Sunday, June 24, 2012

Gåtan Rune Rydebrandt

I helgen har jag lyssnat på den intervju som Clas Svahn gjorde med Rune Rydebrandt 11 april 2001. Det är en intervju som ger upphov till fler frågor än svar. Rune Rydebrandt (1920-2004) var under många år ordförande och den drivande kraften inom föreningen UFO-Göteborg. Han var också åren 1939-1947 pilot inom flygvapnet och en tid förlagd till flygflottiljen F 13 utanför Norrköping. Rydebrandts intresse för astronomi och ufo väcktes tidigt och redan 1951 började en kamratgrupp samlas hemma hos Rydebrandt för att diskutera frågorna.


Med tiden växte gruppen och man skaffade en lokal i Göteborg. Föreningen UFO-Göteborg bildades formellt enligt stadgarna den 17 november 1966. Rydebrandt påpekade ibland att UFO-Göteborg var den första ufoföreningen som bildats redan 1951 men då handlar det bara om kamratgruppen som träffades informellt. Ordet ufo började inte användas förrän senare. Den första konstituerade ufoföreningen var Sällskapet för interplanetariska studier 1958 som jag påpekade i förra bloggen.Rydebrandt var oerhört aktiv under några år i slutet på 1960-talet och början av 70-talet. UFO-Göteborg förekom ofta i pressen och Rydebrandt var en flitig föredragshållare runt om i Sverige. Han korresponderade med Gösta Rehn och Boris Jungkvist och 1968-69 fanns allvarliga planer på att bilda en riksorganisation. Man började bygga upp lokalavdelningar. På brevhuvuden från föreningen 1970 kan man läsa att Boris Jungkvist ansvarar för Stockholmssektionen av UFO-Göteborg och läroverksadjunkt Ingemar Nordgren är ledare för Lidköpingssektionen. Rydebrandt tänkte sig namnet Sveriges Ufologiska Forskningsorganisation (SUFOF) för den nya riksorganisationen. Men när UFO-Sverige bildades 1970 och några medlemmar från UFO-Göteborg hoppade av bildade föreningen GICOFF så gick luften ur planerna. Den 1 januari 1972 bytte UFO-Göteborg namn till Rymdteknisk forskning i Göteborg och fungerade mera i skymundan till slutet på 1990-talet.

Göteborgs-Tidningen 28 juni 1969

Den verkligt stora gåtan när det gäller Rune Rydebrandt är påståenden om närobservationer han gjort under sin tid som pilot i flygvapnet. För Clas Svahn berättade han mycket detaljerat om en observation av ett typiskt tefat med kabin som han såg under en övningsflygning våren 1944 eller 1945 tillsammans med Lage Thunberg, som då var chef för F 13 i Norrköping. Thunberg, som flög ett annat plan, försökte närma sig föremålet men det stack iväg med en oerhörd hastighet. Rydebrandt uppger att han såg föremålet på bara cirka 150 meters avstånd.

Det märkliga är att Rydebrandt inte berättat offentligt om denna ytterst intressanta observation tidigare? En händelse som involverade Lager Thunberg, chef för flygvapnet 1961-68. I ett brev till Boris Jungkvist 6 december 1968 skriver Rydebrandt: "UFOs svärmade på den tiden över hela jordklotet. Lage Thunberg - vid denna tid - min högste chef - jagade ju själv ett UFO under dessa spända år". Inget nämns om att han själv var med vid tillfället. Ännu mera gåtfullt blir det hela när Lage Thunberg själv i en intervju i Göteborgs-Tidningen 21 april 1967 säger: "Man ska inte skratta åt något man inte vet någonting om. Jag har själv varit med om att jaga flygande tefat en gång. Det var på 40-talet. Tyvärr blev det inget napp. Faten var för snabba för oss."


När Carl-Axel Jonzon 1969 och Clas Svahn 1986 frågade Thunberg om saken förnekade han all kännedom om händelsen. Kan det vara så att Rydebrandt fått order att hålla tyst om observationen men plötsligt vågade tala när han såg uttalandet av Thunberg i pressen? Att Rydebrandt tvingades hålla uppgifter om sin tid i flygvapnet hemliga berättar han om i brevet till Boris Jungkvist 1968. Han tar där upp alla olyckor som inträffade med militärplan: "Det hemlighetsfulla över alla dessa olyckor som inträffade icke endast här i landet - är av samma typ som idag. Mycket hemligstämplades. Själva fick vi på grund av tysthetslöftet inte vidare nämna något. Men i det av mig relaterade fallet över Östersjön kan ingen annan kraft ha medverkat till olyckan än en helt okänd sådan - eller som det ibland hette - outredd anledning."

Denna teori styrks av ännu en observation som Rydebrandt berättar om i en artikel som publicerades i danska UFO Kontakt nr 3, 1969. Rydebrandt hade tydligen skickat denna artikel till någon kollega varefter den hamnat i den danska tidskriften. Han berättar: "Själv blev jag vittne till hur en svärm av lysande skivor passerade över Vättern en mörk augustikväll. Skivorna kom från öster - saktade in - och delade sig i två formeringar varav den ena försvann norrut och den andra åt söder. Jag beräknar deras hastighet till dryga 1000 km/t under förutsättning att jag bedömde flyghöjden rätt. Jag anslog denna till 10.000 meter. Vår tidigare flygvapenchef General Thunberg under vilken jag hade nöjet att tjänstgöra under några år avslöjar för något år sedan att han jagat ett flygande tefat under 40-talet."

Återigen inget nämnt om Rydebrandts eget deltagande vid Thunbergs observation. Vi får heller inte veta om denna senare händelse inträffade i samband med hans tjänst vid flygvapnet. Efter att Boris Jungkvist läst om Rydebrandts observation i UFO-Aktuellt skrev han följande: "Hade Rune Rydebrandt varit med om en sådan händelse så hade han berättat den för mig... Han har aldrig någonsin talat med mig om detta så jag måste säga att jag är mycket skeptisk till hela historien."

Så hur ska vi tolka gåtan med Rydebrandts och Thunbergs observation? Fick de båda order om att hålla tyst om saken? Fick Thunberg kritik från militärt ansvariga efter sin intervju och därför förnekade hela händelsen? Eller är det så att Rydebrandt av någon psykologisk orsak bättrade på Thunbergs rapport och fantiserade att han själv var med? Tyvärr ställde aldrig Clas de viktiga följdfrågorna vid sin intervju. Den väsentliga frågan: Varför berättade han aldrig tidigare om observationen i sina många föredrag och intervjuer och varför kontaktade inte Rydebrandt själv Thunberg för att få en bekräftelse?