Sunday, October 16, 2011

Flyttförberedelser

Lördag och söndag har jag tillbringat cirka 12 timmar i arkivet med förberedelser för kommande flytt. Passar samtidigt på att ordna i tidskriftsarkivet och UFO-Aktuellts lager så vi enklare kan börja sälja gamla årgångar av olika tidskrifter. Vi har stora samlingar dubblettexemplar, inte bara av UFO-Aktuellt, utan mängder av andra både svenska och utländska tidskrifter. Idag har Anders Liljegren också fortsatt den stora flytten av Evansbiblioteket. Allt placeras tills vidare i lådor som vi staplar i bibliotekslokalen.Anders och jag avslutade helgens arkivjobb med en välbehövlig fika

Som kvälls- och nattlektyr på lördagen passade jag på att bläddra igenom samtliga årgångar av UFO Allehanda på jakt efter person- och föreningshistoriskt material. Det är en trevlig liten tidskrift som gavs ut av Enköpings UFO-förening 1980-1997. Jag imponeras över den stora aktivitet föreningen hade under många år och också vilket enormt arbete som framför allt Arnold Idebring och Jörgen Granlie lade ner på att fixa och ordna med klubbstugan i Ulunda. Här kan man tala om idealitet.


1997 slogs Enköpings UFO-förening och Sala UFO-förening ihop och blev Enköping-Sala UFO-förening. Mats Nilsson tog över redaktörskapet för UFO-Allehanda som fortsatte komma fram till 2007. När nu klubbstugan i Ulunda inte längre kan hyras av UFO-Sverige så blir det svårare att hålla igång lokalföreningen. Men fortfarande träffas det gamla kamratgänget från 1970-talet.


Så vill jag tipsa om en lite märklig kommande dokumentär om mayaindianernas påstådda kontakt med utomjordingar i det gamla Mexico. Artikeln publicerades i The Guardian 29 september 2011. Där påstår bland annat en minister i Mexico regering, Luis Augusto Garcia Rosado, att Mexicos myndigheter hemlighållit gamla dokument i underjordiska valv som visar att kontakt ägde rum mellan Mayaindianerna och utomjordingar. Jag misstänker förstås att det här kan vara ett sätt för turistmyndigheten i Mexico att slå mynt av att mayakalendern tar slut 21 december 2012. Vi får väl vänta och se.