Saturday, October 8, 2011

Higher Intelligence Agency

Mark Pilkington, författare till boken Mirage Men, kommenterar ett intressant dokument på sin blogg. Det skrevs på uppdrag av Amerikanska flygvapnet 1950 och författades av Jean M Hungerford. Dokumentet har den utmanande titeln The exploitation of superstition for purposes of psychological warfare. Det är en studie av hur myter och magiska föreställningar använts i den psykologiska krigföringen under andra världskriget samt handledning i hur mytiska och magiska förställningar kan användas i framtida krigföring och propaganda. Hela dokumentet finns att ladda ner här.


Det är onekligen intressant att just Amerikanska flygvapnet beställt studien av RAND Corporation, en amerikansk tankesmedja, grundad efter andra världskriget. Fler och fler ufologer har börjat forska i kopplingarna mellan diverse underrättelseorganisationer och ufofenomenet. Intressant läsning i sammanhanget är On the trail of the saucer spies av Nick Redfern.


Man kan tänka sig flera olika scenario hur ufo eller tron på utomjordingar kan användas i psykologisk krigföring. Det vanligaste exemplet som brukar nämnas är att militären sprider påståenden om ufohändelser för att dölja den egna hemliga flygteknologin. Betydligt mera kontroversiell är tanken att en del  kontaktpersoner i själva verket blivit kontaktade av underrättelseagenter som låtsas vara rymdmänniskor. Syftet skulle då vara en sociologisk test på hur befolkningen reagerar för påståendena. Att en jordisk grupp skulle kunna ligga bakom eller manipulera kontaktpersoner är ett tema som Jacques Vallee diskuterat i flera av sina böcker, framför allt i Messengers of deception.


Men eftersom ufofenomenet antyder den möjliga närvaron av främlingar på vår jord så kan man förstås  tänka sig att dessa främlingar också testar våra psykologiska reaktioner inför deras närvaro. Den kontaktperson som tydligast förklarat att kontakten var en sådan test är Howard Menger. På en förfrågan förklarade Menger i ett brev till mig 1985 att hans kontakt var en psykologisk test utförd av flera underrättelseorganistioner i USA i samarbete med en grupp jordbaserade främlingar. Om dessa säger han: "Även om de inte var utomjordiska, var de högt utvecklade intelligenta människor som hade en teknologi att avundas och en filosofi som var inspirerande."


Föreställningar om att vi inte är ensamma på jorden utan står under uppsikt av en hemlig grupp högre utvecklade människor (främlingar) går som en röd tråd i den teosofiska och esoteriska traditionen och kommer upp i flera kontaktfall. Det är en fascinerande spekulation att en del ufoaktivitet skulle vara resultat av denna Higher Intelligence Agency (HIA). De senaste årens studier av kontaktpersoner med fysiska kontakter (nordic aliens) visar, genom oberoende vittnen, att de verkligen träffat personer som utger sig för att vara "främlingar".  Frågan återstår då, är det i så fall verkliga främlingar på vår jord, agenter eller någon annan grupp som för egna syften utnyttjar tron på utomjordingar?

Jacques Vallee framför ofta tanken att ufo kan vara ett kontrollsystem för våra vetenskapliga och kulturella föreställningar om verkligheten. Men vem kontrollerar i så fall kontrollsystemet? Higher Intelligence Agency?