Monday, August 13, 2012

Ufo och demontro

Här i vårt sekulariserade Sverige är inte ufo särskilt kontroversiellt ur religiös synpunkt. Annorlunda är det i USA och många andra länder där det är vanligt att ufo tolkas som demoner. Det märks inte minst i AFUs bokhyllor där avdelningen "Demonic theory" upptar mer än en hyllmeter litteratur, skriven framförallt av amerikanska kristna fundamentalister. Men även i Sverige har denna tolkning sina anhängare. Det blev jag medveten om för ett par år sedan då min dåvarande sjukgymnast frågade vad jag ägnade mig åt på fritiden. När svaret blev ufoforskning sa han spontant: Du vet att det är demoner. Min sjukgymnast var aktiv i Sjundedagsadventisterna.


I den mycket läsvärda Flying Saucerers. A Social History of UFOlogy av David Clarke och Andy Roberts finns ett kapitel med rubriken Flying Saucer From Hell. Där berättar författarna om flera kända engelska ufologer som hoppat av ufologin sedan de blivit övertygade att det handlar om demoner. Även i Sverige har en del ufologer lämnat ämnet av samma skäl. Mellan 1969-1972 var Lars-Uno Bernhardsson i Malung mycket aktiv ufolog. Han samarbetade bland annat med Edith Nicolaisen i förlaget Parthenon och var god vän med en annan tidig ufolog, John-Erik Pettersson. Tillsammans hade de The UFO-Center of Malung (UCM). John-Erik dog redan 1994 och var under början av 1970-talet en mycket skicklig och kritiskt granskande ufolog. Läs Anders Liljegren nekrolog i UFO-Aktuellt nr. 2, 1995, s. 28. Lars-Uno Bernhardsson valde en annan bana. 1972 gick han med i Jehovas vittnen och blev övertygad om att ufo var demoner. I den omfattande korrespondensen med Edith Nicolaisen gör han tappra försök att övertyga henne om sanningen i Jehovas vittnens läror.


Demonteorin i lite olika varianter har vunnit mark bland ufologer sedan 1970-talet. Lite skuld i sammanhanget får man väl ge John Keel som i sitt magnum opus Operation Trojan Horse (1970) skrev: "Demonologer, angelologer, teologer och ufologer har alla undersökt samma fenomen från olika synpunkter" (s. 271). Med sin ultraterrestriella teori valde dock Keel den teosofiska termen "elementals" istället för demoner. Gordon Creighton, under många år redaktör för den från början välrenommerade Flying Saucer Review, blev under 1980-talet alltmer övertygad att ufo var demoniska väsen. Han hämtade en del av sina teorier från antroposofen Dr. George Unger som i sin bok Flying Saucers. Physical and Spiritual Aspects, menar att ufo är onda Ahrimanska andar som förvillar oss. "True spiritual experiences should come to man in our time but Ahriman is distorting them into pictures of UFOs". (s. 40) Gordon Creightons ledare och artiklar blev med tiden allt mer paranoida och absurda. Mot slutet jämförde han ofta ufoväsen med islams djinner, en föreställning som flera ufologer tagit upp.


Demonteorin har tydligen anhängare även inom amerikansk underrättelsetjänst. I sin bok Final Events skriver ufologen Nick Redfern om en hemlig grupp, Collins Elite, som genom egna undersökningar kommit till slutsatsen att ufovarelser är demoner och fallna änglar. Inte alltför märkligt kanske med tanke på religionens starka inflytande inom amerikansk kultur och politik. Från USA kommer nu fler och fler böcker på liknande tema, till exempel Round Trip to Hell in a Flying Saucer, sammanställd av Timothy Green Beckley.



Men att kalla ufovarelser för demoner löser förstås inte frågan. Men säkert kommer någon snart att bilda Sällskapet för Studium av Fallna Änglar, om dom inte redan finns (sällskapet alltså). Det kan bli lite tröttsamt med alla böcker om konspirationsteorier och demoner som nu produceras. Då kan det vara lämpligt att koppla av med From Outer Space to You av Howard Menger och få klart för sig att även dom snälla pojkarna är med i spelet.