Thursday, January 24, 2013

Tibet - mystik och förtryck

Som ung ufolog och sökare fascinerades jag som många andra av Tibet. Det var väl då oundvikligt att jag också skulle hitta böckerna av Lobsang Rampa. The Third Eye publicerades 1956 och blev mycket uppmärksammad. En svensk upplaga, Det tredje ögat, gavs ut på Bonniers förlag 1959. Redan 1958 avslöjades det att Lobsang Rampa i själva verket var en engelsman vid namn Cyril Henry Hoskins. Rampa förklarade senare att Cyril som ung fallit ner från ett träd och skadat sig illa varvid Rampa, som var en medicinlama från Tibet, fick tillstånd att i stället fortsätta leva i Hoskins kropp.


Efter The Third Eye kom en lång rad böcker där man får följa Rampas öden och äventyr i Tibet. Dom är spännande och fascinerande men får betraktas som romaner. Vi hittar även en koppling till ufo i sammanhanget. 1966 gav Gray Barker ut ett litet häfte, My Visit to Venus, av Lobsang Rampa. Och 2012 gav ufologen Timothy Green Beckley ut ett okänt manus, My Visit to Agharta, det vill säga en resa i tefat till underjorden. Den goda Rampa har onekligen varit överallt.På den lite mer seriösa sidan kan man notera att intresset för tibetansk buddhism ökade markant under 1970-talet när flera lamor besökte Sverige. 1974 deltog jag tillsammans med flera andra ufologer i en ceremoni i Strindbergshuset i Stockholm. Vi blev då invigda i den tibetanska buddhismen av Kalu Rimpoche, munk och meditationslärare från Bhutan. Munkarnas besök och aktiviteter speglades i en artikel i Sökaren nr. 10, 1974.

Kalu Rimpoche


Den som vill läsa om det mystiska Tibet har en rikhaltig flora att välja ur. Klassisk är Bland mystiker och magiker i Tibet, av Alexandra David-Neel. Hon var en kombination av upptäcktsresande, antropolog och sökare som lyckades ta sig in Tibet i det tidiga 1900-talet och där fick undervisning av flera lamor. För en parapsykolog är hennes erfarenheter och upplevelser särskilt intressanta eftersom hon har en förmåga att se med distans men ändå öppenhet på händelser och fenomen hon är med om.


Något mera kontroversiella och gåtfulla är de två böckerna av den tyske författaren Theodore Illion som färdades förklädd i Tibet under 1930-talet. In Secret Tibet påminner mycket av David-Neels bok medan Darkness Over Tibet är en riktig rysare där Illion kommer i kontakt med ett sällskap av svarta magiker som försöker ta hans liv. Hur mycket sanning som ligger i berättelserna är svårt att bedöma. Uppgifterna om Theodore Illion är mycket knapphändiga. För den som är kännare av den esoteriska traditionen är dock hans böcker synnerligen intressanta.Den teosofiska/esoteriska traditionen har som bekant alltid haft en koppling till Tibet. Blavatskys lärare var tibetaner liksom Alice Baileys mentor som refereras till som "Tibetanen". Idén om centrum för ett hemligt broderskap i Himalaya populariserades av James Hilton i hans roman Lost Horizon (Shangri-La). Olika föreställningar om detta centrum har dokumenterats av Dr. Edwin Bernbaum. I sin bok The Way to Shambhala nämner han att det även finns äldre skrifter som berättar att detta hemliga broderskap har tillgång till överlägsen teknologi bland annat "stone horses with the power of wind". Vad som är sanning och myt i alla berättelser tvistar både forskare och esoteriker om.Oavsett vad man tror om Tibet så är det ett land där befolkningen under många år lidit svårt av kinesiskt förtryck. I början av 1950-talet invaderades Tibet av Kina och sedan dess har mängder av tibetaner flytt landet. En skrämmande och sorglig dokumentärfilm, Mord i snön, sändes i TV den 11 januari. Den visar hur kinesiska soldater kallblodigt skjuter ner en 17-årig nunna som försöker fly över gränsen till Nepal. Händelsen dokumenterades i hemlighet av en grupp bergsklättare. Filmen går även att se på YouTube - Murder in the Snow. Det är svårt att glömma den kinesiske ämbetsmannen som kallblodigt förklarade att det här bara rörde sig om normal gränsbevakning. Ett sorgligt exempel på vardagsondska på det kosmiska Alcatraz vi råkar bo på.

I protest mot det kinesiska förtrycket brände sig själva 95 män och kvinnor under 2012. Många var munkar och nunnor och avled av de brännskador de fick. Dessa tragiska självbränningar kan också beskådas på YouTube för den som orkar se. Som ett litet stöd till Tibets folk är jag och min sambo sedan något år med i Svenska Tibetkommittén. Ett litet stöd till detta fascinerande land och dess förtryckta folk.