Tuesday, June 19, 2012

Sveriges första ufoförening

Nu när Leif Åstrand på AFU skannat hela den stora samlingen utländsk korrespondens från Edith Nicolaisen och bokförlaget Parthenon finns unika möjligheter att snabbt hitta intressant information. Jag har vid flera tillfällen nämnt att den första svenska ufoföreningen bildades på Chalmers i Göteborg den 19 mars 1958. Och att det var Edith Nicolaisen som initierade det hela. I AFU har vi två tidningsklipp bevarade som berättar om händelsen.


När jag här om dagen gick igenom den skannade korrespondensen hittade jag ett brev som Edith skrev till det tyska ufologparet Karl och Anny Veit den 21 april 1958. Där beskriver hon i detalj hur det gick till när första svenska ufoföreningen bildades. Ett fascinerade historiskt dokument. Edith tillbringade flera dagar i Göteborg i mars 1958 för att utröna intresset för föreläsningar om ufo av Karl Veit. Hon besökte flera skolor och läroverk. En dag föreslog hon för sin vän Brita Rodosi att de skulle sätta upp ett meddelande på anslagstavlan i Chalmers. Brita Rodosi var en av styrelseledamöterna i aktiebolaget Parthenon och dessutom distrikssekreterare för Teosofiska samfundet Adyar.Meddelandet löd: "Vilka är intresserade av att diskutera de interplanetariska rymdskeppen från en vetenskaplig och teknisk synpunkt? Möte i konferensrummet..." De hade tillåtelse från skolledningen att ordna ett möte. "Vi hade väntat oss 4-5, men mellan 40-50 ungdomar dök upp. Efter en och en halv timmes föreläsning och diskussion var intresset så  stort att vi vågade föreslå: "Hur många av er skulle vilja bilda ett Interplanetariskt Forskningssällskap"? 17 unga män och kvinnor... skrev sina namn i en bok och beslutade att mötas på kvällen den 19 mars. Den här händelsen bröt barriären." Föreningen självdog snart men det var det första försöket att bilda en ufoförening i Sverige. Senare samma år bildades både Ifologiska sällskapet i Stockholm och Malmö interplanetariska sällskap.

De första entusiasterna 19 mars 1958

I veckan fick jag mitt exemplar av den flitige ufologen Nick Redferns senaste verk, The NASA Conspiracies. Redfern skriver flyhänt och har en förmåga att leta reda på intressanta och ovanliga kontaktfall. Så också i denna bok där han intervjuat P.T. McGavin, som kontraktarbetat för NASA. McGavin mötte den 29 oktober 1973, under märkliga omständigheter, en klassisk nordic alien, en långhårig "space brother" som kom från ett landat tefat. Främligen frågade om McGavin ville hjälpa rymdmänniskorna med diverse projekt. Jag kännner inte till fallet tidigare och tipsade Timothy Good som just nu skriver en ny bok om kontaktfall.


Bland de lite mer vemodiga nyheterna är att vi fick det sista tryckta numret av International UFO Reporter till AFU. Den har funnits sedan 1976 men läggs nu ner. Huruvida den kommer att fortsätta på nätet är ännu inte beslutat. Tråkigt, IUR har varit en av de bästa ufotidskrifterna i världen. Låt oss hoppas på en fortsättning.