Thursday, January 31, 2013

Besök och filmande i AFU

Idag har AFU haft besök av Andrew Perry, som är ny representant för MUFON i Sverige. Tidigare har Gudrun Andersson från numera nedlagda Västerbergslagens UFO-förening fungerat som MUFON-representant. Andrew kom ner tillsammans med Clas Svahn för att titta på arkivet och diskutera samarbete med UFO-Sverige. Dessutom har vi i dag även haft besök av våra filmare Kerstin Überlacker och Michael Cavanagh som ägnat en stor del av eftermiddagen åt att filma olika scener i AFU för sin dokumentär.

Andrew Perry och Clas Svahn

Sin vana trogen hade Clas med sig flera kartonger med ufomaterial. Den här gången två stora kartonger med föreningsarkivalier från Stockholms UFO-förening. Det var åtskilliga pärmar som speglar svensk ufohistoria och särskilt glad blev jag över att även finna material från UFO-Sveriges tidigare riksstämmor. Bland annat en del bilder från riksstämman i Stockholm 1990. Stockholms UFO-förening startades redan 1978 och lades tyvärr ner 2012. En liten historik över föreningen finns att läsa på en tidigare blogg.


Ur boksynpunkt har veckan bjudit på två nya titlar. Den första I ett annat ljus är skriven av Karl-Erik Edris. Den bär undertiteln Om de stora livsfrågorna och är författarens försök att visa att en materialistisk världsbild inte håller. Utgångspunkten är egna mystiska upplevelser i ungdomen. Edris har här ett idéhistoriskt samband med författare som Sven Delblanc och filosofen Alf Ahlberg, som även de utifrån egna tidiga mystiska upplevelser formulerade en andlig livssyn. Det här är Edris sjunde bok. På 1970-talet hoppade han av en forskarkarriär som statsvetare för att börja jobba som spärrvakt på en pendeltågstation i Stockholm. Senare blev han känd som spärrvakten som lärde chefer leda företag.


Karl-Erik Edris är också en kännare av den esoteriska traditionen och engagerad i Stiftelsen Tibetanens Bokfond som ger ut Alice Baileys böcker på svenska. Dessutom har han en läsvärd blogg Edris tankar som tar upp både samhällsfrågor och dagens debatt om världsbilder och livsåskådning.

Slutligen vill jag nämna en lite udda bok som kom i dag, Hidden Valley, Hidden Mind av Eleanor Mannikka. Författaren är filosofie doktor vid University of Pennsylvania och buddhist med stort intresse för Tibet. 1955 hade hon en livsavgörande ufoobservation som hon först nu berättar om och kopplar till sitt andliga sökande. Kapitel som Ufos and Shambhala gör mig nyfiken på vad detta kan vara för bok.