Tuesday, October 18, 2011

Tack alla sponsorer

Igår kom ett trevligt mejl från UFO-Sveriges kassör Gunnar Karlsson, som informerade om att sju personer donerat sammanlagt 990 kronor till Arkivet för UFO-forskning. Pengarna hade satts in på UFO-Sveriges konto men nu förts över till AFU. I samband med senaste kursen för fältundersökare anmälde sig tre deltagare som nya sponsorer och nyligen fick vi vår första sponsor från Norge.


Jag vill verkligen rikta ett stort och varmt TACK till alla våra donatorer och sponsorer där ute. AFU är nu uppe i cirka 35 sponsorer som regelbundet donerar 50 kronor i månaden eller mer. Många ufointresserade kanske tror att en femtio- eller hundralapp i månaden inte spelar så stor roll men det är precis det den gör. Det är ni trogna sponsorer som är grunden för vår verksamhet. Det är de kontinuerliga många bäckarna små som ger oss trygghet för framtiden och möjlighet att utveckla verksamheten. Även om vi just nu rider på vågen av Fas 3-pengar så kan de upphöra när som helst, beroende på våra politiker. Men ni sponsorer finns där oavsett politiska beslut.


Jag presenterade idén om en sponsorpool vid UFO-Sveriges planeringskonferens i Norrköping 1993 i samband med att vi fick vår andra lokal. Flera medlemmar hakade på redan från början och har sedan troget varit våra stödjare under alla år. Utan er hade vi inte kunnat bygga upp världens största ufoarkiv. Det är visserligen med lite gungflykänsla vi nu flyttar in i vår åttonde lokal i november, den första i markplan, men med det fina stöd vi har vågar vi ta steget.


När vi någon gång nästa år blir klara med alla omflyttningar på grund av vattenskador, byggt upp det nya Evansbiblioteket, flyttat digitaliseringsavdelningen till nyrenoverad lokal och kommit i ordning i vår nya arbetslokal så är vi i bibliotekshänseende klart jämförbara med universitetens ämnesinstitutioner. Det innebär för svensk ufoforskning en unik situation även i ett internationellt perspektiv.


Men i det dagliga slitet med allt praktiskt som måste göras i arkivet gäller det att inte tappa perspektivet och glömma vår grundidé – att utforska en av de mest fascinerande gåtor mänskligheten ställts inför. Jag brukar uttrycka det så att vi måste då och då försöka lyfta oss till örnens blick även om vi för det mesta ser allt ur maskens perspektiv. En stark drivkraft för oss som ägnar oss åt ufoforskning är den existentiella nyfikenheten på den märkliga värld vi lever i. Det finns i ufofrågan en både vetenskaplig och filosofisk, livsåskådningsmässig utmaning. En faktor som sannolikt kan få stor betydelse i framtiden. Till och med K Gösta Rehn, som annars förfasade sig över John Keels och Jacques Vallees paranormala teorier om ufo, kunde kosta på sig ett visionärt, filosofiskt synsätt på ufofrågan. I Tefaten är här skriver han (s. 157): "Tefaten... ger en lyftning, ett löfte om kontakt med kosmos."


Jag påpekade att vi nyligen fått vår första norska sponsor. Vi har faktiskt också en sponsor boende i Schweiz. Med AFU:s ökade internationalisering kan vi också hoppas på fler sponsorer från andra länder. Men just nu vill jag ännu en gång rikta ett varmt tack till alla våra trogna stödjare.