Monday, August 6, 2012

Teosofins historia

Idag fick jag ett antal utgåvor av den akademiska publikationen Theosophical History, som jag också prenumererat på, trots priset. Men den är läsvärd. Här samlas världens ledande forskare i teosofins och den esoteriska traditionens historia. Redaktör är Dr. James A. Santucci, professor i religionshistoria vid California State University. Man har även en site på nätet där en del material publiceras fritt. Listan på medarbetare inkluderar många namn kända i AFU:s bibliotek: Robert Ellwood, Joscelyn Godwin, J. Gordon Melton, Leslie Price, Gregory Tillett med flera. Leslie Price är för övrigt redaktör för nättidskriften PsyPioneer Journal.


Eftersom jag intresserat mig en hel del för de idéhistoriska och personhistoriska kopplingarna mellan uforörelsen och den teosofiska/esoteriska traditionen har jag stor nytta av materialet ovan. I mejlväxling med James Santucci och Leslie Price har jag fått en hel del bra tips för vidare undersökningar. Det har alltid förvånat mig att ingen forskare skrivit en doktoravhandling om den teosofiska rörelsen i Sverige men i ett mejl berättade Dr. Santucci att religionshistorikern Einar Petander arbetar med en sådan avhandling. Lustigt nog arbetade Einar Petander tidigare på Linköpings stadsarkiv, vars personal nyligen gjorde ett studiebesök i AFU. Att teosofin hade ett mycket stort kulturellt inflytande i Sverige kring förra sekelskiftet visar bland annat klippet nedan där det framkommer att kung Oscar II närmast får räknas som teosof, vilket inte är så allmänt känt, men som jag fått bekräftat genom korrespondens med Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.

Tidningen Kalmar 14 september 1894

Flera av medarbetarna i Theosophical History förekommer också i två böcker som tar upp de religionshistoriska aspekterna av ufologin: The Gods Have Landed (1995) samt UFO Religions (2003). Man får naturligtvis inte vänta sig någon större öppenhet inför ufofenomenets svårförklarliga och gåtfulla sidor här men böckerna är värdefulla sammanfattningar av föreställningar inom den nyandliga uforörelsen.Vill man läsa en verklig teosofs eller esoterikers försök att tolka ufofenomenet så kan jag rekommendera Riley Crabb. Han är enligt min mening den mest sakkunniga esoteriker som skrivit om och debatterat ufofrågan. Riley Crabb (1912-1994) började intressera sig för teosofi och den esoteriska traditionen redan 1934 när han upptäckte det omfattande biblioteket i Teosofiska samfundets loge i Minneapolis, USA. Crabb bodde tretton år på Hawaii där han under tre år fungerade som ledare för Honolululogen av Teosofiska samfundet. 1951 blev han medlem av Borderland Sciences Research Associates (BSRA) i San Diego. En organisation som studerade olika typer av paranormala fenomen, grundad av Meade Layne 1945. Artiklar och debatt presenterades i tidskriften Round Robin, vilken 1960 ändrade namn till Journal of Borderland Research. Riley Crabb flyttade med sin fru Judy till Kalifornien 1957 och två år senare övertog han ledarskapet för BSRA. En post han innehade till 1985 då han, efter hustruns bortgång flyttade till New Zealand.


Riley Crabb

Crabb intresserade sig tidigt för ufo och 1954 började han hålla föredrag i ämnet och blev en känd mediaprofil i på Hawaii. Bland annat höll han föredrag för amerikanska flottans personal vid Pearl Harbour och Barbers Point. När han 1959 övertog ledarskapet för BSRA och blev redaktör för Round Robin skrev han följande programförklaring: ”Efter att jag anlänt till fastlandet har mina föredrag handlat mycket om att relatera data om flygande tefat och andra fenomen med mysterieskolornas kunskap. Jag antar att ni är ense med mig om att detta inte är en lätt uppgift. Om jag skall definiera ett mål i livet så är det ett kompromisslöst sökande efter sanningen, vad den än må vara eller vart den än kan leda.”


Jag hade förmånen att korrespondera med Riley Crabb mellan 1979-1985. En korrespondens som är historiskt mycket intressant och som jag sätter stort värde på. I AFU:s bibliotek finns de flesta skrifter som Crabb publicerade under sin aktiva tid i BSRA. Men de är ingen lättsmält läsning. Man bör vara väl insatt i både ufologi och den teosofiska/esoteriska litteraturen för att ha behållning av hans produktion.