Sunday, June 17, 2012

Boklager och märklig humanoid

Lördagen och söndagen har jag huvudsakligen ägnat åt att försöka få lite ordning i UFO-Sveriges boklager. Nu går det åtminstone att hitta de böcker och annat material vi säljer. Men ännu återstår flera dagars arbete. Någon riktigt bra ordning blir det inte förrän vi köpt till lite flera Ivarhyllor. I boklagret finns som bekant även UFO-Sveriges utställning samt äldre utställningar från både UFO-Sverige och danska SUFOI.


En hel del återstår att göra som synes

Mina vana trogen ägnade jag även en stund åt att bläddra i den omfattande korrespondens som finns i AFU från olika ufologer. Här finner jag då och då intressanta historiska data om den svenska uforörelsen men även mer eller mindre okända uforapporter. När jag bläddrade i Sven Schalins pärmar hittade jag en märklig humanoidobservation som inträffade före ufoeran 1947.

Sven Schalin tillsammans med läkaren Ingeborg Kjellin intervjuar Hans Gustafsson och Stig Rydberg 7 januari 1959

I två brev 1959 till Sven Schalin berättar Karl Laiande, Borås, om den observation av en varelse som han såg tillsammans med en kamrat i byn Juminda, Estland 1938 eller 1939. Händelsen inträffade på den gård som Karls morföräldrar ägde. Han berättar: "... när varelsen började krypa fram genom springan mellan ovannämnda gärdesgården och uthuset stack han först genom armen mot uthuset för att liksom hjälpa dra genom kroppen. Det var just här jag fick uppmärksamheten riktad på honom. Eftersom handen var ej olik en människohand trodde jag först att det var en yngre bror till den andre personen som tänkte smyga sig på oss."

Den varelse som kröp fram var dock ingen människa. Karl ritade en skiss av den i brevet och fortsätter: "Dess längd var högst 1,10 m, troligtvis 1.05 m. Den var långbent, i proportionen av ca 7/12 av hela längden. Bröstet var mycket högt, nästan som en puckel och det halvsfäriska huvudet låg direkt på det och den övriga kroppen. Rakt över det halvsfäriska huvudet gick ett streck eller springa under ca 30 graders stigning. På ögonstället var två streck eller springor, snett, men åt vilket håll de var sneda kommer jag inte ihåg. Hela kroppen var täckt av samma material, grön-brunt, pegamoidaktigt."


"När min kompis började genspringa honom gjorde varelsen ingen brådska för sig. Först när kompisen var några få meter från den tilltänkta mötespunkten och varelsen ca fyra gånger så långt därifrån började den springa. Men då gick det undan värre. Hur retfullt enkelt som helst gled han förbi kompisen 1 m framför näsan. (Jag var själv aldrig närmare än ca 30 m.)... min kamrat var endast en meter ifrån honom på fullt språng... Likväl, helt övertygad om att varelsen medförde beväpning fösvann han bara, tillsynes i tomma intet framför kamratens ögon... Det är förresten den enda mystiska punkten i hela händelsen. Att varelsen besatte helt andra fysiska resurser än människan har jag ju redan vitsordat."

Intressant är att Karl Laiande tolkar händelsen som rymdbesök. Han skriver: "Eftersom jag själv sysselsätter mig med vetenskapliga föresatser anser jag upplevelsen såsom ett ofrånkomligt bevis för att vår jord besökes från rymden". Hans två systrar och morbror däremot, som han berättade händelsen för, ansåg att de sett en "kratt". En folktrovarelse gjord av mjöl och blod från den person som gjort den, alltså en på magisk väg tillverkad varelse.

Här ser vi hur tidsanda och världsbild spelar in i tolkningen. Hade Karl Laiande studerat folktro eller den esoteriska traditionen hade han kanske tolkat varelsen som ett naturväsen eller en så kallad elemental. Oavsett tolkningen rapporteras då och då liknande varelser. Känd är den grodliknande figuren som då och då rapporteras från bland annat USA. Sven Schalin träffade uppenbarligen observatören men något resultat av undersökningen har jag inte hittat.

Slutligen vill jag rikta ett hjärtligt grattis till Rickard Andersson och Lina Tellander-Roxhed som i går fick tillökning i familjen med en liten Linnea. Lycka till med allt önskar jag pappa Rickard och mamma Lina.

Rickard och Lina