Sunday, January 27, 2013

Tre forskningsprojekt

Tiden vår fiende, säger Mon Cousin i Sven Delblancs klassiska teveserie Hedebyborna. Förutom att det är en relevant existentiell kommentar så är det en närmast daglig upplevelse när man arbetar med världens största ufoarkiv. Jag skulle kunna ägna dygnet runt åt arkivsysslor och ändå inte hinna en bråkdel av vad som behöver göras i AFU. Egna fältundersökningar och forskningsprojekt får ofta läggas åt sidan för det dagliga arbetet som måste utföras. Trots det försöker jag hinna med enstaka fältundersökningar, då i första hand kontaktfall. Dessutom fortsätter jag mitt projekt att studera det idéhistoriska och fenomenhistoriska sambandet mellan uforörelsen och den teosofiska/esoteriska traditionen. För att få något gjort är det nödvändigt att specialisera sig inom det enorma området ufologi.

Det finns en uppsjö av olika undersökningar som borde göras bara inom svensk ufologi men jag kan direkt och konkret se tre forskningsprojekt som skulle kunna ge intressanta ledtrådar till ufogåtan. Det första, som har en koppling till UFO-Sveriges undersökningar i Nammajaure, är en djupgående studie av samtliga observationer av spökraketer sedan 1946. Projektet skulle gå ut på att samtidigt studera flyghistoria och militärteknologi under samma period för att utröna om det tidigare funnits någon, eventuellt hemlig, teknologi som skulle kunna förklara spökraketerna. Här skulle hjälp behövas från Nordens främsta experter på flyghistoria, missiler, underrättelseväsen etc.


Det andra projektet jag skulle vilja se genomfört är en fortsättning UFO-Sveriges Värmlandsprojekt 2002 och 2004, då en mängd intressanta data insamlades. Materialet skulle behöva systematiseras och sammanställas. Samtidigt skulle de eventuella kopplingarna till den svenska militärens två hemliga projekt i området undersökas - Operation Argus (våren 1975) och Operation Dacapo (hösten 1975). I början av 1970-talet utsattes Värmland för en mängd mystiska överflygningar av okända flygplan i gränstrakterna mot Norge. Även här skulle militärhistorisk expertis behöva konsulteras.


Projekt nummer tre är en jämförande studie av de ufohändelser där vittnen blivit paralyserade av någon typ av strålning och påverkan på elsystem kunnat konstateras. Ett bra exempel är fallet från Ulfsryd 7 januari 1995 då Ewy Johansson och Stig Karlsson paralyserades av ett ljusklot samtidigt som Stig Karlsson teve påverkades. Med hjälp av biologer och fysiker, experter på olika former av strålnings påverkan på människor och material, skulle man kunna få fram vilken typ av strålning som har förmågan att både slå ut vårt biologiska system och påverka elektriska kretsar.


Detta är bara några exempel på forskningsprojekt som väntar på att någon tar tag i dom. Jag skulle med lätthet kunna räkna upp tio projekt till. Problemet är som sagt tid och att det är relativt få ufologer i Sverige som har möjlighet att utföra studierna. Men UFO-Sverige och AFU har lagt grunden för både svensk och internationell ufoforskning så det är bara att hoppas på god tillväxt av skickliga och nyfikna ufologer.