Wednesday, May 9, 2012

Ufo och teosofi

Så var det mesta av riksstämmans efterarbete klart med bland annat uppdatering av UFO-Sveriges stadgar och idéprogram. Viktig nyhet är att från och med nu gäller enbart enskilt medlemskap samt att varje medlem har rösträtt. Detta med anledning av att traditionella lokalföreningar är på väg att försvinna, mycket på grund av att kommunikation och informationsutbyte i dag till stor del sker genom nätet. Med tanke på kopplingen mellan ufo och paranormala fenomen samt att AFU fått mycket stora donationer med litteratur inom forteana och parapsykologi, gjordes följande tillägg i idéprogrammet:

"I samband med ufoiakttagelser och även fristående rapporterar vittnen ofta andra fenomen som studeras inom områdena forteana och parapsykologi. Även om UFO-Sverige i första hand är en ufoorganisation så undersöker och dokumenterar riksorganisationen också dessa fenomen när det anses befogat. De tre grupperna av ufoiakttagelser samt övriga paranormala fenomen rapporteras kontinuerligt världen över."

Som Clas Svahn berättade på sin blogg åkte han direkt efter riksstämman till Teosofiska samfundets (Adyar) bokhandel vid Karlaplan för att hämta den donation av Teosofisk tidskrift som samfundets styrelse beslutat om. Denna förnämliga gåva till AFU består av en i stort sett komplett samling av Teosofisk tidskrift från 1891 och framåt, där cirka hälften är inbundna årgångar. Jag vill rikta ett varmt tack till Teosofiska samfundet och särskilt till Göran Söderqvist som ordnat denna donation.

Göran Söderqvist i Teosofiska samfundets bibliotek

Samlingen underlättar ett av mina egna forskningsprojekt där jag söker spåra de historiska och idéhistoriska kopplingarna mellan uforörelsen och teosofin. Teosoferna var bland de första i Sverige att ta upp ufofrågan vilket bidrog till bildandet av svenska ufoföreningar på 1950-talet. Den 13 maj 1954 hölls i Stockholmslogen Orion ett föredrag av Bo Lindgren med rubriken "Om flygande tefat - Marsmänniskor? Vad säger dikt, vetenskap, ockultism?" Och i Teosofisk tidskrift 1954 publicerades flera artiklar om flygande tefat och "interplanetarisk verksamhet".

Stor hjälp att hitta material har jag också fått av Nemo Mörck, aktiv inom Sällskapet för Parapsykologisk forskning (SPF). Han har skickat flera akademiska uppsatser och artiklar som berör svensk teosofi ur ett idéhistorisk perspektiv. Jag har dubbel nytta av detta material då jag i höst är bokad för ett föredrag på Norrköpings stadsbibliotek med rubriken Strindberg och teosofin. Detta med anledning av det pågående Strindbergsåret.

En god källa är också den bok jag just nu läser, Leende biskopen, en modern sökares andliga äventyr, av Ingrid Nyborg-Fjellander. Sigfrid Fjellander var en ledande teosof under många decennier och biskop i Liberala katolska kyrkan (LKK). Paret Fjellander var nära vänner till dansken Otto Viking, ufointresserad biskop i LKK och författare till uforomanen En klode griber ind (1961).
I AFUs samling korrespondens från förlaget Parthenon har jag funnit brev från Otto Viking där han berättar att kontaktkvinnan Elisabeth Klarer bevistat hans föredrag i Johannesburg 1959. Han bedömer henne som ärlig och tillförlitlig. Hon gjorde ett starkt intryck på Otto Viking.


Slutligen har jag fått boken A.D. After disclosure, av Richard Dolan och Bryce Zabel. Det får bli sommarläsning inför mitt föredrag och möte med Richard Dolan i Köpenhamn i september.