit observatörer kan vända sig med förtroende. Att, efter kanske en traumatisk observation, få möta en sakkunnig person som lyssnar och tar vittnet på allvar oavsett hur otrolig upplevelsen ter sig är oerhört viktigt.

Tänk dig själv in i situationen att du inte känner till UFO-Sverige men är med om någon av följande händelser:
En stort skivformat föremål passerar på låg höjd över dig och en bekant (Rolf Gohsfallet)


Du går hem en kväll på en liten landsväg och blir upplyft i ett föremål med okända varelser (Gösta Häger)

Under en bilfärd ser du en tefatsformad farkost på låg höjd där någon rör sig innanför fönstergluggar (Peggei Robert)


Sannolikt skulle du behålla upplevelsen för dig själv eftersom du inte vill riskera att bli förlöjligad eller uthängd i media. Du kanske också skulle tvivla på din egen psykiska status. Men om man i den här situationen känner till att det finns en seriöst arbetande organisation som mottar och undersöker dylika händelser skulle tryggheten för observatören öka betydligt. Faran för vittnet är att det istället kan hamna i någon mindre seriös gruppering av kultkaraktär. I detta sammanhang har Jacques Vallee en intressant kommentar i sin bok Confrontations vad gäller det vetenskapliga samhällets vägran att befatta sig med ufo:
"It is my view today - as it was when I wrote Messengers of deception ten years age - that science, by refusing to openly study the ufo phenomenon, drives many sincere witnesses into such cults." (s. 20-21)


Här kan vi se att UFO-Sveriges utbildning av fältundersökare har en större betydelse än att bara  dokumentera uforapporter. Riksorganisationen UFO-Sverige tar här också på sig ett samhällsansvar för en fråga som det offentliga samhället blundar för. En fråga som har stor betydelse för alla de människor som konfronteras med ett okänt fenomen.