Sunday, January 6, 2013

Nya böcker

Lite nya böcker har dykt upp så här under årets första dagar. Riktigt nyfiken blir jag på Mutants & Mystics. Science fiction, superhero comics and the paranormal av Jeffrey Kripal. Han innehar en professur i religionsvetenskap och filosofi vid Rice University, USA. Kripal har en sympatisk, öppen inställning till våra knepiga gränsämnen vilket han visade i den synnerligen läsvärda Authors of the Impossible. The paranormal and the sacred, som jag recenserade i UFO-Aktuellt nr 1, 2011.


Den nya boken är en riktig tegelsten på 370 sidor, rikligt illustrerad i både färg och svartvitt. Jag noterar att Kripal den här gången tar sig an den historiska kopplingen mellan science fiction, ufo och det paranormala. Här finns till exempel cirka 20 sidor om den legendariske Ray Palmer. En man som jag hoppas får en egen biografi inom en snar framtid. Men förstås också en hel del om Charles Fort, John Keel, kopplingen till teosofi mer mera. Om Mutants & Mystics är lika bra som den tidigare volymen så har den alla chanser att bli en klassiker i genren.


I veckan kom också Visitors From Hidden Realms av Brent Raynes. Den publicerades redan 2004 men jag har saknat ett eget exemplar. Brent Raynes blev aktiv ufolog redan 1967 och var som många från början vad han kallar "naiv realist" det vill säga han tolkade alla ufofenomen som utomjordiska besök. Men med tiden påverkades han starkt, liksom vi inom AFU, av författare som John Keel och Jacques Vallee och breddade därmed sitt intresse till att omfatta alla typer av paranormala fenomen och forteana.


Jag brevväxlade med Brent Raynes några år från 1978 och framåt och imponerades av hans stora erfarenheter från fältundersökningar. I ett brev 25 februari 1978 skriver han: "Since 1971, I´ve interviewed myself, from Toronto, Canada, to Brooksville, Florida, in the neighborhood of 50 contactee type persons. From Maine to Florida I´ve met and interviewed over a dozen creature witnesses, from a sea serpent type creature to Bigfoot and Keel´s very own Mothman. This investigating experience has been, personally, quite valuable and a rewarding intellectual voyage."

Brent Raynes är lika aktiv i dag och jag följer hans webbtidskrift Alternate Perceptions Magazine, som ofta har en hel del läsvärda artiklar och intervjuer.

I en tidigare blogg nämnde jag kopplingen mellan ufo och de eldbollar som associeras med paranormala väsen och magiker (kahunas) på Hawaii. Ole Jonny Brænne tipsade om en akademisk artikel, The Fireball in Hawaiian Folklore, som finns utlagd på nätet. Synnerligen intressant läsning. Här finns även bilstopp beskrivna men i ett helt annat kulturellt sammanhang.