Tuesday, June 5, 2012

Hjälp oss rädda arkiven

Snart anländer cirka tre ton eller närmare bestämt 313 lådor med material till Arkivet för UFO-forskning. Böcker, tidskrifter, pressklipp, föreningsmaterial med mera inom områdena ufo och forteana. Resultatet av den resa till England som Clas Svahn, Carl-Anton Mattsson, Håkan Ekstrand och Anders Persson gjort. Nyligen ställde jag till Clas frågan vad som skulle ha hänt med detta material om inte AFU tagit hand om det? Och ärligt talat vet vi inte. Men chansen är att det skulle hamnat bortglömt i någon fuktig källare eller kastats i containrar.

Några av lådorna som är på väg från England

I England finns ingen motsvarighet till AFU även om David Clarke gör vissa försök att samla dokument. Men något nationellt ufoarkiv finns inte vilket är lite märkligt med tanke på att uforörelsen startade mycket tidigt i England. Det blir alltså AFU som nu även får axla manteln att fungera som arkiv för många föreningar och ufologer i England. Vi har redan många arkiv från Danmark och Norge. Kanske blir det på sikt även andra Europeiska länders ufoföreningar som väljer AFU som arkiv.

Jag har naturligtvis sagt det tidigare men det tål att upprepas: Hjälp oss rädda arkivmaterial inom områdena ufo, forteana, paranormala fenomen med mera! Vi är intresserade av i princip allt som rör ämnesområdena: böcker, tidskrifter, pressklipp, korrespondens, föreningsarkivalier, foton, filmer, bandinspelningar, dekaler, konst med mera. Du som har gamla samlingar på vinden eller källaren. Donera det till AFU och stöd därmed svensk ufoforskning. Alltför många gånger har vi hört att samlingar kastats eller bränts. Hjälp oss se till att det inte händer igen.


Två mycket viktiga samlingar korrespondens vi räddat undan förgängelsen kommer från Gösta Rehn och förlaget Parthenon. Nyligen meddelade Leif Åstrand på AFU att han skannat hela Parthenons korrespondens. Ett mycket omfattande och värdefullt material. Här finns brev från de flesta tidiga kontaktpersoner som George Adamski, Daniel Fry, George Van Tassel. Men även brev från kända personer som Lord Dowding, officer i Brittiska flygvapnet och befälhavare för jaktflyget under delar av andra världskriget.


Edith Nicolaisen, grundare av förlaget Parthenon

Personlig korrespondens är oersättligt forskningsmaterial som många gånger ger svar på frågor som inte officiellt publicerade böcker och dokument kan ge. Rehn och Parthenonkorrespondensen är även i ett internationellt perspektiv helt unik och ger en bild av den tidiga uforörelsen som kommer att ha bestående värde för framtidens forskare. Stöd Arkivet för UFO-forskning i vår ambition att bevara material för framtiden.