Sunday, August 26, 2012

AFU-besök

Strax efter klockan elva idag fick AFU besök av Andrea Hahne och Kalle och Veronika Hansson med lilla dottern Irma. De kom från Linköping och var på väg mot Stockholm och passade därför på att besöka arkivet. Det var första gången Andrea fick en chans att se AFU trots att hon varit med i UFO-Sverige under ganska många år. Hon är DN-kollega med Clas Svahn och en duktig korrekturläsare som hjälper UFO-Sverige med texter till både tidskrifter och böcker. Dessutom har Andrea deltagit i flera kurser för fältundersökare men den här hösten kommer hon istället att vara i Indien på yogakurs med Malin Berghagen.

På vandring mellan våra lokaler. Fr v Andrea Hahne, Veronika och Kalle Hansson

Även lilla Irma fick en chans att se biblioteket

Anders Liljegren och jag guidade gruppen i våra lokaler och berättade om AFU och ufofenomenet. Som vanligt avslutade vi visningen med fika och småprat i vår huvudlokal. Samtidigt var Leif Åstrand i D-lokalen med en kompis som gör dataspel på fritiden. Han behövde filma en arkivlokal som bakgrund till ett nytt spel och då passade vårt D-arkiv utmärkt.

Efter besöket fortsatte Anders till biblioteket för att katalogisera böcker och jag bar över tavlor och affischer från C- till D-arkivet. Ett problem är hur vi bäst skall förvara alla historiskt intressanta affischer och andra stora målningar och illustrationer. Bäst vore ett klassiskt kartskåp. Om någon läsare har något sådant över eller känner till var man för en billig penning kan anskaffa ett dylikt skåp så hör av er till AFU. Nu försöker jag ordna affischer efter innehåll på olika hyllor i vårt D-arkiv. Inte optimalt men det får duga så länge.


Sven-Olov visar en av våra klenoder. Affischen från Malmö Interplanetariska Sällskaps 20-årsjubileum 1978

Så har jag fått ett mycket intressant dokument från Timothy Good. Vi brukar byta material angående olika kontaktpersoner och den här gången skickade han mig utskrifter från de intervjuer han gjorde med den amerikanske kontaktmannen Howard Menger och hans fru 27-28 oktober 1978. Howard Menger är, eller snarare var, en synnerligen gåtfull person. Han avled 2009. Uppenbarligen var han utsatt för någon form av experiment, antingen det var Pentagon eller verkliga främlingar. Själv gav han svävande svar på frågan.

Howard Menger

I Timothy Goods intervjuer resonerar Menger mycket kring frågan om vilka som egentligen kontaktade honom och han spekulerar om det kanske i själva verket var någon hemlig jordisk grupp. Talet om Mars och Venus som deras hem var kanske bara ett sätt att "throw us of the track" som han säger. Det finns många vittnen som intygar att Menger verkligen träffade några "främlingar". 1986 fick jag ett brev från den amerikanske psykiatern Dr. Berthold Schwarz som studerat fallet. Hans skriver: "In my opinion he (Menger-HB) was telling the truth as he saw it. He was perplexed and could not understand much that happened to him".

Dr. Berthold Schwarz


Menger osäkerhet om vad han varit med om framgår också tydligt i Timothy Goods intervju. Kanske någon amerikansk ufolog kan komma med ytterligare data som kan kasta ljus över gåtan Howard Menger.