Thursday, August 16, 2012

Ufo och science fiction

Nu har de flesta Fas 3 och volontärer återvänt till AFU efter semestern och det arbetas flitigt i våra olika lokaler. Det skannas, digitaliseras och katalogiseras. Det byggs upp databaser över pressklipp och bandinspelningar. Vår nya Fas 3, Håkan Bengtsson, arbetar med att få ordning på AFUs hemsida. Och i biblioteket jobbar Katarina med att bland annat sätta in exlibris i böckerna från Bob Rickard. Härligt att se all denna aktivitet.


För egen del har jag börjat ordna det material som Clas Svahn kom med igår med donationer från bland annat Sam J Lundwall, Ingvar Damm och Owe Lewitzski. Dessutom har jag hunnit göra en förteckning över vilka personer som varit redaktörer för UFO-Sveriges tidning Rapport-Nytt/UFO-Raden sedan 1991. En uppgift som Mats Nilsson ville ha hjälp med. Fantastiskt roligt att vi fick ännu mera böcker från Sam J Lundwall. Ett stort tack for denna utomordentliga donation. Precis som det är viktigt att vi har böcker om den teosofiska/esoteriska traditionen så är det lika viktigt att vi har litteratur om science fiction. Anledningen är att i båda fallen finns idéhistoriska och personhistoriska kopplingar som vi behöver ha kunskap om för att förstå ufofenomenet ur alla aspekter.

Bok från Sam J Lundwalls donation

Det skulle vara intressant om någon gjorde en studie över kopplingen mellan science fiction och ufo i Sverige. Flera författare har skrivit i båda genrerna så ämnena hör verkligen ihop - i dubbel bemärkelse. Ta till exempel Henrik Nanne som skrev flera science fictionromaner under pseudonymen Carl Henner. Men han var också mycket ufointresserad och satt bland annat i bokförlaget Parthenons styrelse. Sommaren 1992 besökte Clas Svahn och jag Henrik Nanne i Ängelholm. Tyvärr glömde vi göra en intervju med honom som hade varit historiskt intressant.


Clas Svahn och Henrik Nanne vid monumentet i Ängelholm 23 juni 1992

En annan svensk författare som skrev både om ufo och science fiction var Eugen Semitjov. Hans första bok hette Fyra filmrutor och kom redan 1952. En ny upplaga gavs ut 1978, då med titeln UFO-fjället. Blickar man utomlands så är situationen liknande. Vi finner författare som skriver i båda genrerna. Mest känd i USA är väl kanske Raymond Palmer som var mycket produktiv både när det gäller science fiction och ufo.


Många ur den äldre generationen ufologer minns säkert serien Illustrerade klassiker som gavs ut på 1960-talet där man kunde finna många sf-klassiker fantasifullt illustrerade. Det fanns även en serie som hette Filmklassiker. Jag minns fortfarande hur fascinerad jag blev över Spökplaneten, som jag ofta återvände till. Nu finns dessa serier bevarade i AFU för den som vill studera sambandet mellan ufo och science fiction.