Wednesday, October 12, 2011

Fyra skäl för privat ufoforskning

Först måste jag säga ett stort men lite försenat grattis till Carl-Anton Mattsson i Nyköping som fyllde 65 år igår. Carl-Anton har betytt oerhört mycket för den svenska uforörelsen, vilket Mats Nilsson också kommenterar på sin blogg. Det är särskilt tre insatser jag kommer att tänka på. Genom sitt stora adressregister bidrog han till att dåvarande UFO-Sverige-Aktuellt kunde sjösättas och växa under UFO-Sveriges krisår 1980. 1985 startade Carl-Anton, tillsammans med kollegorna Dan Mattsson och Roger Ersson, Nyköpings tvärvetenskapliga bokförening, som senare kunde överta och fortsätta bokförlaget Parthenon. Och 1985-86 bidrog Carl-Anton till att Edith Nicolaisens (Parthenons grundare) boksamling och korrespondens donerades till UFO-Sverige och senare AFU.

Carl-Anton Mattsson på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 2008

Jag har flera gånger hänvisat till Jacques Vallees dagböcker, Forbidden science, hittills utgivna i två delar. Dessa volymer är absolut must reading för alla seriösa ufologer. Det finns flera skäl till varför Vallee kallar ufologi för Forbidden science. Han jämför studiet av ufofenomenen med den situation naturvetenskapsmän hade på 1600-talet då man för att skydda sig mot katolska kyrkans inkvisistion samlades i något som man kallade the invisible college. Situationen förändrades i och med grundadet av The Royal Society i London 1660.


Allen Hynek och Jacques Vallee kallade på 1960- och 70-talet som bekant sitt underjordiska nätverk av vetenskapligt inriktade ufologer för invisible college. Båda var tämligen klara över att myndigheterna inte kunde förväntas satsa på ufoforskning. Den måste utföras privat. Det är något som Anders Liljegren och jag hävdade mycket tidigt när vi grundade Arkivet för UFO-forskning 1973. Och något som också var en ideologisk skiljelinje med det dåvarande UFO-Sverige som menade att man genom att bygga upp en stark folkrörelse skulle politiskt kunna pressa myndigheterna till att satsa på ufoforskning. Inom AFU såg vi det som utsiktlöst att förmå myndigheterna satsa pengar på ufoforskning.


Det är också den linje AFU fortsatt att hävda och jag vill presentera fyra skäl varför vi satsar på att bygga upp AFU som en privat, ideell institution.

1. Ufo är vetenskapligt kontroversiellt
Ufo har ingen akademisk status och den forskare som seriöst vill ägna sig åt frågan har ingen utsikt att erhålla ekonomiska medel plus att han eller hon riskerar att bli förlöjligad i massmedia och av kollegor. Få vågar sätta sin karriär på spel plus att skeptikerrörelsen kommer att utsätta vederbörande för massiv kritik för att vilja satsa på pseudovetenskap och vidskepelse.

2. Ufo är militärt kontroversiellt
Frågan är dubbelt kontroversiell eftersom seriös ufoforskning kommer att beröra studier av hemliga militära projekt, spionplan, RPV och underrättelseverksamhet. Det militära försvaret kommer knappast att avsätta pengar till ufoforskning dels av skäl nr ett och dels för att man inte vill riskera att militära hemligheter kommer i fel händer. Grundforskning inom ufoområdet är heller inte militärens uppgift.

3. Ufo är politiskt kontroversiellt
Att vara politiker idag innebär att vara oerhört utsatt och ett lätt byte för det massmediala drevet. Se bara på den pågående Juholtaffären. Den riksdagspolitiker som dristar sig till att gå ut och propagera för ufoforskning kommer snart att märka att kraven på avgång snart dyker upp. Eftersom så få människor i samhället vet något om den seriösa sidan av ufofrågan kommer många att tycka att politikern är en stolle som borde ägna sig åt något annat.

4. Ufo är religiöst kontroversiellt
Vi kanske inte märker av det så mycket här i vår sekulariserade nord men ufo är för många starkt religiösa människor ett ämne som är tabu. I AFU-biblioteket märks det på den stora andelen böcker från, ofta fundamentalistiskt inriktade grupper, som menar att ufo kommer från demoniska väsen. Alltså ett ämne man inte skall syssla med. I sammanhanget råkade jag själv ut för en lustig episod för cirka ett år sedan då jag besökte min dåvarande sjukgymnast, som är sjundedagsadventist. Han frågade vad jag gjorde på fritiden. När jag berättade att jag sysslade med ufoforskning fick jag den lakoniska kommentaren: du vet att det är demoner...

För att bedriva ufoforskning krävs alltså privata initiativ. Därför forsätter vi att bygga upp AFU som ideellt, privat bibliotek och forskningsarkiv och utveckla ett eget invisible college av forskare och andra intresserade. Även om vi idag har ett fint stöd genom Fas3-pengar och ersättning för arbetsträning så bygger verksamhetens kontinuitet på privata sponsorer. Vill därför passa på att tacka alla som troget stöder oss år efter år.


Slutligen skulle jag vilja citera ur artikeln Vision av 90-talets ufologi, som Anders Liljegren skrev i UFO-Aktuellt nr. 1, 1990 där han presenterar Vallees lista över tio konkreta mål för framtidens ufologi: "Vi har ett stort jobb framför oss. Som Vallee skrev 1966: "Det finns ingen anledning att fråga om lov. Edison och bröderna Wright inväntade inte något speciellt tillstånd - de endast kände att nu skulle de sätta igång - och de gjorde det.""